Naga MarketsZarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (XTB) informuje, iż w związku z zakończeniem w dniu 24 kwietnia 2018 roku procesu agregacji danych finansowych podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres, które Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego. Wynika z nich, że spółka zarobiła w pierwszym kwartale 2018 zarobiła niemal 60 milionów – prawie tyle samo co w całym 2016 roku.


Silny wzrost z poziomu 32 milionów zł notowanych w IV kw. 2017

Jeszcze kwartał temu, zysk netto XTB wynosił 32 miliony, wstępne wyniki za pierwszy kwartał roku bieżącego są więc miłym zaskoczeniem. 59,5 mln zł to również zdecydowana poprawa w ujęciu r/r – w tym samym okresie w 2017 zysk brokera wynosił zaledwie 10 milionów, co przekłada się na dynamikę wzrostową rzędu 459%.

W tym samym czasie wzrastała liczba nowych rachunków, do poziomu 15,9 tys. (+19,8% r/r) oraz aktywnych kont traderskich, do 25,3 tys. (+23,9% r/r). Wzrost przychodów w I kwartale 2018 r. o 93,7% rdr, tj. 55,0 mln zł wynika głownie ze wzrostu wolumenu obrotu
transakcyjnego klientów liczonego w lotach, jak i rentowności na lota. Obroty były wyższe o 135,3 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa o 59,7 zł

Źródło: XTB

“Patrząc na przychody pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że podobnie jak we wcześniejszych okresach, prym wiodły CFD oparte na indeksach akcji. Ich udział w strukturze przychodów z operacji na instrumentach finansowych w I kwartale 2018 roku przekroczył 57,5% wobec 71,7% rok wcześniej. Tradycyjnie już
najpopularniejszym instrumentem wśród klientów był CFD oparty o niemiecki indeks akcji DAX (DE30). Dużą popularnością cieszyły się także CFD oparte o indeksy amerykańskie. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 29,2% wszystkich przychodów, a największą popularnością wśród klientów cieszyła się para walutowa EURUSD” – czytamy w oświadczeniu XTB.

W ujęciu geograficznym przychody XTB były dobrze zdywersyfikowane. Ich wzrost wystąpił zarówno w Europie Środkowo Wschodniej, jak i Europie Zachodniej. Krajami, z których Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów są: Polska z udziałem wynoszącym 26,7% (I kwartał 2017 r.: 18,1%) oraz Hiszpania z udziałem równym 18,0% (I kwartał 2017 r.: 22,3%). Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%.W globalnej kontrybucji na znaczeniu zyskuje także Ameryka Łacińska, która zastąpiła lukę po Turcji.

Powyższe dane są jedynie wstępnymi. Pełny raport skonsolidowany za I kw. 2018 r. zostanie opublikowany 10 maja. 

Reagując na wyniki wstępne, akcje X-Trade Broker wyraźnie zyskują w trakcie środowej sesji, rysując sporą lukę wzrostową i testując tegoroczne maksima oraz poziomy obserwowane ostatni raz w połowie 2017 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here