Naga MarketsGPW odnotowała 156,01 mln zł zysku netto w 2017 roku, wobec notowanych 131,09 mln zł zysku z roku wcześniejszego. W tym okresie przychody ze sprzedaży wyniosły 351,96 mln zł.

“W roli prezesa GPW formalnie dołączyłem do grupy dopiero jesienią 2017 r. Zastałem spółkę w świetnej kondycji finansowej i to się potwierdziło na koniec roku, który zamknęliśmy rekordowym zyskiem netto 156,1 mln zł, o 19% większym niż w 2016 r. W tym okresie skonsolidowane przychody wyniosły 352 mln zł, co stanowi wzrost o 13,2% i złożyły się na nie zarówno wzrost przychodów na rynku finansowym o 13,7% jak i wzrost na rynku towarowym o 13,4% w skali roku” – czytamy w liście prezesa Marka Dietla skierowanego do akcjonariuszy.

„Wynik z działalności operacyjnej w ujęciu rocznym sięgnął 183,9 mln zł w porównaniu do 139,5 mln zł w 2016 r. W ubiegłym roku wynik EBITDA osiągnął 212,2 mln zł, o 15,5% więcej wobec 2016 r. Konsekwentnie utrzymujemy współczynnik kosztów do przychodów (C/I) poniżej 50%, co jest zgodne z założeniem przyjętym w obowiązującej strategii grupy. W ubiegłym roku wpływ na wyniki finansowe GK GPW miały, m.in. zdarzenia o charakterze jednorazowym, jak np. koszty wdrożenia dyrektywy MiFID2, które sięgnęły 11 mln zł w skali roku” – dodaje Dietl.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here