Naga MarketsSiedziba BOŚ BankGrupa BOŚ Banku odnotowała w 2018 roku zysk netto w wysokości 63,7 mln zł, był to więc wzrost o 38 proc. – poinformował bank w raporcie. Wskaźnik ROE zwiększył się do poziomu 3,2%. z 2,5% w 2017 roku.


Inne dane z raportu:

  • Wynik z tytułu odsetek wyniósł 384,1 mln zł w 2018 roku, nie widać więc zmian w porównaniu z 2017 rokiem
  • Wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 97,9 mln zł, spadł więc o 10,2 proc.
  • Marża odsetkowa w 2018 roku wzrosła do 2 proc. wobec 1,9 proc. (rok wcześniej)
  • Wskaźnik kosztów do dochodów na koniec 2018 roku wyniósł 63,5 proc. Bank podał, że wskaźnik ten zmniejszył się o 1,0 p.p. wobec poziomu 2017 roku, głównie na skutek redukcji ogólnych kosztów administracyjnych.
  • Suma bilansowa grupy BOŚ pod koniec grudnia 2018 roku wyniosła 18,25 mld zł i była niższa o 7,2 proc. w porównaniu do stanu na koniec 2017 roku.
  • W ostatnim roku bank udzielił kredytów i pożyczek na kwotę 2,54 mld zł, jest to więc wzrost sprzedaży o 13,5 proc. Sprzedaż kredytów proekologicznych w 2018 roku wyniosła 864,7 mln zł i była o 17,3 proc. wyższa niż w 2017 roku.
  • Łączny współczynnik kapitałowy grupy wyniósł 17,95 proc. na koniec 2018 roku.

Zobacz także: Przegląd komunikatów GPW – Bank Handlowy, JSW, PKP Cargo

Sytuacja techniczna na wykresie

Patrząc na wykres, można zauważyć negatywną reakcję na podane informacje. Podczas dzisiejszej sesji kurs otwiera się luką spadkową. Aktualnie cena oscyluje w rejonach 8,60 zł za jedną akcję. W długim terminie znajdujemy się w trendzie spadkowym. Ostatnio kurs reagował na opór wynikający z układu Overbalance. Dopiero wybicie górą poziomu 9,40 zł, będzie można mówić o chęci wykonania większej korekty wzrostowej.

Wykres BOS Banktokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here