Naga MarketsOtwarte Fundusze Emerytalne (OFE), działające w obecnej formie zostaną zlikwidowane. W związku z tym uczestnicy funduszy będą musieli zdecydować czy część ich składek w przyszłości trafi bezpośrednio do ZUS, czy też na Indywidualne Konto Emerytalne (IKE). Zaletą pierwszego ma być wyższa emerytura, zaletą drugiego możliwość dziedziczenia. W każdym przypadku wybór będzie wiązał się z innymi konsekwencjami dla oszczędności zgromadzonych do tej pory w ramach OFE. Więcej na ten temat w programie Portfel Polaka opowiada Krzysztof Kamiński z Comparic24.tv.


Indywidualne Konto Emerytalne, czyli opcja IKE

W momencie gdy ubezpieczony nie przedłoży deklaracji, w której zaznacza, że nie chce przeniesienia całości posiadanych przez siebie środków do ZUS, wtedy automatycznie utworzone zostanie w jego imieniu IKE, w postaci funduszu inwestycyjnego. Powszechne towarzystwo emerytalne, które dotychczas zarządzało OFE przejdzie przekształcenie w towarzystwo funduszy inwestycyjnych odpowiedzialne za prowadzenie IKE.

W przypadku osób korzystających już z IKE, otrzymają możliwość połączenia dwóch kont. Nie zmieni to jednak faktu, że pieniądze pochodzące z OFE trafią na osobne subkonto i ogólne reguły IKE nie będą ich dotyczyły (mowa o IKE założonych poprzez firmy ubezpieczeniowe, domy maklerskie, czy też banki). Po środki zgromadzone na IKE z przekształcenia OFE nie będzie można sięgnąć przed emeryturą. Następnie wypłata przebiegnie na zasadach standardowego indywidualnego konto emerytalnego – bez naliczania podatku, w transzach lub w całości.

Jedną z zalet nowego rozwiązania ma być możliwość dziedziczenia aktywów zgromadzonych w ramach IKE. Z drugiej strony, forma ta nie gwarantuje dożywotniej emerytury i środki będą wypłacane tak długo, aż na koncie nie pojawi się zero. Należy pamiętać, że w związku ze zmianą sytuacji koniunkturalnej oraz faktem, że pieniądze są obracane przez fundusze inwestycyjne ubezpieczony może stracić oszczędności w przypadku niespodziewanego kryzysu.

“Wpłacając pieniądze na IKE będziemy mieli możliwość ich bezpośredniej wypłaty, będą to środki fizyczne. W przypadku ZUS automatycznie zasilają konta obecnych emerytów i pokrywają obecne świadczenia, ubezpieczony nie ma więc pewności jakie fundusze będą przysługiwały my gdy sam zechce przejść na emeryturę” – wyjaśnia redaktor Kamiński.

Zobacz również: PPK bezpieczniejsze niż OFE – jak zabezpieczone będą Twoje środki?

Gwarancja wyższej wypłaty, czyli opcja ZUS

O ile w przypadku przekazania środków z OFE na IKE zadziała automat, to w drugiej opcji niezbędne będzie złożenie wniosku o przeniesienie środków do ZUS. Pieniądze z OFE przejmie Fundusz Rezerwy Demograficznej, a ubezpieczonemu do konta zostanie dopisana odpowiednia liczba jednostek rozrachunkowych.

Przewagą opcji ZUS nad IKE Jest fakt, że konto nie może stracić na wartości i nie występuje ryzyko spadku ilości środków w trakcie oszczędzania. Co więcej według wyliczeń ZUS ma zagwarantować wyższe wypłaty miesięczne, z drugiej strony jednak emerytura ta będzie obciążona podatkiem dochodowym. Należy jednocześnie pamiętać, że w przypadku ZUS w grę wchodzi coroczna waloryzacja, która w przypadku spadku ilości pracujących, czy też wysokości ich wynagrodzeń może spaść do zera.

Jak można było przeczytać w komunikacie ISBnews z kwietnia 2019 r.: “Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione założenia, oszacowaliśmy, że przeciętna miesięczna wypłata z Otwartego Funduszu Inwestycyjnego na emeryturze wynosić może około 205,54 zł dla mężczyzny i 136,25 zł dla kobiety. W przypadku subkonta w ZUS kwoty wyniosłyby odpowiednio 254,57 zł i 154,06 zł. Rekordowo wysokie wyniki otrzymaliśmy natomiast dla konta podstawowego w ZUS – 494,82 zł i 272,32 zł”tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here