Naga MarketsZUE miało 4,26 mln zł zysku netto, 10,62 mln zł zysku EBIT w 2020 r.ZUE odnotowało 4,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 3,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

InvestCuffs

ZUE przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 10,62 mln zł wobec 7,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 901,36 mln zł w 2020 r. wobec 996,22 mln zł rok wcześniej. 93% udziału w przychodach Grupy wygenerowanych 2020 roku ma działalność budowlana realizowana przez ZUE.

Marża brutto wzrosła do 3,5% w porównaniu do 2,8% rok wcześniej, podano także.

“Rok temu o tej porze zaczynaliśmy mierzyć się z pandemią COVID-19, której skutki trudno było przewidzieć […] Dziś mogę powiedzieć, że choć był to rok pełen nieznanych dotąd wyzwań Grupa ZUE dobrze zdała egzamin z jakości i efektywności organizacji – dzięki szybkiej reakcji i wdrożeniu odpowiednich procedur oraz odpowiedzialności naszych pracowników pandemia nie wpłynęła na sytuację finansową i organizacyjną grupy. Realizujemy wszystkie nasze projekty bez istotnych przeszkód, utrzymując odpowiedni reżim sanitarny w każdym obszarze działania. W efekcie w 2020 roku Grupa ZUE wypracowała 901,4 mln zł przychodów, czyli tylko nieznacznie (o 9,5%) mniej od osiągniętych w rekordowym dla grupy roku 2019. Jednocześnie poprawiliśmy wyniki na wszystkich poziomach. Zysk brutto grupy ze sprzedaży wyniósł 31,3 mln zł (+12%), zysk operacyjny 10,6 mln zł (+35%), EBITDA 23,9 mln zł (+14%) a zysk netto 4,3 mln zł (+13%)” – napisał prezes Wiesław Nowak w liście do akcjonariuszy.

“Było to możliwe m.in. dzięki dyscyplinie kosztowej oraz konsekwentnie podejmowanym działaniom w  celu poprawy rentowności na starszych kontraktach kolejowych (pozyskanych w latach 2016-2017) i ich spadającemu udziałowi w naszym portfelu zamówień. W 2020 roku znacząca część tych kontraktów została zrealizowana, część zakończymy w tym roku” – dodał.

Spółka podała też, że w 2020 roku zmniejszyła poziom finansowania zewnętrznego finansując działalność operacyjną głównie z środków własnych. Na koniec roku poziom środków pieniężnych ZUE wyniósł 20,2 mln zł, natomiast kapitał pracujący wyniósł 36,4 mln zł.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 4,36 mln zł wobec 3,14 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here