Naga MarketsrothschildowieZUE odnotowało 1,98 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 2,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZUE prezentuje wypracowane wyniki kwartalne

Zysk operacyjny wyniósł 2,76 mln zł wobec 4,57 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 228,35 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 268,45 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 2,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 3,98 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 610,76 mln zł w porównaniu z 748,26 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 15,13 mln zł wobec 16,97 mln zł rok wcześniej.

“W trzech kwartałach 2020 roku Grupa ZUE, jak i spółka zanotowały spadek r/r przychodów ze sprzedaży odpowiednio o 18% i 19%. Spadek obrotów r/r to skutek realizacji kolejnych etapów kontraktów. W roku bieżącym mniejszy udział w przychodach ze sprzedaży mają dostawy materiałów, co jest konsekwencją umownych zapisów zobowiązujących wykonawców do wyprzedzającej sprzedaży materiałów. Zrealizowane w poprzednich latach dostawy materiałów są obecnie zabudowywane, co z kolei spowodowało, że w omawianym okresie zwiększył się procentowy udział kosztów wykonawstwa. Jednocześnie zarówno na poziomie jednostkowym, jak i skonsolidowanym uległa poprawie r/r marża brutto na sprzedaży, ZUE z 2,8% do 3,5%, grupa z 3,1% do 3,8%” – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 3,42 mln zł wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej.

Głównym przedmiotem działalności grupy kapitałowej ZUE jest projektowanie oraz realizacja, w formule generalnego wykonawstwa, kompleksowych usług budowy i modernizacji linii tramwajowych oraz kolejowych, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r. Skonsolidowane przychody ZUE wyniosły 996 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here