Naga MarketsNiezależnie od tego czy jesteś traderem price action, bazującym na formacjach, wskaźnikach, czy jakimkolwiek innym, jeśli jesteś w stanie zidentyfikować silne poziomy cenowe na swoich wykresach, możesz znacznie poprawić jakość swojego tradingu.

Zamiast brać sygnały i transakcje gdzie tylko się da, zwykle lepiej jest handlować na kluczowych poziomach cenowych. Te silne obszary zainteresowania pokazują, że kupujący i sprzedający koncentrują się na nich i mogą one być początkiem lub punktem zwrotnym dla nowych ruchów cenowych, a także wyznaczać nowe trendy.

Jeśli jesteś traderem handlującym na wybicia, musisz szukać obszarów, które mogą prowadzić do silnych wybić, jeśli jesteś traderem podążającym za trendem, musisz znajdować obszary, do których dociera korekta albo punkty kontynuacji trendu, trader handlujący na odwrócenie szuka kluczowych punktów zwrotnych, a trader handlujący w konsolidacjach skupia się na dobrze rozwiniętych zakresach z wyraźnie określonymi poziomami cenowymi.

7 poniższych koncepcji i narzędzi pomoże któremukolwiek z tych traderów poprawić sposób określania kluczowych poziomów, a więc potencjalnie poprawi także jakość zawieranych przez niego transakcji.

Reaktywny vs proaktywny – przygotowanie wykresu

Większość traderów nieustannie goni za kolejnym ruchem i skacze z rynku na rynek oraz z interwału na interwał. Zamiast tego powinieneś mieć procedurę, w której najpierw identyfikujesz kluczowe obszary cenowe na dany dzień lub tydzień, a następnie pozwalasz, by cena sama do ciebie przyszła. Jest to bardziej profesjonalny i uporządkowany sposób podchodzenia do transakcji, a przy tym możesz wykorzystać zalety alertów o cenach, które stawiasz na lub w pobliżu kluczowych obszarów cenowych, by otrzymywać powiadomienia o ważnych zdarzeniach, co eliminuje potrzebę wpatrywania się w wykresy przez cały boże dzień. 

Dla naszych studentów nakreślam najważniejsze kluczowe poziomy cenowe z dużym wyprzedzeniem, a w każdy weekend dzielę się nową listą obserwacyjną (kliknij, aby obejrzeć i uzyskać więcej informacji) wraz z zaktualizowanymi poziomami i najlepszymi, potencjalnymi setupami.

#1 Znane długoterminowe średnie kroczące

Średnie kroczące to narzędzie wykorzystywane przez wielu traderów, a nawet media finansowe od czasu do czasu mówią o popularnych średnich ruchomych. Często może się wydawać, że średnie kroczące działają jak samospełniającą się przepowiednia, ponieważ korzysta z nich tak wielu traderów.

Z tego właśnie powodu zalecam używanie najbardziej znanych średnich kroczących, ponieważ jeśli ich skuteczność opiera się na samospełniającej przepowiedni, zwiększy to skuteczność.

Szczególnie średnie o 250, 200, 100, 50 i 20 okresach dziennych oraz z wyższych przedziałów czasowych warto mieć na swoich wykresach, jeśli chodzi o znajdowanie kluczowych obszarów wsparcia i oporu.

Kiedy cena porusza się w zakresie, średnie ruchome tracą wiarygodność, ale na rynkach w trendzie zobaczysz, że średnie działają bardzo dokładnie. Koncepcje tę mogą wykorzystać szczególnie traderzy podążający za trendem oraz handlujący na korektach i odwróceniach.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje, w jaki sposób cena najpierw wykorzystuje średnie ruchome jako obszar korekty, a następnie, gdy zostają przełamane, cena ponownie testuje poziomy średnich.

#2 Znaczące wsparcia i opory + pułapki

W swoim tradingu mocno polegam na kluczowych poziomach wsparcia i oporu. Poziomy i strefy wsparcia / oporu z wysokich interwałów są dobrze respektowane i stanowią warstwę dodatkowego potwierdzenia i konfluencji w twoim tradingu.

W szczególności szukam silnych oraz impulsywnych punktów zwrotnych, gdzie cena wcześniej silnie reagowała, ponieważ oznacza to, że w takim obszarze istnieje spore zainteresowanie kupujących i sprzedających, a cena prawdopodobnie również znacząco zareaguje.

Tak więc moja wskazówka dla ciebie mówi o tym, byś podczas rysowania wsparć / oporów skupił się na kluczowych punktach zwrotnych / reakcji oraz zapomniał o wszystkich małych poziomach pośrednich. Wielu traderów popełnia błąd zaśmiecając swoje wykresy wszystkimi możliwymi poziomami, które tylko przychodzą im do głowy. Kończy się to na tym, że ich wykresy pełne są linii i nie są zdolni do wejścia w transakcję, ponieważ wszystko ich przeraża.

Co więcej, kiedy rozgrywasz pułapki na byki lub niedźwiedzie, wsparcie i opór to również bardzo ważny temat, bowiem wielu traderów umieszcza swoje zlecenia z limitem, a także cele dla transakcji wokół tych poziomów. Pułapki mają na celu wyjście poza te poziomy tak, by dla niecierpliwych traderów wyglądało to jak wybicie, tuż przed tym jak dochodzi do odwrócenia notowań w przeciwnym kierunku.

#3 Podaż i popyt – źródło trendów

Koncepcja kryjąca się za strefami popytu i podaży jest taka, że  pokazują one źródła dużych, impulsywnych i silnych ruchów cenowych. Te źródła są następnie wykorzystywane do ustalania wejść w transakcję, w tym samym kierunku, gdy cena wraca do tych obszarów i wybierane są niezrealizowane zlecenia.

Nie radzę handlować na ślepo (korzystając ze zleceń oczekujących) w strefach podaży i popytu. Zazwyczaj bowiem lepiej jest czekać na potwierdzenie oraz inne sygnały w tych obszarach. Mimo, że podaż i popyt to świetne koncepcje, często dostrzegasz, że cena nieznacznie przekracza te obszary lub nie tylko prawie do nich dociera, co podkreśla znaczenie oczekiwania na potwierdzony ruch, zamiast handlowania w oparciu o nadzieję.

Pięć złotych zasad tradingu opartego na podaży i popycie to:

1. Umiarkowana zmienność
Cena nie wchodzi zbyt głęboko w obszary podaży i popytu. Są one zazwyczaj wąskie.

2. Szybkie wyjście
Cena nie przebywa zbyt długo w strefach podaży i popytu.

3. Spring
Spring to inna nazwa pułapki i może również zapowiadać silne wybicie z obszaru popytu i podaży.

4. Zdecydowane wybicie
Cena musi opuścić obszar podaży i popytu z dużą siłą. 

5. Świeżość
Zazwyczaj chcemy handlować tylko na pierwszym wejściu do strefy popytu i podaży.

#4 Linie trendu i kanały

Linie trendów i kanały to świetne narzędzia, gdy szukasz niehoryzontalnych instrumentów analizy technicznej. Linie trendu są szczególnie cenne, jeśli szukasz potencjalnych obszarów reakcji na rynkach w trendzie, jeśli chodzi o identyfikację okazji do ponownego wejścia na rynek podczas korekty, a także szukania punktów przyspieszenia, gdzie cena przełamuje linię trendu.

Jeśli chodzi o rysowanie linii trendów, wybieraj najbardziej oczywiste z największą liczbą dotknięć. Podobnie jak w przypadku wsparcia i oporu, nie chcesz bowiem skończyć z dziesiątkami linii, ale skupić się tylko na tych najważniejszych, które najlepiej tłumaczą ruchy cenowe. 

Główne sygnały, które dają linie trendów, to:

  • Okazje do ponownego wejścia podczas korekt
  • Nowy trend sygnalizowany jest, kiedy cena przełamuje i re-testuje linię trendu
  • Pełnią ogólną funkcję wsparcia i oporu

Przeanalizuj opisane w artykule informacje na platformie u brokera XM. Zapewnia on dostęp do ponad 300 instrumentów oraz 30 USD na start >>

#5 Okrągłe poziomy

Okrągłe liczby są bardzo popularne w handlu detalicznym, ponieważ wielu traderów-amatorów wykorzystuje je w swoich własnych transakcjach do ustawiania zleceń stop loss i take profit. 

Poniższy zrzut ekranu pokazuje książkę zleceń brokera Oanda, widać jak na dłoni w jaki sposób zlecenia skupione są wokół okrągłych liczb.

Historyczne, otwarte zlecenia sprzedaży – czarne strzałki oznaczają zgrupowanie zleceń wokół okrągłych liczb – książka zleceń brokera Oanda.

Poniższy zrzut ekranu pokazuje również, w jaki sposób okrągłe poziomy często działają jako naturalne wsparcie / opór, a cena zazwyczaj od nich odbija. Warto mieć okrągłe liczby na swoich wykresach, ale równie ważne jest, by zbytnio się do nich nie przywiązywać, a także nie przejmować każdym okrągłym poziomem podczas analizowania wykresów cenowych.

#6 Pivot points

Pivot points zostały pierwotnie stworzone przez traderów z parkietu, którzy obliczali je na początku każdej sesji, a następnie wykorzystywali te poziomy jako wsparcia i opory. Intraday pivot point opierają się na cenach maksymalnych, minimalnych oraz zamknięcia z poprzedniego dnia, a zatem obowiązują przez całą sesję. Na innych interwałach pivot points tworzone są na podstawie akcji cenowej z poprzedniego tygodnia i nie zmieniają się przez cały tydzień.

Gdy spojrzysz na wykres, pivot points są oznaczone jako R, R1, R2, R3, S1, S2 i S3.

P: Centralny pivot, stanowi średnią z wczorajszej akcji cenowej

S1 – S3: Trzy wsparcia w postaci pivot points pod centralnym pivotem (P) 

R1 – R3: Trzy poziomy oporu pivot points powyżej centralnego pivota (P) 

We własnym tradingu mógłbyś używać pivotów jako wsparć lub oporów dla wyznaczania miejsca docelowego, a także do wchodzenia w transakcję, gdy zobaczysz, że pivot point utrzymuje cenę i przyczynia się do nowych, dynamicznych ruchów. 

Inna reguła mówi o tym, że ruchy cen często rozciągają się od S do R. Na przykład, ruch, który rozpoczął się na S1 często dociera do R1, ruch, a ten który rozpoczął się w R2, często kieruje się do S2. Oczywiście, jest coś więcej niż tylko to, ale takie podejście może dodać więcej obiektywizmu do twojego tradingu i zarządzania transakcjami.

#7 Maksima i minima z poprzedniego dnia

Podobnie jak w przypadku pivot points, wielu traderów uwzględnia maksima i minima z poprzednich dni w swoim tradingu. Wybicie ponad dzienne maksima często może prowadzić do przyspieszenia tempa zakupów i tworzyć nowe trendy, gdyż wielu traderów obserwuje te poziomy cenowe i / lub ma na nich zlecenia oczekujące.

Dobrze obrazuje to poniższy wykres, gdzie zielony i czerwony kanał pokazuje maksima i minima z poprzednich dni. Poziomy te działają nie tylko jako wsparcie i opór, ale gdy są przełamywane przy znacznym momentum, cena często zaczynają nowe trendy.

Nie chodzi o to, którą koncepcję wybierzesz, żadna nie jest lepsza ani gorsza od drugiej. W tradingu najważniejszy wpływ ma to, że podejmujesz KONSEKWENTNE decyzje i nie przechodzisz co chwilę z jednego sposobu patrzenia na wykres, na inny. Co więcej, koncepcję, których używasz, muszą mieć dla ciebie sens.

Niezależnie od tego, czy korzystasz z wsparcia / oporu, podaży / popytu, pivot point czy dziennych maksimów i minimów, upewnij się, że trzymasz się jednego podejścia i unikasz dokonywania szybkich zmian.

Żadna koncepcja nie będzie działać przez cały czas, ale też nie jest konieczne, abyś miał 100% stopę zyskownych transkcji. Jednak im bardziej konsekwentne są twoje decyzje, tym lepszy będzie twój trading. Przestań więc szukać “kolejnej najlepszej rzeczy” i wybierz swoje narzędzia raz, a dobrze.

Pozostałe tłumaczenia z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here