Naga MarketsZM Ropczyce miały 6,85 mln zł zysku netto, 8,24 mln zł zysku EBIT w I kw. 2021Zakłady Magnetyzowe Ropczyce odnotowały 6,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 4,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZM Ropczyce przedstawiają swoje wyniki finansowe

“Pierwszy kwartał 2021 r. możemy zaliczyć do udanych. Różnorodna oferta, stabilne podstawy biznesu oraz ugruntowana pozycja rynkowa przyczyniły się do wypracowania bardzo dobrych wyników, pomimo wysokiej skali niepewności oraz braku stabilności otoczenia rynkowego. Uzyskane wyniki stanowią również niepodważalny dowód na dojrzałość i efektywność działalności naszej organizacji, w której od wielu lat kluczową rolę ogrywa jej wielowymiarowa dywersyfikacja. Istotny wpływ na wyniki spółki ma również realizowany program motywacyjny dla kluczowej kadry przedsiębiorstwa oraz konsekwentne działania w zakresie optymalizacji kosztów i lepszego gospodarowania majątkiem. Z umiarkowanym optymizmem podchodzimy do kolejnych miesięcy. Wyniki minionych kwartałów pokazały, że mimo wciąż panującej na rynku niepewności mamy wszelkie argumenty za tym, aby skutecznie prowadzić nasz biznes. Inwestycje we własne Centrum Badawczo-Rozwojowe przynoszą wymierne efekty a oferowane przez nas usługi projektowe i inżynieringowe znacznie poprawiają naszą konkurencyjność” – powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

Te artykuły również Cię zainteresują
Zysk operacyjny wyniósł 8,24 mln zł wobec 3,84 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,54 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 79,22 mln zł rok wcześniej.

“Początek 2021 roku był okresem zdecydowanej odbudowy sprzedaży dla przemysłu cementowo – wapienniczego. W analizowanym okresie ‘Ropczyce’ odnotowały w tym segmencie przychody na poziomie 24,2 mln zł (+45% r/r). Motorem napędowym wzrostów była sprzedaż zagraniczna, wynikająca z realizacji dostaw m.in. do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Mołdawii czy Niemiec. Na uwagę zasługują pierwsze kontrakty w Azerbejdżanie oraz Rumunii, a także zainicjowanie dostaw na rynek Stanów Zjednoczonych. W ujęciu branżowym, podobnie jak w poprzednich kwartałach, czołowym konsumentem materiałów wytwarzanych przez Spółkę było hutnictwo żelaza i stali z realizacją przychodów na poziomie 33,1 mln zł (42% ogólnej sprzedaży). Kluczowa w tym segmencie była współpraca z hutnictwem krajowym. Wartość dodaną do sprzedaży wniosło też wznowienie działalności przez Hutę Częstochowa. Sprzedaż do sektora hutnictwa metali nieżelaznych wyniosła w minionym kwartale 18,6 mln zł. Jest to efekt m.in. współpracy z głównym producentem miedzi w kraju oraz realizacji dostaw do pozostałych producentów metali nieżelaznych. Sprzedaż do pozostałych grup odbiorców spółki była niższa od uzyskanej w I kwartale 2020 roku, z uwagi na przesunięcia kilku podstawowych realizacji, zwłaszcza w sektorze odlewnictwa” – czytamy także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 7,38 mln zł wobec 4,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 297,67 mln zł w 2020 r.Conotoxia

invest

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here