Naga MarketsZakłady Magnezytowe Ropczyce odnotowały 27,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 26,77 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

ZM Ropczyce odnotowały powiększony zysk wobec roku poprzedniego

Zysk operacyjny wyniósł 34,59 mln zł wobec 50,54 mln zł zysku rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 329,19 mln zł w 2019 r. wobec 363,59 mln zł rok wcześniej.

W 2019 roku grupa kapitałowa Zakładów Magnezytowych Ropczyce odnotowała 27,4 mln zł zysku netto. Jest to najwyższy wynik w historii grupy. Decydujący wpływ na jego poziom miały rekordowo wysokie wyniki uzyskane przez grupę w I kwartale 2019 roku. Jest to efekt konsekwentnie realizowanej strategii rozwojowej, czyli strategii 4D, poinformowano w komunikacie.

Skonsolidowane przychody producenta wyrobów ogniotrwałych w 2019 roku wyniosły 329,2 mln zł (-9,5% r/r), zysk operacyjny 34,6 mln zł (- 31,6 % r/r), natomiast EBITDA 46,2 ml zł (-29,4% r/r). Spadek zysku operacyjnego oraz pogorszenie sprzedaży to efekt osłabienia koniunktury gospodarczej szczególnie w branży hutnictwa żelaza i stali w Europie i w Polsce, a także wysokiej bazy porównawczej w analogicznym okresie roku ubiegłego, wyjaśniono.

“Od II kwartału nastąpiło odwrócenie trendów w gospodarce światowej, a w sektorach producentów oraz konsumentów materiałów ogniotrwałych nastał okres dynamicznych zmian koniunkturalnych, których kumulacja przypadła na III kwartał 2019 roku. W tych wymagających warunkach rynkowych ZM Ropczyce stanęły na wysokości zadania. Elastyczność oraz szybkość decyzyjna, od lat wpisane w filozofię spółki, pozwoliły wypracować wyniki, z których jesteśmy zadowoleni. Jednym z przykładów może być dynamiczny rozwój sprzedaży do przemysłu cementowo-wapienniczego, odzwierciedlający kolejny rok budowy i kształtowania marki spółki na rynkach międzynarodowych. Najwyższa w historii sprzedaż na rynek Stanów Zjednoczonych uzupełniona efektywną budową struktur i sprzedaży do cementowni zlokalizowanych m.in. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, na Sri Lance, w Arabii Saudyjskiej, w Pakistanie i w RPA” – powiedział prezes Józef Siwiec, cytowany w komunikacie.

Wiodącym obszarem działalności technicznej i komercyjnej ZM Ropczyce pozostało hutnictwo żelaza i stali 153,2 mln zł (52% udziału w całkowitej sprzedaży spółki). Przychody do sektora hutnictwa metali nieżelaznych wyniosły w ubiegłym roku blisko 58 mln zł, natomiast w odlewnictwie 20 mln zł, podano także.

“Wewnętrzny potencjał grupy wsparty silną kadrą oraz ugruntowaną pozycją rynkową pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość, równocześnie jesteśmy świadomi zagrożeń, jakie dla globalnej i polskiej gospodarki niesie pandemia COVID-19” – dodał Siwiec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 28,06 mln zł wobec 27,87 mln zł zysku rok wcześniej.

Zakłady Magnezytowe Ropczyce są producentem ceramicznych materiałów ogniotrwałych stosowanych jako elementy konstrukcyjne pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach. Oferta spółki skierowana jest głównie do przemysłu stalowego, przemysłu metali nieżelaznych, przemysłu cementowo-wapienniczego, hutnictwa szkła, odlewnictwa, koksownictwa oraz do innych branż stosujących procesy wysokotemperaturowe. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 329,19 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here