Naga MarketsAnaliza statystyczna tych dwóch pożądanych, szczególnie w okresach niepewności, metali szlachetnych wskazuje na wysoką zależność w zachowaniu ich wycen. W analizowanym okresie (ponad 1,5 roku) zależność ta była dodatnia i kształtowała się w okolicy 83%.  Można zatem przyjąć, że złoto i srebro poruszają się w jednym kierunku, jednak z różną dynamiką o czym więcej poniżej.

Wykres 1.: Złoto, Srebro, Złoto/Srebro

W prezentowanym okresie oba te instrumenty osiągnęły minima tej dekady  w 2015 roku. Od tego czasu pozostają w trendach wzrostowych, na co wskazują plasowane na coraz to wyższych poziomach minima w 2016 i 2017 roku. Taka sytuacja stwarza możliwość rozważenia zmiany kierunku w szerszym ujęciu. Jednak żeby to nastąpiło konieczne będą sygnały zmiany długoterminowego trendu spadkowego, w którym to pozostają oba te metale od 2011 roku. Aktualnie z technicznego pkt. widzenia dalsze wzrosty może ograniczać też roczny trend spadkowy utrzymujący się zarówno na złocie jak i srebrze od czerwca 2016 roku a dopiero ew. jego wybicie może stanowić wyraźny sygnał dla kupujących.

Te artykuły również Cię zainteresują
Który z prezentowanych metali w związku z powyższym rokuje na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu?  Jak zaprezentowano w trzeciej części wykresu cały rok 2016 należał do srebra, co oznacza że w tym okresie to ono pozwalało na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu z inwestycji. Dobrze prezentuje to wykres 2. (poniżej)  na którym zaprezentowano stopy zwrotu od początku roku 2016). Od początku roku 2017 natomiast ponownie złoto okazało się lepszą inwestycją. Analizując ostatnie 10 lat, tylko w latach 2009, 2010 oraz 2016 inwestycja w srebro okazywała się lepsza. W latach 2007-2008, 2011- 2015, 2017 to złoto pozwalało na osiągnięcie wyższych stóp zwrotu.

Wykres 2.: stóp zwrotu od 04.01.2016 roku do 24.07.2017 r.

Analizując dzienne stopy zwrotu na złocie oraz srebrze od początku 2016 roku, oba te metale pozwoliły na wygenerowanie imponujących wyników. Niemniej jednak można zaobserwować, że srebro od początku roku zyskało niewiele ponad 2%,  przy złocie zyskującym już niecałe 10%, co jedynie potwierdza to powyższe rozważania.

Kolejne pytanie jakie warto sobie zadać, to czy fazy wzrostów i spadków na obu tych metalach szlachetnych pozwalają zidentyfikować jakieś prawidłowości w celu lepszego dopasowania momentu inwestycji. W 2017 roku zaobserwowano działające cykle, które pozwalają nam podzielić  na półtora miesięczne okresy w których oba te instrumenty naprzemiennie znajdują się w fazie wzrostu i następnie w fazie spadku.

Wykres 3.: GOLD

Z technicznego pkt. widzenia cena powróciła do przedziału kanału wzrostowego, co czyta się jako wyraźny sygnał popytowy. Zgodnie z powyższymi rozważaniami aktualnie cena znajduje się w cyklu wzrostowym, jednak warto zauważyć, że kurs znajduje się pod ważnym oporem i w tym miejscu możemy być świadkami korekty testującej dolne ograniczenie kanału oraz wsparcie w okolicy 1240$ za uncję. Wg założeń po ew. korekcie powinniśmy powrócić do wzrostów, jednak w drugiej części przyszłego miesiąca wejdziemy do fazy spadkowej, która w tym roku sprowadzała cenę złoto średnio o ok. 3,5% w dół.

Wykres 4.: SILVER

Na srebrze w minionym miesiącu byliśmy świadkami dynamicznej przeceny, która jednak odbyła się po godzinach głównego handlu oraz nie trwała więcej jak jedną minutę. Takie zachowanie rynku mimo, że zostawiło swój ślad na wykresie ceny nie miało realnego wpływu na wycenę srebra. Podobne zdarzenia na rynku finansowym nazywane bywają “fat finger” czy “flash-crash” mają raczej charakter krótkotrwałych skoków cen, które jednak szybko znajdują racjonalną odpowiedź rynku, co skutkuje stabilizacją ceny na właściwym- rynkowym poziomie. Niemniej był to pewien sygnał, co do kierunku zleceń co doprowadziło w kolejnych dniach do prawie 5% przeceny srebra. Opierając się na wcześniej zaproponowanych założeniach, aktualnie srebro znajduje się także w cyklu wzrostowym. Podobnie jak złoto, cena dotarła do technicznego oporu. W związku z tym można spodziewać się aktualnie lokalnej przeceny. Dalej jednak pozostała większa część cyklu wzrostowego, jednak warto mieć na uwadze, że w połowie przyszłego miesiąca działająca w tym roku cykliczność może zawrócić cenę srebra, co także może zbiec się z problemami z wyjściem z krótkoterminowego trendu spadkowego (linia trendu kreślona po maksimach od kwietnia 2016r.)

Olaf Kowalski, EFIX Dom Maklerski S.A.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here