Naga MarketsNie jest tajemnicą, że niektóre z głównych indeksów giełdowych ostatnio silnie poszły do góry. Jeśli spojrzeć przykładowo na wykres dzienny S&P500, to potężna tendencja prowzrostowa widoczna jest już od ponad roku, szczególnie od drugiej połowy 2017 roku. Obserwatorowi z boku, który nie handluje aktywnie, może się wydawać, że bardzo łatwo jest skorzystać z tych jednokierunkowych ruchów, ale nie tak szybko…

Dla tych z nas, którzy kilka razy doświadczyli już podobnych sytuacji, znane jest uczucie jelenia w świetle reflektorów podczas tych uciekających ruchów; czekasz na korektę, aby dostać się na pokład, ale rynek po prostu idzie coraz wyżej bez Ciebie. Albo powtarzasz sobie: “Ten trend zaszedł za daleko, to musi się wkrótce odwrócić, prawda?!” Tak więc, nasuwa się pytanie, jak możemy wykorzystać te “uciekające trendy”?

Poniższe punkty podpowiedzą Ci, jak wykorzystać piękno i siłę rosnących rynków…

Czym właściwie jest uciekający trend na rynku?

Po pierwsze, musisz jasno określić, jak wygląda faktyczny silny trend. Chociaż nie ma powszechnie uzgodnionej definicji, jest dość oczywiste, kiedy taki jest obecny, a kiedy nie.

Istnieje pojęcie, które nazywam “idealnym trendem”, w którym rynek respektuje powrót do średniej (myślę o cofnięciach do średnich kroczących, omawiam to na moim kursie) i pobliskich poziomów horyzontalnych, a cena odbija się od nich za każdym razem przy cofnięciach. Omawiam tę koncepcję szerzej w artykule o tym, jak rozpoznać trend na wykresach. Teraz spójrzmy na bardzo dobry, odważę się powiedzieć “doskonały” przykład „uciekającego” lub idealnego trendu, który trwa już ponad rok na indeksie S&P500.

Opis rysunku: świetny przykład uciekającego trendu na rynku…

Kluczem do zrozumienia tych niekontrolowanych trendów jest fakt, że jedną z cech, które prezentują, są bardzo małe korekty lub cofnięcia do wartości. Dla tych z was, którzy są nowi, powrót do wartości oznacza, że ​​cena wycofuje się do poziomu wsparcia (w trendzie wzrostowym) lub oporu (w trendzie spadkowym), można to również nazwać powrotem do średniej. Tak więc, mówiąc krótko, im silniejszy trend, tym płytsze są korekty. Ważną konsekwencją tego zjawiska jest to, że gdy rynek nie cofa się zbytnio (ponieważ jest w bardzo silnym trendzie), a cena ustanawia wciąż nowe szczyty lub dołki bez żadnych oczywistych poziomów horyzontalnych w pobliżu (szczególnie w przypadku historycznych szczytów/dołków, takie jak S&P500 w tej chwili), aby spowolnić ruch, rynek może Z ŁATWOŚCIĄ kontynuować jednokierunkową wspinaczkę.

Jest to swego rodzaju pętla pozytywnego sprzężenia zwrotnego; cena porusza się agresywnie w jednym kierunku z niewielkimi lub zerowymi cofnięciami, ponieważ podstawowe fundamenty są bardzo mocne i nie ma żadnych poziomów technicznych, które mogłyby w tym przeszkodzić. Coraz więcej osób kupuje, a cena po prostu płynie w tym samym kierunku, oferując bardzo niewiele możliwości handlowania korekt, ale jeśli wiesz, jak z tego skorzystać, mogą to być bardzo, odważę się powiedzieć, „łatwe” pieniądze.

Jednym z ważnych aspektów silnych trendów, który jest czasami pomijany, jest fakt, że ceny zamknięcia są najważniejszym czynnikiem w analizie technicznej takiego rynku. Co dokładnie mam przez to na myśli? Cóż, w silnym trendzie, musimy zwracać większą uwagę na ceny zamknięcia niż na jakiekolwiek inne, ponieważ cena zamknięcia najprawdopodobniej będzie wskazówką, co stanie się dalej (wg metody price action). Zamknięcie cen oznacza więcej niż tylko miejsce, w którym znajdował się rynek. Zamknięcie jest informacją, która pozwala nam dowiedzieć się, czy coś jest potwierdzone, czy nie.


Chcesz mieć dostęp do tej samej analizy wykresów technicznych i platformy brokera, z której korzysta Nial Fuller? - Pobierz darmowe oprogramowanie w tym miejscu.

Podczas próby określenia i szukania oznak silnych trendów, które się zaczynają, tygodniowy wykres ma pierwszeństwo… Ale bądź ostrożny, wykresy świecowe mogą “ukryć” te informacje lub sprawić, że początkowo będzie trudniej je zauważyć. Z tego powodu zawsze analizuję wykres liniowy w interwale dziennym i tygodniowym, aby zidentyfikować rynek, który zaczyna trendować lub gdzie trend już się rozwinął. Na wykresie liniowym (odnoszącym się do zamknięcia sesji) jest o wiele łatwiej sprawdzić, czy trwa silny trend, ponieważ odfiltrowuje on wszystkie knoty i ogony świec, pokazując tylko kierunek i poziomy kluczowe oraz co działo się na tych poziomach. Jeśli mi nie wierzysz, otwórz dzienny wykres świecowy, a następnie przełącz go na dzienny wykres liniowy. Zobaczysz nowe informacje, których prawdopodobnie nie widziałeś wcześniej.

Zobacz najważniejsze tygodniowe poziomy w ustalonym trendzie, przełączając wykres na liniowy. Może to ochronić przed wyrzuceniem z rynku i zapewnia znacznie wyraźniejszy obraz, dzięki odfiltrowaniu wszystkich knotów świec.

Opis rysunku: 1. Niedźwiedzie cienie świec mogą sugerować odwrócenie trendu. 2. Prosty wykres liniowy, pokazujący ceny zamknięcia, wygładzi obraz odfiltrowując wszystkie cienie.

Jak rozgrywać silne trendy?

Okay, więc teraz, kiedy już wiemy, czym jest uciekający trend i jak go zidentyfikować, porozmawiajmy o tym, jak możesz wykorzystać ich moc, abyś nie był już “jeleniem w świetle reflektorów”.

Być może najważniejszą rzeczą, którą należy zrozumieć, jest to, że w bardzo silnym trendzie nie będzie dużych korekt do horyzontalnych poziomów. Zamiast czekać na cofnięcie, które nigdy nie nadejdzie, zobaczmy, jak możemy wejść w silnie trendujący rynek.

Najważniejszą rzeczą, na której powinieneś się skupić, są cofnięcia w ciągu dnia, mówię tutaj o 4-godzinnej i 1-godzinnej ramie czasowej z sygnałami price action dla potwierdzenia wejścia. Warto zastosować dzienne średnie wykładnicze EMA 8 i 21, ponieważ cena często będzie wracała do tej dynamicznej wartości obszaru wsparcia / oporu przed ponownym kontynuowaniem trendu. Możemy również oznaczyć krótkoterminowe lub pobliskie poziomy horyzontalne, aby poszukać okazji do wejścia na rynek. Inną dobrą opcją są wybicia, w szczególności wybicia z insidebarów. Są one dość powszechne i pozwalają wykorzystać trend, który się nie cofa. Spójrzmy na kilka przykładów…

Na poniższym wykresie widzimy dobry przykład niedawnego i obecnego trendu na indeksie Dow Jones. Zwróć szczególną uwagę na małe korekty, które miały miejsce w przypadku EMA 8 i 21-dniowych (czerwone i niebieskie linie), ponieważ będą to najczęściej używane okazje do wejścia w tak silnym trendzie. Zauważ poziom horyzontalny, ponieważ będzie on ważny na następnym wykresie…

Opis rysunku: Wykres dzienny; uciekający silny trend; niewielkie cofnięcie do 8-dniowej średniej EMA.

Następnie spójrz na wykres 4-godzinny tego samego rynku. Cofnięcie, o którym mówiliśmy powyżej, do 8-dniowej EMA, skutkowało sygnałem kupna w postaci pinbara na 4-godzinnym wykresie, jak widzimy poniżej. W ten sposób z powodzeniem można złapać silny trend! Masz trend, więc wszystko czego potrzebujesz to poziom lub sygnał, tak jak w moim podejściu T.P.S. (Trend, Poziom, Sygnał), tutaj mieliśmy silny trend i silny sygnał, bum.

Opis rysunku: Wykres 4-godzinny. Sygnał kupna w postaci pinbara, znajdujący się na 8-dniowej średniej EMA z poprzedniego wykresu (D1).

Na następnym wykresie przyglądamy się najnowszemu przykładowi (24 stycznia 2018 r.), jak korzystać z wykresu 1-godzinnego, aby wyszukiwać wejścia na rynek w trendzie, o dużym prawdopodobieństwie sukcesu. Jest to ten sam wykres co powyżej, DOW30. Widzimy niewielki powrót do 8-dniowej EMA w zeszłym tygodniu (po lewej stronie), co dało bardzo ładny sygnał pinbar na wykresie 1-godzinnym (po prawej stronie). Kiedy zobaczysz sygnał taki jak ten, naprawdę nie powinieneś mieć oporów przed wejściem. Ustaw stoploss poniżej minimum pinbara i „wydrukuj” trochę pieniędzy… Kluczem jest czekanie na taki sygnał i nie wskakiwanie w nieoczywiste sygnały o niskiej jakości lub w cokolwiek, co dzieje się poniżej interwału 1-godzinnego…

Opis rysunku: 1. Wykres dzienny. Niewielkie cofnięcie. 2. Wykres 1-godzinny; ładny pinbar wzrostowy po niewielkim cofnięciu; krótkoterminowy horyzontalny poziom wsparcia.

Ważna uwaga: Teraz ważne jest, aby zrozumieć, że nie uprawiamy daytradingu, wykonując powyższe czynności. Zamiast tego używamy 1-godzinnych, 4-godzinnych lub dziennych wykresów, aby potwierdzić wejścia w transakcje, które mogą trwać przez kilka dni lub tygodni. Fakt, że wchodzisz w transakcję na wykresie intraday, nie czyni Cię daytraderem! Korzystanie z wykresu poniżej D1 w celu znalezienia wejścia w silnym dziennym lub tygodniowym trendzie, jest po prostu sposobem na udoskonalenie handlu i znalezienie wejścia w uciekający trend, ale nie wchodzimy na rynek i nie wychodzimy z niego bez przerwy, tak jak robiłby to daytrader.

Aby wykorzystać wybicia w uciekającym trendzie, moje ulubione setupy to insidebar i mój zastrzeżony sygnał transakcyjny fakey. Insidebary są często spotykane na wykresie dziennym w bardzo silnym trendzie, ponieważ rynek robi krótką pauzę po ostatnim ruchu przed wystrzeleniem wyżej (trend wzrostowy) lub niżej (trend spadkowy). Poniżej znajduje się kilka przykładów ostatnich wybić z insidebarów oraz wieloświecowy sygnał fakey, który doprowadził do kontynuacji trendu i zapewnił doświadczonym traderom price action bardzo wysokie potencjalne zyski przy niskim ryzyku…

Opis rysunku: Rozgrywanie insidebarów i fakey na wykresie dziennym w uciekającym trendzie wzrostowym… 1), 3), 4) wybicie z insidebara; 2) wieloświecowe fałszywe wybicie z insidebara (fakey).

Psychologia uciekających trendów.

Najważniejszą rzeczą do zapamiętania, jeśli chodzi o mentalność, gdy mamy do czynienia z bardzo silnymi trendami, jest nie rozmyślanie zbyt wiele. Rynki idą dalej, niż często nam się wydaje, więc pamiętaj, aby handlować z trendem, dopóki nie zostanie wyraźnie zakończony!

Jedną z głównych przyczyn utrzymywania się długotrwałych trendów jest fakt, że rynek eliminuje ludzi, którzy zakładają się przeciwko trendowi (jest ich więcej niż myślisz). Pamiętaj, że gdy inwestor wchodzi w krótką sprzedaż i obstawia przeciwko rynkowym bykom, jeśli rynek idzie w górę, inwestor musi pokryć tę pozycję poprzez zakup, co z kolei prowadzi do dalszego wzrostu popytu i mnóstwa nowych zleceń. Te niekontrolowane trendy mogą się w ten sposób napędzać przez bardzo długi czas, więc nie graj przeciwko nim!

Tak jak pociąg towarowy jest niezwykle trudny do zatrzymania, a zwolnienie tempa zajmuje dużo czasu, nie mówiąc już o odwróceniu kierunku, silnie rosnący rynek jest potęgą, z którą trzeba się liczyć. Jego dynamika i siła sprawiają, że jest to najlepsza sytuacja do handlu i zapewnia warunki najbliższe zdobyciu “łatwych pieniędzy” spośród wszystkich sytuacji, które można znaleźć w świecie handlu. Niestety, te uciekające trendy nie pojawiają się zbyt często, więc gdy zauważymy silnie trendujący rynek, musimy wiedzieć, co robić i działać zdecydowanie, a strategie omawiane dzisiaj są dla Ciebie dobrym punktem wyjścia.

Wnioski

Wreszcie, nawet jeśli znamy tendencję na wykresach i gdy jest niezwykle oczywista (jak teraz na giełdzie), często nadal nie będziemy mieć wystarczającej pewności, aby pociągnąć za spust. Traderzy często zamarzają w stanie niewiary, mówiąc sobie: “Ten rynek nie może iść dalej, musi się odwrócić!”. Jeśli to zrobisz, przegrasz. Nie twórz scenariuszy, które Twoim zdaniem “muszą się wydarzyć na rynku”, zamiast tego skupiaj się na tym, co się naprawdę dzieje i po prostu wykorzystaj to na swoją korzyść, dopóki nie przestanie się działać.

Zauważyłem w ciągu 14 lat handlu, że uciekające trendy, takie jak pokazane powyżej, są jedną z najlepszych okazji do zarabiania pieniędzy, ponieważ, jak już wspomniałem, silne, trwałe ruchy (w górę lub w dół) często wychodzą daleko poza to, co wydaje się racjonalne i logiczne, z powodu chciwości, euforii i ludzi zmuszonych do pokrycia źle postawionych zakładów na rynku (jak również z powodu fundamentów wspierających ten trend). Dzięki połączeniu wiedzy z zakresu analizy technicznej i wiedzy psychologicznej, którą poruszyliśmy dzisiaj, jako traderzy, mamy przewagę i powinniśmy ją wykorzystać, gdy nadarza się okazja. Te koncepcje są doskonalone przez lata obserwacji rynków, nie jest to coś, czego mogę nauczyć Cię z dnia na dzień, ale z pewnością możesz zastosować pomysły, których uczę na moich kursach i na tej stronie, aby odkryć uciekające trendy i potężnie na nich zarobić.


nial fullerNial Fuller jest australijskim traderem, który od wielu lat prowadzi portal LearnToTradeTheMarket.com i skupia wokół siebie traderów preferujących czystą akcję cenową na wykresach, a więc popularne Price Action. Powyższy artykuł jest tłumaczeniem tekstu Niala Fullera. Oryginalny tekst “How To Catch That Runaway Market Trend” znajdziesz na portalu LearnToTradeTheMarket.com.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here