Naga MarketsZE PAK miał 7,23 mln zł straty netto, 25,74 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2021 r.Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK) odnotował 7,23 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 10,35 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,08 mln zł wobec 4,37 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 25,74 mln zł wobec 34,3 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 462,41 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 524,07 mln zł rok wcześniej.

“W I kwartale 2021 roku zanotowano 18,42% łącznego spadku wolumenu sprzedaży energii elektrycznej. Przy czym w przypadku sprzedaży energii elektrycznej z własnej produkcji zanotowano spadek, który wyniósł 28,57%, natomiast sprzedaż energii zakupionej wzrosła o 10% w porównaniu do roku poprzedniego. Spadek produkcji w większej mierze dotyczył bloku 474 MW (dana elektrownia Pątnów II), który w marcu został odstawiony do planowanego remontu. Dodatkowo w styczniu i na początku lutego wydobycie węgla w kopalniach zaopatrujących Spółkę było niższe od planowanego, co uniemożliwiło optymalne wykorzystanie źródeł wytwórczych” – czytamy w raporcie.

W I kwartale 2021 roku pojawiła się nowa kategoria przychodów w postaci przychodów z Rynku Mocy, których wysokość w I kwartale wyniosła 42 830 tys. zł. Nowy strumień przychodów nie zrekompensował w całości ubytków związanych z niższą produkcją, co spowodowało pogorszenie wyników, podano również.

“Na wynik netto pozytywnie wpłynęło obniżenie podatku dochodowego związane z aktywowaniem odpisów aktualizujących rzeczowe aktywa trwałe w elektrowni Pątnów I” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 27,81 mln zł wobec 20,71 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,21 mld zł w 2020 r.

investConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here