Naga MarketsZE PAK ma do 160 mln zł kredytu z Banku Pekao na inwestycję w elektrowni KoninZespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zawarł z Bankiem Pekao umowę kredytu w wysokości do 160 mln zł, przeznaczonego na przystosowanie bloku węglowego na terenie elektrowni Konin do spalania biomasy, podała spółka. “Zmodernizowana instalacja o mocy 50 MWe będzie produkowała energię elektryczną oraz pełniła funkcję rezerwową dla działającego już obecnie bloku biomasowego, zasilającego w ciepło miasto Konin. Po zakończeniu projektu w Elektrowni Konin dostępna będzie generacja mocy ok. 100MWe (2x50MWe) z wykorzystaniem biomasy jako paliwa podstawowego” – czytamy w komunikacie.

Finax

Kwota kredytu wynosi do 160 mln zł

ZE PAK zobowiązał się do wniesienia udziału własnego ze środków własnych w wysokości co najmniej 20% kosztów projektu, ale nie mniej niż 52,8 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują
“Kredyt może zostać wykorzystany nie później niż w terminie do 31 grudnia 2021 roku. Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty kredytu wraz z odsetkami oraz innymi należnymi kwotami na warunkach określonych w umowie, przy czym całkowita spłata kredytu powinna nastąpić do dnia 31 grudnia 2030 roku” – czytamy dalej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.

Bank Pekao jest częścią grupy PZU – największej grupy finansowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Aktywa razem banku wyniosły 203,32 mld zł na koniec 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here