Naga MarketsGPW Akcje PKN Orlen i Bogdanki we wtorek 16 lipcaZakładany czas zakończenia produkcji energii ze źródeł węglowych Zespołu Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin (ZE PAK) planowany jest nie później niż na koniec bieżącej dekady, wynika z przyjętych przez grupę kierunków strategii. W najbliższych latach w ZE PAK coraz więcej energii będzie wytwarzane z OZE, a po zakończeniu wydobycia węgla produkowana będzie już wyłącznie zielona energia. Istotnym kierunkiem nowej strategii PAK jest produkcja i wykorzystanie wodoru.

ZE PAK chce zakończyć produkcję energii ze źródeł węglowych do 2030 r.

Kierunki strategii zakładają, że proces transformacji ZE PAK potrwa przez najbliższe lata. W tym czasie będą uruchamiane kolejne projekty zielonego wytwarzania energii i stopniowo wygaszane moce brunatne. Termin zakończenia produkcji energii z węgla nie jest przypadkowy, spółka zamierza wpasować się w finalne daty wytwarzania energii z węgla wyznaczone w Porozumieniu Paryskim. Takie działanie ZE PAK przyczyni się wydatnie do neutralności klimatycznej Wielkopolski, podano.

“Nasza strategia jest niezwykle ambitna, część zresztą już realizujemy, jak działający blok biomasowy czy plan budowy największej w Polsce farmy fotowoltaicznej. Chcę jednak podkreślić, że jej przeprowadzenie i sukces zakładają odpowiedzialne działanie w perspektywie przyszłości grupy kapitałowej ZE PAK, jej pracowników, regionu, w którym funkcjonuje, i partnerów, z którymi kooperuje. Chcemy przekonać do naszej strategii zarówno pracowników Grupy ZE PAK, jak i mieszkańców regionu, w którym firma działa” – powiedział prezes ZE PAK Henryk Sobierajski, cytowany w komunikacie.

“Transformacja to również szansa na nowe miejsca pracy. Jedną z ważnych naszych inicjatyw jest budowa Centrum Szkoleniowego OZE dla m.in. pracowników Grupy ZE PAK, którzy są zagrożeni utratą pracy na skutek przechodzenia przez grupę z wytwarzania energii opartej na węglu brunatnym na produkcję z OZE” – dodał przewodniczący rady nadzorczej ZE PAK Piotr Woźny.

Bazowy model funkcjonowania segmentu węglowego zakłada korzystanie z obecnie eksploatowanych odkrywek i brak nowych inwestycji w tym obszarze. Generacja energii w blokach węglowych w elektrowni Pątnów I ulegnie skróceniu do czasu funkcjonowania systemu wsparcia w postaci rynku mocy lub innego, który zapewni ekonomiczną efektywność takiej działalności. Nowocześniejszy i bardziej efektywny blok w elektrowni Pątnów II mógłby funkcjonować dłużej, jednak tutaj również warunkiem jest ekonomiczna efektywność jego wykorzystania. Zakładany czas zakończenia produkcji energii w źródłach węglowych Grupy ZE PAK planowany jest nie później niż na koniec bieżącej dekady, podkreślono.

Pierwszym krokiem realizacji nakreślonego kierunku jest powołanie nowej spółki PAK Polska Czysta Energia w ramach struktury grupy, które służyć ma oddzieleniu działalności w obszarze odnawialnych źródeł energii od aktywności związanej z produkcją energii z węgla. Powołane zostaną również celowe spółki zależne odpowiadające za poszczególne obszary działalności.

“Główne kierunki rozwoju ZE PAK w ciągu najbliższych 10 lat:

*    wygaszanie produkcji węglowej – najszybciej i w najkrótszym czasie w Polsce, czyli 20 lat wcześniej niż zakładana neutralność klimatyczna Unii Europejskiej

Te artykuły również Cię zainteresują

*    produkcja energii z wiatru – budowa farm wiatrowych na terenach rekultywowanych będących własnością Grupy ZE PAK

*    produkcja energii ze słońca – budowa farm fotowoltaicznych na terenach rekultywowanych będących własnością Grupy ZE PAK

*    produkcja energii z biomasy oraz wytwarzanie zielonego wodoru – m.in. przystosowanie kotłów węglowych do spalania biomasy w Elektrowni Konin. Istotnym obszarem działalności elektrowni Konin ma być produkcja zielonego wodoru w procesie elektrolizy

*    produkcja energii z biogazu – budowa sieci lokalnych biogazowni rolniczych na terenach związanych z hodowlą bydła i trzody chlewnej, głównie we Wschodniej Wielkopolsce

*    inne inicjatywy takie jak np. produkcja zeroemisyjnych autobusów – opracowanie koncepcji i wdrożenie projektu produkcji innowacyjnego miejskiego autobusu wodorowego czy produkcja zeroemisyjnych napędów wodorowych do łodzi motorowych – stworzenie projektu napędu wodorowego we współpracy z partnerem wyspecjalizowanym w budowie łodzi motorowych” – czytamy dalej.

Celem realizacji wytyczonych kierunków jest zbudowanie nowoczesnego, zintegrowanego przedsiębiorstwa o zdywersyfikowanej bazie aktywów wytwórczych, przystosowanego do działalności w ramach wdrażania idei Zielonego Ładu i gospodarki neutralnej klimatycznie, podsumowano.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,88 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here