Naga MarketsZCh Police miały 13,72 mln zł zysku netto, 69,35 mln zł EBITDA w III kw. 2021Warszawa, 10.11.2021 (ISBnews) – Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2021 r. wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 35,51 mln zł wobec 2,35 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 69,35 mln zł wobec 36,01 mln zł rok wcześniej.Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 812,7 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 549,04 mln zł rok wcześniej.

“Najważniejsze czynniki wpływające na wyniki finansowe emitenta w III kwartale 2021 roku stanowiły trendy wzrostowe cen rynkowych wielu surowców zużywanych do produkcji (w szczególności gazu ziemnego, ale także między innymi soli potasowej i fosforytów, ilmenitu czy uprawnień do emisji CO2). Zmiany cen kluczowych surowców wpłynęły na wzrost kosztów produkcji. W III kwartale 2021 roku ceny rynkowe gazu były o około 500% wyższe w relacji do analogicznego okresu poprzedniego roku. Równocześnie, w związku z rosnącymi cenami surowców na rynkach globalnych, ale także w kontekście relacji popytu i podaży, na rynku miały miejsce wzrosty cen rynkowych produktów – obserwowane od początku 2021 roku, które miały swoją kontynuację w III kwartale” – czytamy w raporcie.

W III kwartale 2021 roku w segmencie Nawozy grupa uzyskała wynik EBIT na poziomie 10 834 tys. zł, wyższy o 9 649 tys. zł niż w analogicznym okresie poprzedniego roku (przy czym w 2020 roku na relatywnie niski wynik w tym obszarze wpłynęły niekorzystne relacje sprzedażowo-zakupowe w zakresie nawozów wieloskładnikowych). Przychody ze sprzedaży segmentu w III kwartale 2021 roku wyniosły 685 179 tys. zł (wzrost o 242 678 tys. zł), w tym samym okresie zanotowano znaczący wzrost kosztów produkcji w obszarze surowcowym, podkreślono.

W III kwartale 2021 roku w segmencie Pigmenty Police wypracowały wynik EBIT na poziomie 19 160 tys. zł, o 12 892 tys. zł wyższy r/r. Znacząco wyższy poziom cen sprzedaży bieli tytanowej w relacji do III kwartału 2020 roku przyniósł efekt przewyższający negatywny wpływ rosnącej ceny gazu i kilku innych czynników kosztowych (w tym wyższych cen ilmenitu, będącego podstawowym surowcem do produkcji pigmentów). Przychody ze sprzedaży w segmencie Pigmenty wyniosły 101 323 tys. zł i stanowiły 12% przychodów ze sprzedaży grupy kapitałowej. Około 63% przychodów ze sprzedaży bieli tytanowej zostało wygenerowanych ze sprzedaży na rynkach zagranicznych, wynika także z raportu.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 66,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 43,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 217,48 mln zł w porównaniu z 1 764,22 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 198,75 mln zł wobec 135,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 110,71 mln zł wobec 41,66 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2020 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,52 mld zł w 2020 r.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>


Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ConotoxiaObejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here