Naga MarketsZCh Police miały 13,72 mln zł zysku netto, 36,01 mln zł EBITDA w III kw. 2020Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police (ZCh Police) odnotowały 13,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2020 r. wobec 9,3 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 2,36 mln zł wobec 11,31 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 36,01 mln zł wobec 21,59 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

W III kwartale 2020 roku Grupa ZCh Police nie obserwowała istotnego obniżenia sprzedaży

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 549,04 mln zł w III kw. 2020 r. wobec 546,5 mln zł rok wcześniej.

“W III kwartale 2020 roku grupa kapitałowa nie obserwowała istotnego obniżenia sprzedaży w żadnym z segmentów. Nie zarejestrowano również znaczących zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców oraz produktów. W III kwartale 2020 roku spółka nie była również dotknięta zwiększoną absencją chorobową pracowników, która uniemożliwiałaby zapewnienie ciągłości działalności i emitent nie zanotował ograniczeń produkcji w związku z zagrożeniem epidemicznym” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

“W III kwartale 2020 roku emitent osiągnął wyższe wyniki niż w III kwartale 2019 roku. Skonsolidowany wynik EBITDA wyniósł 36 010 tys. zł, co oznacza wzrost o 14 422 tys. zł. Zysk netto grupy kapitałowej wyniósł 17 383 tys. zł i był o 26 343 tys. zł wyższy od wyniku z tego samego okresu poprzedniego roku. Poziom uzyskanych przychodów ze sprzedaży uległ nieznacznemu zwiększeniu w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku o 0,5%, przy jednoczesnym niższym poziomie kosztu własnego sprzedaży (3,0%), co skutkowało wypracowaniem wyższego zysku brutto ze sprzedaży – na poziomie 73 401 tys. zł. Kluczowym czynnikiem, który wpłynął na wyższy poziom wyników w III kwartale 2020 roku niż za analogiczny okres 2019 roku był spadek cen zakupu kilku surowców strategicznych, w tym głównie gazu ziemnego o ponad 20% oraz soli potasowej o 15%. Ponadto, w relacji do III kwartału 2019 roku, znacząco wzrosła sprzedaż produktów azotowych, przy czym wówczas ograniczenia wynikały z usterki instalacji i przedłużonych postojów remontowych. Niższe ceny kluczowych surowców oraz wyższe wolumeny sprzedaży produktów azotowych pozwoliły na zbilansowanie z nadwyżką wpływu zanotowanego jednocześnie spadku cen sprzedaży głównych produktów” – czytamy dalej.

W I-III kw. 2020 r. spółka miała 43,59 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 45,82 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 764,22 mln zł w porównaniu z 1 849,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2020 r. wyniósł 42,28 mln zł wobec 53,09 mln zł zysku rok wcześniej.

ZCh Police, wchodzące w skład Grupy Azoty, są producentem wieloskładnikowych nawozów mineralnych oraz bieli tytanowej. Od 2006 r. spółka jest notowana na GPW. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 2,43 mld zł w 2019 r.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 11,3 mld zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here