Naga MarketsZasadyRay Dalio w “Zasadach” dzieli się z czytelnikami kulisami sukcesu biznesowego swojej firmy –  funduszu hedgingowego Bridgewater Associates. Osiągnął go na drodze przestrzegania pewnych reguł, dzięki którym podejmowane przez niego decyzje stały się skuteczne, jak nigdy wcześniej. Ich trafność nie jest przypadkowa. Do ich sformułowania doprowadziły go koleje własnych doświadczeń, kiedy to boleśnie zagubił się w “świecie bez zasad”. Po tym, jak utracił wszystko w latach osiemdziesiątych XX. wieku, postanowił zredefiniować założenia własnych działań, kolejno formułując i testując tezy, aby ostatecznie zawrzeć je w “Zasadach”.

Jeśli więc zastanawiasz się, jak zwiększyć słuszność własnych wyborów i efektywnie zarządzać własnym biznesem, inwestycjami czy też życiem osobistym, ta lektura jest dla Ciebie. Jakich zatem lekcji dostarcza Dalio w swojej książce? Zapraszamy do lektury.

Kilka słów o Ray Dalio

Słowem wstępu dla osób, które jeszcze nie słyszały o Ray Dalio. Jest to amerykański inwestor, filantrop, założyciel największego na świecie funduszu hedgingowego – Bridgewater Associates. Jego fundusz, który został założony w latach 70, dziś zarządza 140 miliardami USD, a przychody za rok 2020 wyniosły 46,5 miliarda USD. Natomiast sam Ray jest właścicielem majątku wartego 20 mld USD, co daje mu 88. miejsce na liście Forbesa za rok 2021. Oprócz tego mówi się o nim jako o “Steve Jobs inwestowania”, gdyż jako jeden z pierwszych na świecie zaczął stosować automatyzację i algorytmy inwestycyjne. O Dalio można jeszcze pisać i pisać, ale to nie jest przedmiotem tego artykułu, dlatego przejdźmy do najważniejszych treści z jego książki.

Lekcja 1: Dzięki zasadom poznasz świat takim, jaki jest. Nie takim, jakim chciałbyś, aby był

Dalio ujmuje zasady jako “drogowskazy kierujące Twoje działania na właściwe tory i pomagające Ci radzić sobie z prawami rządzącymi rzeczywistością”. Zdaniem autora są one wszechobecne, stanowiąc ostateczne źródło poznania prawdy, a nie wyłącznie jednostkowej perspektywy na otaczający świat. 

Dlatego też, jeśli chcesz osiągnąć oznaczony cel, powinieneś znać “zasady gry” (np. inwestując na giełdzie czy też podczas obstawiania meczów, powinieneś wiedzieć, jakie mechanizmy nimi rządzą). Tylko wówczas podejmowane przez Ciebie kroki będą przemyślane i skuteczne w zakresie rezultatów. Twierdzenia te wynikają z podstawowych zasad, jakimi kieruje się w życiu sam autor. Według niego:

 • Rzeczywistość należy zrozumieć i zaakceptować. Tylko taka postawa umożliwia umiejętne dostosowanie się do zastanych warunków, a ostatecznie pomaga w osiągnięciu sukcesu;
 • Na prawdzie można budować satysfakcjonujące rezultaty;
 • To co charakteryzuje ludzi sukcesu to chęć rozwoju, uczenia się i przystosowywania;
 • Problemy na drodze do celu są naturalne. Należy nauczyć się chęci konfrontacji z nimi w miejsce unikania i lęku przed nimi;
 • Podjęte decyzje wpływają na jakość życia. Dlatego warto nauczyć się dokonywania najbardziej trafnych wyborów;
 • Tym co pozwala się rozwijać jest przezwyciężanie własnych ograniczeń. A pojawienie się bólu podczas takich konfrontacji, świadczy o konieczności namysłu, analizy i wysnucia wniosków, które pozwolą go uniknąć w przyszłości;
 • Biorąc odpowiedzialność, dajesz sobie szansę na rozwój.

Wiesz już, że chcąc osiągnąć sukces, powinieneś, zdaniem Dalio, być dobrze poinformowany, skłonny do analizy i odważny. Jak jednak wykroczyć poza własną percepcję i spojrzeć na problem z szerszej perspektywy? Skąd pozyskiwać obiektywne dane na temat niejednoznacznej i postrzeganej przez pryzmat wielu opinii (szczególnie w dobie internetu, social mediów i postprawdy) rzeczywistości? Odpowiedzi na to pytanie Dalio udzieli Ci w kolejnej ze swoich lekcji.

Lekcja 2: Prawdomówność i przejrzystość to dwie naczelne zasady

Zdaniem Dalio prawdomówność to nie tylko klucz do zbudowania szczerych i głębokich relacji, ale też sposób na podjęcie najlepszej z możliwych decyzji i ostateczne osiągnięcie sukcesu. Wynika to ze wspomnianej już potrzeby uzyskania obiektywnej wiedzy o rzeczywistości. Wielość opinii zawsze pozwala zaś spojrzeć na dane zagadnienie w sposób pełniejszy i bardziej kompleksowy. Należy jednak mieć świadomość nierównorzędności poszczególnych z nich. Te głoszone przez specjalistów w danej dziedzinie są bardziej wiarygodne od opinii wygłaszanych przez laików, co wydaje się oczywiste, ale patrząc na otaczającą nas rzeczywistość – już takie nie jest.

Dalio przekonuje, że nie powinieneś się obawiać prawdy. Tylko jej poznanie umożliwi Ci świadome odnalezienie się w danej sytuacji i obranie najskuteczniejszych kierunków działania. Zarazem przypomina to słowa jednego z najsłynniejszych kaznodziejów świata wypowiedziane ponad 2 tysiące lat temu: “poznacie prawdę, a Prawda was wyzwoli”. Czy Dalio się kierował tym słowami? Tego nie wiemy. A wracając do autora “Zasad”, to „prawdomówność to przedłużenie Twojej wolności do bycia sobą”. Innymi słowy, to informacja zwrotna i wyjście poza własne ograniczenia w zakresie postrzegania, które pozwalają się rozwijać i przezwyciężać ograniczenia optyki “zwykłego śmiertelnika”.

Obowiązująca w jego firmie zasada totalnej prawdomówności, do której też zachęca, może niektórych niepokoić, jednak autor uspokaja wszystkich sceptyków. Prawdę, niezależnie jaka ona by była, postrzega jako wartość. Według niego “osoby inne w środku niż na zewnątrz pozostają w ciągłym konflikcie wewnętrznym i często tracą kontakt z własnymi wartościami”, dlatego warto wystawiać się na opinie innych i doskonalić w zakresie, w jakim rozwój jest możliwy.

Co więcej, w organizacji opartej na prawdomówności, jak to ma miejsce w Bridgewater Associates, można osiągnąć stan radykalnej przejrzystości, w którym możliwie jak najwięcej osób zna możliwie najwięcej faktów. Zdaniem Dalio wiedza powinna przenikać wszystkie poziomy organizacji, aby ta mogła efektywnie funkcjonować. Dzięki takiemu stanowi świadomości niwelowany jest stopień podatności na sugestie oraz rośnie szansa na wygenerowanie wielu autorskich rozwiązań w danym zakresie. To także model sprzyjający szybkiemu reagowaniu na kryzysy, skutecznemu motywowaniu, budowaniu poczucia pewności i sprawczości oraz wzmacnianiu poczucia przynależności.

Lekcja 3: Merytokracja pomysłów jako sposób na najskuteczniejsze zarządzanie firmą

Kultura organizacyjna wywiera znamienny wpływ na wyniki biznesowe firmy. Propozycją Dalio jest w tym zakresie merytokracja – system oparty na wiedzy i kompetencjach ludzi tworzących organizację, którzy w otwarty sposób mogą dzielić się tym kapitałem z innymi. Kluczowe znaczenie w tym zakresie mają, zdaniem autora, pojęcia otwartości, szczerości i akceptacji dla błędów. Tylko takie środowisko może bowiem zapewnić nieskrępowaną wymianę myśli, dzięki której różnorodne pomysły mają szansę na ziszczenia się, a wszelkie nieprawidłowości są w szybkim tempie zauważane i eliminowane. 

Dalio nie rzuca słów na wiatr, ale sam od wielu lat wdraża ten system zarządzania pracą w grupie. W Bridgewater Associates, każdy w równym stopniu ma prawo do wyrażania swoich opinii – niezależnie od stanowiska czy stażu pracy. Każda opinia jest przy tym równie istotna, co pozostałe. Na podstawie zestawienia wielości opinii przeprowadzać można analizy i wysnuwać wnioski, dzięki którym możliwy jest nieustanny wzrost nie tylko przedsiębiorstwa, ale też samych pracowników. Mechanizm ten jest jeszcze skuteczniejszy dzięki wykorzystaniu odpowiednich algorytmów myślenia, które niwelują ryzyko powstania ewentualnych luk we wnioskowaniu.

Jak efektywnie podejmować decyzje?

Dochodzimy teraz do bonusowej lekcji z lektury “Zasad”, a mianowicie do sztuki podejmowania mądrych decyzji, która ma niebagatelny wpływ na nas. Zarówno podczas wyboru tych wielkich decyzji życiowych jak wybór małżonka czy też prozaicznych jak wybór najlepszego bukmachera, jeśli jesteś fanem sportu. Zdaniem Dalio jako człowiek zawierasz w sobie wiele sprzeczności – racjonalny i emocjonalny Ty toczą nieustanną walkę i to od jej wyniku zależy, czy podjęta przez Ciebie decyzja będzie efektywna. To bowiem zracjonalizowana, oparta na obiektywnych przesłankach i powtarzalna decyzja jest celem, do którego powinieneś dążyć. Aby go osiągnąć, musisz więc okiełznać myśli kotłujące się w Twojej podświadomości, które nasuwają Ci często nielogiczne skróty myślowe. Powinieneś też zapanować nad emocjonalnymi odruchami, które ograniczają zdolność Twojego “trzeźwego” postrzegania. Każdy, gdzieś o tym słyszał, ale niewielu to potrafi robić dobrze. I takim właśnie osobom z pomocą przychodzi Ray. Poniżej luźny zbiór zasad, które mogą wpłynąć na usprawnienie procesu decyzyjnego. Więcej na ten temat można znaleźć w jego książce, do czego gorąco zachęcamy. Oto one:

 • Emocje są największym zagrożeniem dla zracjonalizowanego podejmowania decyzji; 
 • Okoliczności podejmowania decyzji powinny być zsyntetyzowane do najważniejszych elementów, mających bezpośredni wpływ na proces decyzyjny;
 • Czas także powinien podlegać procesowi syntetyzacji na drodze weryfikacji przemian dokonujących się w poszczególnych czynnikach sytuacyjnych (np. zastanawiając się nad przyczynami niesatysfakcjonującego poziomu sprzedaży, powinieneś wziąć pod uwagę nie tylko aktualny jej poziom, ale też tempo jej zmienności w czasie);
 • Podejmowanie decyzji należy traktować jak zakład z prawdopodobieństwem;
 • Przed podjęciem decyzji konieczne jest dokonanie wartościowania czasu oraz bazy dostępnych danych, a następnie nadanie poszczególnym z nich odpowiednich priorytetów;
 • Proces podejmowania decyzji powinien być maksymalnie prosty;
 • Aby zapewnić przejrzystość całego procesu, należy obranych zasad przestrzegać. W szczególności warto zdawać sobie sprawę z poziomu szczegółowości, na którym podejmuje się daną decyzję np. negocjując najważniejsze warunki współpracy, nie warto wnikać w detale, które odwodzą rozmówców od głównych wątków);
 • Przed ostatecznym zapadnięciem decyzji warto zdać się na opinie innych, będących zaufanymi ekspertami w danym zakresie; 
 • Warto korzystać z pomocy algorytmów. Kolejno zapisując zasady w formie słownej i algorytmicznej, stosując je do danych historycznych i aktualnych, zestawiając uzyskane rezultaty i ewentualnie redefiniując zasady. To właśnie dzięki sztucznej inteligencji, wykorzystanej w aplikacji “Dot Collector” Dalio mógł uzyskać informacje o własnych współpracownikach i zredefiniować ich rolę w organizacji tak, aby działała ona sprawniej);
 • Zaufanie do sztucznej inteligencji powinno być poparte wiedzą na temat sposobu jej funkcjonowania.

Podsumowując, “Zasady” Raya Dalio stanowią cenne źródło informacji na temat mechanizmu podejmowania decyzji. To nie tylko szansa na osiągnięcie sukcesu biznesowego, ale też możliwość lepszego poznania siebie, wraz z procesami, których być może nie do końca jesteś świadomy. Wiedza ta stanowi zaś punkt wyjścia do świadomej analizy i wnioskowania, dzięki którym możesz zupełnie odmienić losy swojej firmy i koleje życia prywatnego. Kończąc już, trzeba nadmienić, że powyższy tekst dotyka wierzchołka góry lodowej treści zawartej w książce, która może być jedną z podstawowych lektur, każdego inwestora, niezależnie od poziomu zaawansowania w tradingu.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here