Naga Marketskierunek
źródło: fotolia.com

Zapraszamy Was do trzeciej i jednocześnie ostatniej części artykułu poruszającego tematykę opodatkowania zysków z działalności tradingowej na Forexie. Jest to kontynuacja wcześniejszych tekstów – jeżeli nie mieliście możliwości zapoznania się z nimi lub chcielibyście przypomnieć sobie pewne informacje to tutaj znajdziecie Forex podatki cz. 1, a tutaj Forex podatki cz. 2.

Zagraniczny broker a podatki

Inwestorzy, którzy korzystają z usług brokerów zagranicznych bardzo często nie wiedzą lub pomijają fakt, że wypracowany dochód pochodzi z kraju, w którym siedzibę posiada usługodawca. Z tego względu do jego opodatkowania prawo rościć może sobie zarówno polska skarbówka (osoba uzyskująca dochód mieszczka w Polsce) oraz państwo, w którym funkcjonuje broker. Dzięki umowom międzynarodowym chroniącym przed podwójnym opodatkowaniem dochód z działalności FX opodatkowywany jest tylko i wyłącznie w Polsce – czyli w miejscu zamieszkania podatnika.

Te artykuły również Cię zainteresują
Załącznik PIT/ZG

W niektórych umowach znajdziemy jednak pewne wyjątki. Przykładowo podpisana w USA umowa może przewidywać możliwość opodatkowania dochodu przez amerykański urząd – ma to miejsce gdy podatnik przebywał na terenie Stanów Zjednoczonych ponad 183 dni. Podwójne opodatkowanie może objąć nas również gdy w przeciągu ostatnich 6 lat przebywaliśmy i mieszkaliśmy na wyspach brytyjskich. We wszystkich innych przypadkach, nie powinniśmy mieć problemów z uniknięciem podwójnego opodatkowania – oczywiście jeżeli poszczególne państwa mają podpisane odpowiednie umowy.

Co w momencie gdy umowy takie nie zostały zawarte? Jeżeli na przykład korzystasz z usług brokera zarejestrowanego na Malcie, Bahamach lub w innych krajach uznawanych za raje podatkowe (Polska nie posiada z nimi umów chroniących przed podwójnym opodatkowaniem), wtedy niestety podatek zapłacisz w dwóch miejscach. W takim przypadku można jednak skorzystać z zapisów artykułu 30, ustępów 9 i 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – czytamy w nim, że od podatku należnego (19%) odliczany jest podatek, który zapłacono za granicą. W rezultacie, do zapłacenia w Polsce pozostaje jedynie różnica pomiędzy podatkiem polskim i podatkiem zagranicznym.

Niezależnie od tego czy podatek opłacaliśmy za granicą, do zeznania podatkowego PIT-38 zawsze należy dołączyć załącznik PIT/ZG. Dochody z działalności lub obrotu na Forexie wykazywane są w części C3 załącznika:

1)Pozycja 32 PIT/ZG służy do wykazania dochodu z rynku FX uzyskanego za granicą,

2)Pozycja 33 PIT/ZG natomiast do wykazania podatku zapłaconego za granicą z tytułu dochodu.

Kwota podana w pozycji 32 PIT/ZG jest różnicą pomiędzy przychodem i kosztem i muszą zostać uwzględnione w PIT-38 w pozycjach 23 i 24 jako inne przychody. Oprócz tego w PIT-38 w pozycji 33 musimy wykazać podatek do odliczenia, który zapłaciliśmy za granicą.

W przypadku gdy dochód uzyskiwaliśmy u zagranicznych i polskich brokerów jednocześnie to zarówno koszty jak i przychody trzeba zsumować. Należy jednocześnie założyć, że odliczenie podatku opłaconego zagranicą nie może przekraczać części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia. Należy wtedy kwotę podatku obliczoną według stawki dziewiętnastoprocentowej odnieść do łącznych dochodów uzyskanych zagranicą i w Polsce i pomnożyć przez kwotę dochodu uzyskanego za granicą, dzieląc następnie przez kwotę łącznego dochodu uzyskanego w kraju i poza jego granicami.

Rok zamknąłem na minusie – czy muszę złożyć zeznanie?

Może zdarzyć się tak, że pomimo wielu starań ostatni rok podatku zamknąłeś na minusie nie zarabiając nic na Forex. Czy w takim przypadku konieczne jest złożenie PITu 38?

Zgodnie z zapisami art. 45 ust. 1a pkt. 1 UPDOF każdy podatnik osiągający przychód z kapitałów pieniężnych zobowiązany jest do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym złożyć zeznanie o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (lub poniesionej straty). Niezależnie więc czy nasze inwestycje Forexowe okazały się dochodowe czy też nie zeznanie jest niezbędne.

Jednocześnie wato zwrócić uwagę na artykuł 9, ustęp 3 wymienionej powyżej ustawy. Zapisano w nim, że wysokość straty ze źródła przychodów, która poniesiona została w roku podatkowym może obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych – z tym, że wysokość obniżenia w latach tych nie może przekroczyć 50% straconej kwoty.

Artykuł 9 i ustęp 3 mają zastosowanie do strat z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach posiadających osobowość prawną, papierów wartościowych i odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw z nich wynikających.

Poniżej prezentujemy przykład obrazujący dokładniej sposób odliczania wcześniej poniesionych strat:

Inwestor w 2007 roku poniósł stratę na rynku FX w wysokości 20 tysięcy złotych. W 2008 roku również poniósł stratę, jednak w wysokości 10 tysięcy złotych. Rok 2009 przyniósł zyski w wysokości 14 tysięcy złotych. Dochód ten może zostać pomniejszony o straty poniesione we wcześniejszych latach. Pamiętać należy jednak, że w danym roku nie można odliczyć więcej niż 50% straty wcześniejszej. W efekcie w 2009 roku podatnik ma prawo do doliczenia maksymalnie kwoty 15 tysięcy złotych (50% z 20 tysięcy złotych oraz 50% z 10 tysięcy złotych). Ponieważ uzyskany dochód w 2009 roku wyniósł 14 tysięcy złotych to tylko taką kwotę odliczyć będzie mógł podatnik (czyli 50% straty z 2007 roku i 40% straty z 2008 roku).

Jeśli kolejne lata również przyniosłyby inwestorowi zysk to nieodliczona kwota straty (16 tysięcy złotych) będzie mogła zostać odliczona w kolejnych latach (oczywiście pamiętając, że odliczenie to nie może przekraczać 50% oraz, że strata z danego roku może być odliczana jedynie przez 5 następnych lat).Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

7 KOMENTARZE

 1. Witam,

  Jak dobrze rozumiem jeżeli tylko ulokowałem kasę na długoterminowe lokaty i nie zamknąłem jeszcze żadnej pozycji to nie muszę wypełniać PIT-ów dopóki nie zamknę przynajmniej jednej pozycji ?

 2. Zly,
  Bonus staje się Twoim przychodem w momencie spełnienia warunków promocji umożliwiających Ci jego wypłatę. W innym przypadku to tylko coś na kształt pożyczki zwiększającej Twoje lewarowanie.

 3. Witam!
  A jak jest z tzw bonusem, który dostajemy od brokera. Koniec końców służy on do wygenerowanie przychodu w realnej gotówce, czy traktować go więc jak przychód i wliczać normalnie do rozliczenia?
  Pozdrawiam!

 4. Dzięki za informacje.
  Rozumiem, że w związku z tym, przygotowujemy sobie ‘spreadsheet’ i każdego dnia w którym zamykamy transakcję (lub np. raz na tydzień, lub miesiąc) wpisujemy kurs i mamy policzone. Przeliczamy tylko zyski/straty czy też przeliczamy również koszty transakcji? Myślę, że powinniśmy lobbować za prostszym systemem.
  Wystarczy policzyć koszt depozytu USD na PLN np. 1000 USD x 3.00PLN = 3,000 PLN. Mamy bazę. A później płacić podatki tylko z funduszy ściągniętych do kraju. Wyciągniętą sumę w USD przeliczamy po kursie z dnia w którym trafił na nasze konto w Polsce, jeżeli do końca roku ta kwota nie została przewalutowana. Jeżeli cała lub część tej sumy przewalutujemy sprzedając i kupując PLN, to mamy rzeczywisty kurs i dochód który powinien być opodatkowany.
  Jak długo nasza kasa zostaje u zagranicznego brokera tak długo nie jest dochodem. …. i tak dalej….

 5. 🙂 Wiem jeszcze mniej, niż wiedziałem zanim zabrałem się za lekturę tych 3 postów, mimo wszystko dzięki za wkład ciężkiej pracy żeby opisać sytuację, która chyba zaczyna dotyczyć coraz większej ilości traderów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here