Naga Markets

Zapraszamy Was do drugiej części artykułu poruszającego tematykę opodatkowania zysków z działalności tradingowej na Forexie. Jest to kontynuacja wcześniejszego tekstu – jeżeli nie mieliście możliwości zapoznania się z nim lub chcielibyście przypomnieć sobie pewne informacje to tutaj znajdziecie część pierwszą: Zarobki z rynku FX a problem ich opodatkowania – część I

Jak samodzielnie wyliczyć dochód z działalności FX?

W przypadku braku informacji PIT-8C jesteśmy zmuszeni sami ustalić wysokość naszych przychodów oraz kosztów. Zadanie to nie należy do najtrudniejszych, musimy jednak pamiętać o kilku podstawowych regułach – szczególnie, że interpretacja przepisów nie jest tutaj jednoznaczna.Zgodnie z artykułem 30b ust. 2 pkt. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za dochód z transakcji na rynku FX uznajemy różnicę pomiędzy sumą wszystkich przychodów uzyskiwanych w związku z odpłatnym nabyciem pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacją praw, które z nich wynikają, a kosztami uzyskania tychże przychodów – dokładniej określone zostały w art. 23 ust. 1 pkt. 38a.

Co jest naszym przychodem?

Zagadnienie samego momentu powstania przychodów podatkowych w zakresie pochodnych instrumentów finansowych regulowane jest w art. 17 ust. 1b ustawy o podatkowy dochodowym od osób fizycznych. Na mocy powyższego przepisu każdy przychód powstający ze względu odpłatnego zbycia PIF-ów (pochodnych instrumentów finansowych) oraz realizacji praw, które z nich wynikają, będzie powstawać właśnie w chwili realizacji tychże praw.

W miejscu tym rodzi się jednak pytanie. W komentarzach do ustawy poszczególnych organów podatkowych ciężko znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie kiedy w przypadku transakcji FX miejsce ma „realizacja praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych”. Logicznie myśląc i biorąc pod uwagę specyfikację transakcji na rynku Forex, możemy założyć, że przychód powstaje w chwili wyjścia z pozycji. Spróbujemy zobrazować to na poniższym przykładzie:

Inwestor w dniu 25 marca o godzinie 02:30 otworzył krótką pozycję (sprzedaż) o wartości 1 lota na parze EUR/USD przy kursie 1,171. Pozycja została zamknięta tego samego dnia o ogodzinie 14:30 przy kursie 1,1556. Dało to inwestorowi przychód w wysokości 154 USD.

Co jest naszym kosztem?

O ile sprawa przychodu wydaje się jasna, to w przypadku kosztu nie jest już tak łatwo. Według art. 22 ust. 1 UPDOF za koszty uzyskania przychodów uznać możemy wszystkie koszty poniesione w celu wygenerowania przychodu lub zachowania obecnych źródeł przychodów (oprócz kosztów, które wymienia art. 23 powyżej ustawy).

W artykule tym, w ust. 1 pkt. 38a czytamy, że za koszty pozyskania przychodu nie uznaje się wydatków związanych z nabyciem PIF-ów. Do momentu zrealizowania praw wynikających z tychże instrumentów lub zrezygnowania z realizacji praw do nich, czy też odpłatnego zbycia. Wydatki te nie mogą jednak powiększać wartości początkowej WNiP oraz środka trwałego (za art. 22g ust. 3 i 4).

Przepisy wskazują jedynie moment powstania kosztu, nie mówią jednak jak powinien zostać ustalony. Ponownie uznać możemy, że zamknięcie pozycji – tym razem stratnej – powinno być uznane za poniesiony przez nas koszt.

Do kosztu uzyskania przychodu inwestor będący osobą fizyczną będzie mógł zaliczyć również wszystkie prowizje wypłacane brokerowi podczas dokonywania operacji na rynku FX (deponowanie środków, wypłata, opłaty w związku z transakcjami). Do kosztów zalicza się także prowadzenie rachunku walutowego, oczywiście jeżeli ten wykorzystywany jest tylko i wyłącznie do obsługi rachunku FX.

Z czysto teoretycznego punktu widzenia za jeden z naszych kosztów uznać moglibyśmy rachunek za Internet – bez jego pomocy nie moglibyśmy dokonywać operacji Forexowych. W ujęciu praktycznym ustalenie jaka część łącza angażowana jest przez platformę FX byłoby trudne do zweryfikowania i udekumentowania.

Wartość dochodu oczywiście w złotówkach

Kiedy udało nam się już ustalić przychody i koszty dotychczasowej działalności handlowej na FX wreszcie możemy określić dochód. Należy pamiętać, że wartość musi zostać przeliczona na złotówki. Warunkuje to art. 17 ust. 4 UPDOF – przychody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających, uzyskiwane w obcych walutach muszą zostać przeliczone na PLN według uśrednionego kursu obcych walut ogłaszanego przez NBP. Bierzemy tutaj pod uwagę ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień uzyskania przychodu. Jeżeli pozycję zamknęliśmy w poniedziałek to bierzemy kurs z piątku. Jeżeli w środę to ze wtorku, itd.

Na podobnej zasadzie przeliczane będą koszty uzyskania przychodu. Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza się, że koszt poniesiony w obcej walucie przeliczany zostaje na polskie nowe złote po uśrednionym kursie NBP z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień kiedy koszt został poniesiony.

Każda zamknięta pozycja (niezależnie czy jest przychodem czy kosztem) musi zostać przeliczona na złotówki według kursów notowanych przez Narodowy Bank Polski. Jeżeli należysz do bardzo aktywnych inwestorów zamykających dziennie nawet po kilkanaście pozycji, może okazać się to trochę uciążliwe.

Samo określenie podstawy do opodatkowania to jednak nie wszystko. Każdy inwestor FX musi posiadać dokumenty do celów kontrolnych, na których podstawie możliwe będzie sprawdzenie w jaki sposób ustalono przychód oraz koszt. W przypadku działalności Forexowej może to być zapis historii rachunku walutowego – oczywiście jeżeli znajdują się na nim dane identyfikacyjne podatnika oraz dane pozwalające określić wysokość kosztów uzyskania przychodów jak i samych przychodów.Chcesz wrócić na stronę główną? Kliknij >>

Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>

Conotoxia


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here