Naga Markets


W dniu 28 czerwca 2018 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki ML SYSTEM S.A.
ML SYSTEM S.A. będzie 477. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 5. debiutem na tym rynku w 2018 roku.
Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 9:00 w Sali Notowań GPW.

Informacje podstawowe

nazwa spółki ML SYSTEM S.A.
miejsce siedziby Zaczernie, powiat Rzeszowski,
woj. Podkarpackie
rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy
inne rynki notowań
spółka na rynku regulowanym 473
debiut w 2018 na rynku regulowanym: 5
na NewConnect (wliczono VABUN SA)
i rynku regulowanym łącznie: 13
sektor energia odnawialna
spółka w sektorze 2
przedmiot działalności projektowanie i wykonywanie
systemów fotowoltaicznych
subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna) emisja nowych akcji – T
sprzedaż części istniejących akcji – N (oferta odwołana)
cena emisyjna akcji serii C 27 zł
wartość oferty publicznej 34.610.436 zł
kurs odniesienia* 27 zł
wartość spółki* 152.550.000 zł
wartość instrumentów wprowadzanych* 98.550.000 zł
%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem) 45,21%
wartość free float* (w akcjach objętych wnioskiem 44.550.000 zł
%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach) 29,20%
wartość free float* (we wszystkich akcjach) 42.120.000 zł
Oferujący Vestor Dom Maklerski S.A.

* na podstawie ceny akcji serii C w ofercie publicznej wynoszącej: 27 zł

Historia/Przedmiot działalności
W dniu 20 lutego 2007 r. została utworzona spółka jawna pod firmą ML SYSTEM Spółka Jawna W. Jakubiec E. Stanek, która po dwukrotnej zmianie nazwy, na podstawie uchwały wspólników z dnia 24 maja 2012 r., została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ML SYSTEM Sp. z o.o.
Na podstawie uchwały NZW ML SYSTEM Sp. z o.o. z dnia 3 czerwca 2015 r. dokonane zostało przekształcenie w spółkę akcyjną pod firmą ML SYSTEM S.A. Rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną w rejestrze przedsiębiorców KRS została wpisana w dniu 1 lipca 2015 r.
Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • Produkcja modułów fotowoltaicznych oraz systemów fotowoltaicznych (służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia) zintegrowanych z budynkami,
  • Prowadzenie specjalistycznych usług badawczych  w zakresie fotowoltaiki na potrzeby rozwoju własnych rozwiązań i badań zleconych,
  • Projektowanie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem,
  • Produkcja szyb zespolonych zintegrowanych z  panelami fotowoltaicznymi.

Emitent wraz ze spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. tworzy Grupę Kapitałową.
Spółka zależna realizuje projekty wskazane przez Emitenta, głównie w zakresie rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.650.000 zł i dzieli się na 5.650.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
• 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 2.000.000 akcji imiennych podwójnie uprzywilejowanych co do głosu serii A1,
• 215.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 135.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
• 17.532 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
• 1.281.868 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Publiczna oferta subskrypcji „nowych” akcji serii C (z wyłączeniem prawa poboru)
podstawa emisji: Uchwała NWZA z dnia 5 stycznia 2018 r.
liczba akcji emitowanych: od 1 do 1.281.868
liczba akcji objętych: 1.281.868, w tym:

  • 90.488 w Transzy Inwestorów Indywidualnych (przydział za pośrednictwem systemu GPW)
  • 1.191.380 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

ustalona cena maksymalna: 29 zł
ustalona cena ostateczna: 27 zł
wartość oferty: 34.610.436 zł
inne kwestie: dotychczasowi akcjonariusze odstąpili od oferty sprzedaży do 550.600 akcji „starych” akcji ze względu na niewystarczający popyt po cenie oczekiwanej przez sprzedających

Instrumenty finansowe dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulwanym:
• 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 215.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 135.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
• 17.532 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
• 1.281.868 akcji zwykłych na okaziciela serii C.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here