Naga MarketsW dniu 28 czerwca 2018 r. odbędzie się pierwsze notowanie spółki ML SYSTEM S.A.
ML SYSTEM S.A. będzie 477. spółką notowaną na Głównym Rynku oraz 5. debiutem na tym rynku w 2018 roku.
Uroczystość pierwszego notowania rozpocznie się o godz. 9:00 w Sali Notowań GPW.

Informacje podstawowe

nazwa spółki ML SYSTEM S.A.
miejsce siedziby Zaczernie, powiat Rzeszowski,
woj. Podkarpackie
rynek (podstawowy/równoległy) podstawowy
inne rynki notowań
spółka na rynku regulowanym 473
debiut w 2018 na rynku regulowanym: 5
na NewConnect (wliczono VABUN SA)
i rynku regulowanym łącznie: 13
sektor energia odnawialna
spółka w sektorze 2
przedmiot działalności projektowanie i wykonywanie
systemów fotowoltaicznych
subskrypcja/sprzedaż (T/N, prywatna/publiczna) emisja nowych akcji – T
sprzedaż części istniejących akcji – N (oferta odwołana)
cena emisyjna akcji serii C 27 zł
wartość oferty publicznej 34.610.436 zł
kurs odniesienia* 27 zł
wartość spółki* 152.550.000 zł
wartość instrumentów wprowadzanych* 98.550.000 zł
%free float (poniżej 5% w akcjach objętych wnioskiem) 45,21%
wartość free float* (w akcjach objętych wnioskiem 44.550.000 zł
%free float (poniżej 5% we wszystkich akcjach) 29,20%
wartość free float* (we wszystkich akcjach) 42.120.000 zł
Oferujący Vestor Dom Maklerski S.A.

* na podstawie ceny akcji serii C w ofercie publicznej wynoszącej: 27 zł

Historia/Przedmiot działalności
W dniu 20 lutego 2007 r. została utworzona spółka jawna pod firmą ML SYSTEM Spółka Jawna W. Jakubiec E. Stanek, która po dwukrotnej zmianie nazwy, na podstawie uchwały wspólników z dnia 24 maja 2012 r., została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą ML SYSTEM Sp. z o.o.
Na podstawie uchwały NZW ML SYSTEM Sp. z o.o. z dnia 3 czerwca 2015 r. dokonane zostało przekształcenie w spółkę akcyjną pod firmą ML SYSTEM S.A. Rejestracja przekształcenia w spółkę akcyjną w rejestrze przedsiębiorców KRS została wpisana w dniu 1 lipca 2015 r.
Przedmiotem działalności Spółki jest:

  • Produkcja modułów fotowoltaicznych oraz systemów fotowoltaicznych (służących uzyskiwaniu prądu elektrycznego z nasłonecznienia) zintegrowanych z budynkami,
  • Prowadzenie specjalistycznych usług badawczych  w zakresie fotowoltaiki na potrzeby rozwoju własnych rozwiązań i badań zleconych,
  • Projektowanie inteligentnych systemów zarządzania budynkiem,
  • Produkcja szyb zespolonych zintegrowanych z  panelami fotowoltaicznymi.

Emitent wraz ze spółką zależną ML SYSTEM+ Sp. z o.o. tworzy Grupę Kapitałową.
Spółka zależna realizuje projekty wskazane przez Emitenta, głównie w zakresie rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.650.000 zł i dzieli się na 5.650.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda, w tym:
• 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 2.000.000 akcji imiennych podwójnie uprzywilejowanych co do głosu serii A1,
• 215.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 135.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
• 17.532 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
• 1.281.868 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Publiczna oferta subskrypcji „nowych” akcji serii C (z wyłączeniem prawa poboru)
podstawa emisji: Uchwała NWZA z dnia 5 stycznia 2018 r.
liczba akcji emitowanych: od 1 do 1.281.868
liczba akcji objętych: 1.281.868, w tym:

  • 90.488 w Transzy Inwestorów Indywidualnych (przydział za pośrednictwem systemu GPW)
  • 1.191.380 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

ustalona cena maksymalna: 29 zł
ustalona cena ostateczna: 27 zł
wartość oferty: 34.610.436 zł
inne kwestie: dotychczasowi akcjonariusze odstąpili od oferty sprzedaży do 550.600 akcji „starych” akcji ze względu na niewystarczający popyt po cenie oczekiwanej przez sprzedających

Instrumenty finansowe dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulwanym:
• 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,
• 215.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
• 135.600 akcji zwykłych na okaziciela serii B1,
• 17.532 akcji zwykłych na okaziciela serii B2,
• 1.281.868 akcji zwykłych na okaziciela serii C.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here