Naga Marketsusa_ameryka_praca_jobsW zeszłym roku poziom zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych powrócił do poziomu sprzed kryzysu gospodarczego w 2008 roku, a dynamika wzrostowa PKB osiągnęła jedenastoletnie szczyty. Nie oznacza to jednak, że gospodarka w pełni wróciła na właściwe tory. Ceny domów, cały czas pozostawiają wiele do życzenia, a stopa bezrobocia pomimo widocznych spadków ciągle utrzymuje się powyżej poziomów sprzed recesji.


Jak przenosi się to na kondycję poszczególnych regionów administracyjnych w USA? Zgodnie z Narodowym Stowarzyszeniem Hrabstw sytuacja gospodarcza poszczególnych hrabstw (powiatów) mówi o tym, jak obywatele patrzą na stan gospodarki ogólnokrajowej. Z przeprowadzonych przez Stowarzyszenie badań wynika, że jedynie 2.1% wszystkich regionów administracyjnych w pełni przezwyciężyło negatywnego skutki recesji.

Badanie porównywało poszczególne hrabstwa na podstawie czterech wskaźników – stopy bezrobocia, wzrostu zatrudnienia, dynamiki PKB oraz mediany cen domów. Musimy oczywiście pamiętać, że w związku z różną wielkością poszczególnych hrabstw, gęstością zatrudnienia i poziomem rozwoju gospodarczego występować mogą pewne nieścisłości i poniższe wyliczenia są momentami podawaqne w mocnych przybliżeniach.

Zaledwie 65 hrabstw wyszło z recesji

Większość hrabstw (72%) wykazało zdecydowaną poprawę w przypadku co najmniej jednej kategorii. Jednak zaledwie 65 z wszystkich 3069 zanotowało lepszą koniunkturę w zakresie czterech czynników. Hrabstwa, o których mowa należą zazwyczaj do mniejszych powierzchniowo i posiadają silne sektory energetyczne lub rolnicze. Badanie pozwoliło oprócz tego wykazać, że:

  • Ceny domów odbudowały się w niespełna 50% wszystkich stanów
  • 2014 rok przyniósł więcej nowych miejsc pracy niż 2013
  • Dynamika wzrostu pracy była najbardziej imponująca w południowo-zachodnich hrabstwach

Poziom bezrobocia okazał się czynnikiem, gdzie najwięcej regionów administracyjnych poniosło fiasko. 95% wszystkich hrabstw nadal posiada wyższe bezrobocie niż przed nadejściem kryzysu.

Na poniższej mapie kolorem czerwonym zaznaczono hrabstwa, które poprawiły wyniki w zakresie czterech wskaźników, niebieskim w przypadku trzech, jaśniejszym niebieskim w przypadku dwóch, pomarańczowym w przypadku jednego wskaźnika i żółtym w przypadku braku jakiejkolwiek poprawy:

screen shot 2015-01-12 at 3.18.33 pmtokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here