Naga Markets

XTPL miało 2,72 mln zł straty netto, 2,68 mln zł straty EBIT w I poł. 2022 r.Warszawa, 21.09.2022 (ISBnews) – XTPL odnotowało 2,72 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2022 r. wobec 4,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 2,68 mln zł wobec 4,47 mln zł straty rok wcześniej.Skonsolidowane całkowite przychody sięgnęły 4,79 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 0,75 mln zł rok wcześniej.

“Konsekwentnie realizowana strategia rozwoju przełożyła się na 4,8 mln zł całkowitych przychodów, odpowiednio 3,0 mln zł ze sprzedaży produktów i usług oraz 1,8 mln zł z tytułu dotacji. Na poziomie przychodów komercyjnych sam II kwartał wygenerował 2,0 mln zł, co oznacza wzrost o 119% kw/kw i stanowi aż 98% wartości sprzedaży osiągniętej w całym 2021 r.” – czytamy w komunikacie.

Spółka podaje, że istotny wpływ na wyniki w I półroczu 2022 r. miała otrzymana transza płatności z tytułu zakończonego etapu prac w wyniku rozpoczętej w styczniu współpracy z izraelską spółką Nano Dimension, notowaną na amerykańskiej giełdzie NASDAQ.

“EBITDA w I półroczu wyniosła -2 244 tys. zł, na co pozytywnie wpłynął dodatni wynik osiągnięty w samym II kwartale w wysokości 152 tys. zł, pokazujący, że spółka dzięki wzrostom na swojej podstawowej działalności zaczyna generować dodatni poziom EBITDA. W efekcie po raz pierwszy spółka osiągnęła dodatnią zmianę przepływów z działalności operacyjnej, 117 tys. zł, w skali półrocza” – czytamy również.

Spółka podkreśla że wzrostowy trend wyników, dyscyplina kosztowa oraz bezpieczny poziom środków pieniężnych na koniec czerwca 2022 r. w wysokości 3 465 tys. zł wobec 3 705 tys. zł na dzień 31 marca 2022 r., umożliwiają dalszy dynamiczny rozwój spółki i stopniowe zmniejszanie udziału pozyskiwanych dotacji w sprzedaży ogółem. W raportowanym okresie przychody z tego tytułu wyniosły 1 816 tys. zł w I półroczu, z czego 1 127 tys. zł przypada na II kwartał 2022 r. Całkowita wartość pozyskanych dotacji w I półroczu 2022 wyniosła 2 377 tys. zł, z czego 561 tys. zł została ujęta w bilansie spółki jako zaliczki i dotacje do aktywów.

“W pełni zakończyliśmy proces transformacji z podmiotu badawczo-rozwojowego w firmę, która już ze znaczącymi sukcesami komercjalizuje swoje rozwiązania. Jednym z nich jest nawiązana w styczniu br. pierwsza współpraca z partnerem przemysłowym, gdzie po okresie około 18 miesięcy szczegółowej walidacji i negocjacji, podpisaliśmy umowę z izraelską spółką Nano Dimension. W ostatnich miesiącach rozpoczęliśmy także realizację zamówienia na dostawę modułu drukującego do integracji przemysłowej dla partnera z Tajwanu, poprzedzoną wcześniejszymi pracami ewaluacyjnymi” – powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

XTB

“W ramach linii biznesowej nanotuszów w I półroczu 2022 r. XTPL zrealizowała 11 niezależnych zamówień z regionu EMEA i Ameryki, co stanowi dwukrotny wzrost w ujęciu rok do roku. Pod kątem struktury odbiorców branża przemysłowa odpowiada za blisko połowę sprzedaży. W II kwartale doszło ponadto do zawarcia umowy z firmą nScrypt z siedzibą w USA w Orlando na Florydzie na sprzedaż opracowanej i wyprodukowanej przez XTPL pasty przewodzącej CL85 z nanocząsteczkami srebra. Jest to pierwsza umowa typu private label, gdzie produkt Spółki będzie oferowany na zagranicznym rynku pod marką nScrypt. Klientami partnera z USA są m.in. instytuty wojskowe, naukowe i badawcze, agencje rządowe i laboratoria krajowe, a także przemysłowe firmy prywatne” – czytamy również.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I-II kw. 2022 r. wyniosła 2,8 mln zł wobec 4,72 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r.

(ISBnews)Śledź nas w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas >>


ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here