Naga MarketsZarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. („Emitent”, „Spółka”, „XTB”) informuje, iż w dniu 6 sierpnia 2018 roku, w związku z zakończeniem procesu agregacji danych finansowych realizowanego na potrzeby przygotowania skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za I półrocze 2018 roku, podjęta została decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości wstępnych, skonsolidowanych, wybranych danych finansowych oraz operacyjnych za ww. okres.


W I półroczu 2018 r. XTB odnotowało rekordowe 101,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 29,4 mln zł zysku rok wcześniej. To wzrost o 71,8 mln zł, tj. 244,5%. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł o 63,2 mln zł rdr, tj. 120,0% osiągając wartość 116,0 mln zł. Skonsolidowane przychody wyniosły 197,9 mln zł wobec 125,3 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Źródło: XTB

Głównym powodem lepszych wyników jest przede wszystkim wzrost przychodów w I półroczu 2018 r. o 57,9% rdr, tj. 72,6 mln zł ze 125,3 mln zł na 197,9 mln zł jest wzrost wolumenu obrotu klientów liczony w lotach, jak i rentowności na lota. Obroty były wyższe o 237,5 tys. lotów rdr, a rentowność jednostkowa o 34,3 zł.

Warto również zauważyć, że XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I półroczu 2018 r. Grupa pozyskała 10 046 nowych klientów, co daje wzrost o 23,6% rdr. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była wyższa o 4 387 rdr, tj. o 24,7% rdr.

Źródło: XTB

Z raportu dowiadujemy się także, że w kolejnych kwartałach 2018 r. Zarząd będzie dążył do stabilizacji liczby nowych klientów oraz średniej liczby aktywnych klientów na poziomach obserwowanych w poprzednich, rekordowych kwartałach. Ponadto największy potencjał wzrostu biznesu Zarząd upatruje w rynku niemieckim, francuskim i Ameryce Łacińskiej.

Patrząc na przychody pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że podobnie jak we wcześniejszych okresach, prym wiodły CFD oparte na indeksach akcji. Ich udział w strukturze przychodów z operacji na instrumentach finansowych w I półroczu 2018 roku wyniósł 51,0% wobec 50,5% rok wcześniej. Tradycyjnie już najpopularniejszym instrumentem wśród klientów był CFD oparty o niemiecki indeks akcji DAX (DE30). Dużą popularnością cieszyły się także CFD oparte o indeksy amerykańskie. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 29,3% wszystkich przychodów wobec 31,9% rok wcześniej. Wśród tej klasy instrumentów największą popularnością wśród klientów XTB cieszyła się para walutowa EURUSD.

Źródło: XTB
Źródło: XTB

Koszty

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2018 r. ukształtowały się na poziomie 82,0 mln zł (I półrocze 2017 r.: 72,6 mlnzł) i były wyższe o 9,4 mln zł, tj. 12,9% rdr. Na wzrost ten złożyły się wyższe o:

  • 3,0 mln zł koszty marketingowe wynikające głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online;
  • 2,8 mln zł koszty wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, głównie za sprawą wzrostu zmiennych składników wynagrodzeń (bonusów);
  • 2,6 mln zł koszty pozostałych usług obcych w następstwie poniesienia większych nakładów na: 1) systemy IT i licencje (wzrost o 1,281 tys. zł rdr); 2) usługi prawne i doradcze (wzrost o 705 tys. zł rdr); 3) łączność internetową i telekomunikacyjną (wzrost o 314 tys. zł rdr);
  • 1,4 mln zł koszty prowizji wynikające z większych kwot zapłaconych dostawcom usług płatniczych za pośrednictwem których klienci deponują swoje środki na rachunkach transakcyjnych.
Źródło: XTB

Zarząd przewiduje, że w całym 2018 r. koszty działalności operacyjnej mogą kształtować się na poziomie porównywalnym bądź nieznacznie wyższym do tego, jaki obserwowaliśmy w 2017 r. Ostateczny ich poziom uzależniony będzie od wysokości zmiennych składników wynagrodzeń wypłaconych pracownikom, od poziomu wydatków marketingowych oraz od wpływu interwencji produktowej ESMA na poziom przychodów osiąganych przez Grupę. Na wysokość zmiennych składników wynagrodzeń wpływać będą wyniki Grupy. Poziom wydatków marketingowych uzależniony z kolei będzie od oceny ich wpływu na wyniki i rentowność Grupy oraz stopnia responsywności klientów na podejmowane działania. Wpływ interwencji produktowej ESMA na przychody Grupy determinował będzie z kolei, jeżeli zajdzie taka potrzeba, rewizję założeńkosztowych dla kolejnych kwartałów br.

Perspektywy rozwoju

Grupa planuje dalszy rozwój poprzez rozbudowę bazy klienckiej i oferty produktowej, penetrację istniejących rynków oraz ekspansję geograficzną na nowe rynki w Afryce i Azji, a także Ameryce Łacińskiej, wykorzystując swoją obecność w Belizejako punktu wyjścia dla ekspansji i rozwoju biznesu w innych krajach tego regionu.

Wejście w życie interwencji produktowej ESMA stwarza dla XTB zarówno szanse, jak i zagrożenia. Z jednej strony możliwy jest chwilowy spadek wolumenów handlowych u europejskich brokerów. Z drugiej strony Zarząd XTB przekonany jest o witalności biznesu w dłuższym horyzoncie czasowym. Prawdopodobne wydaje się stopniowe dostosowywanie strategii tradingowych przez klientów do niższego poziomu dźwigni finansowej oraz konsolidacja rynku FX/CFD. Zmianyw regulacjach mogą uczynić działalność biznesową nieatrakcyjną dla części podmiotów, szczególnie tych nastawionychna szybki zysk i agresywne strategie marketingowe. Brokerzy posiadający szeroką ofertę produktową i ugruntowaną pozycję biznesową, jak to ma miejsce w przypadku XTB, mają szansę na zwiększenie dotychczasowych udziałów w rynku.

Obecna sytuacja finansowa XTB jest bardzo dobra. Otrzymana w lipcu br. ocena nadzorcza BION mieści się na poziomie zalecanych przez KNF kryteriów i otwiera drogę do wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018. Polityka dywidendowa XTB zakłada wypłatę dywidendy na poziomie 50-100 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy, przy uwzględnieniu wyników i możliwości finansowych spółki, jak również mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu współczynników adekwatności kapitałowej i kapitału niezbędnego do rozwoju Grupy.


Warto jednak pamiętać, że są to jedynie wstępne wyniki finansowe i operacyjne za I półrocze 2018 roku. Ostateczne wyniki za w/w okres zastaną przekazane w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie Grupy Kapitałowej Emitenta, którego publikacja została przewidziana na 23 sierpnia 2018 roku.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułZbigniew Wieczorek – GBP/USD czyli jeden interwał i dwa wnioski
Następny artykułSygnity – jest porozumienie ze Skarbem Państwa
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here