Naga MarketsX-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (XTB) przedstawił 26 kwietnia informacje na temat wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I kwartał 2017 roku. Skrócony raport pokazuje między innymi kolejny, silny spadek zysków netto. Broker nadal kontynuuje jednak strategię zwiększania średniej liczby aktywnych rachunków.


Zysk netto w dół o 21 milionów PLN

W porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku, zysk netto XTB w Q1 2017 skurczył się o 21 milionów złotych, plasując na poziomie 10,64 mln PLN. Wpływ na to miały zasadniczo niższe przychody z działalności operacyjnej w porównaniu do wcześniejszego okresu.

W ujęciu rocznym spółce udało się jednak zdecydowanie zwiększyć ilość nowych rachunków, która wyniosła w minionym kwartale 13 280. Średnia liczba aktywnych rachunków w raportowanych trzech miesiącach plasowała się natomiast na poziomie 20 408.

Źródło: XTB

XTB odnotowała 10,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kwartale 2017 r. wobec 31,9 mln zł rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 22,2 mln zł wobec 42,3 mln zł w porównywalnym okresie roku poprzedniego. Jak czytamy w raporcie XTB, wynik netto I kwartału 2017 r. ukształtowany został głównie przez następujące czynniki:

  • spadek przychodów wynikający z niższej rentowności na lota – duża zmienność przychodów w krótkim okresie czasu, jakim jest kwartał, jest zjawiskiem typowym dla modelu biznesowego XTB;
  • poprawa efektywności kosztowej przejawiająca się spadkiem kosztów działalności operacyjnej przy jednoczesnym wzroście liczby rachunków oraz liczby aktywnych rachunków;
  • wystąpieniem ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 12,6 mln zł (I kwartał 2016: 4,3 mln zł) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut.

Zmianę liczby średniej ilości aktywnych rachunków oraz ilości nowych rachunków w kolejnych kwartałach prezentuje natomiast poniższe zestawienie:

Źródło: XTB

Z punktu widzenia struktury przychodów wg klas instrumentów szczególnie atrakcyjne okazały się w I kwartale 2017 r. instrumenty CFD oparte na indeksach akcji. Najistotniejsze z nich to instrumenty CFD oparte na indeksach akcji niemieckich i amerykańskich (DE30, US500, US30, US100).

Źródło: XTB

Akcje spółki w dół, Zarząd liczy na konsolidację rynku. Szykują się przejęcia?

„XTB zamierza aktywnie uczestniczyć w procesie konsolidacji branży na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. Jesteśmy świadkiem postępujących zmian regulacyjnych w branży, które w perspektywie czasu mogą zmienić jej oblicze. Część konkurentów podjęło decyzje o wycofaniu się z rynku ze względu na presję jaką na ich wyniki wywarło wprowadzenie dodatkowych obostrzeń i barier prawnych. Dotyczyło to zwłaszcza podmiotów o niezbyt ugruntowanej pozycji na rynku. Zarząd XTB upatruje w tym szansę na konsolidację rynku. Sytuacja ta stwarza dla XTB możliwości rozwoju i zwiększenia liczby nowych rachunków” – czytamy w komunikacie XTB.

O potencjalnych szansach przejęć innych domów brokerskich oraz chęci ciągłego powiększania bazy klienckiej, informował już wcześniej między innymi nowy prezes brokera, Omar Arnaout. Inwestorzy na opublikowane wczorajszego wieczora wyniki reagowali jednak negatywnie, w efekcie czego akcje X-Trade Brokers w trakcie czwartkowej sesji tracą 4,50% znajdując się obecnie na trzymiesięcznych minimach:

Pełna treść raportu dostępna pod linkiem.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here