Naga MarketsOmar Arnaout, prezes XTB

X-Trade Brokers (XTB) odnotował w pierwszym kwartale zysk netto na poziomie 176 mln zł. Wobec zaledwie 763 tys zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody spółki wzrosły o ponad 700% i wyniosły 306,7 mln zł, a jeszcze rok wcześniej było to zaledwie 41 mln zł. Tylko w pierwszym kwartale spółka pozyskała 21 911 nowych klientów, a w serwisie zostało założonych prawie 50 tys. nowych rachunków. Dla porównania w pierwszym kwartale 2019 firma pozyskała 6843 nowych klientów, założono 14 tys. nowych rachunków.

  • XTB zyskało w czwartek na otwarciu notowań 5%, kurs wyniósł 7,60 zł.
  • Spółka pochwaliła się świetnymi wynikami finansowymi. Ponad 700% wzrost przychodów, rekordowy zysk i blisko 22 tys. nowych klientów.
  • Lwia część przychodów pochodziła z CFD na towary (156,5 mln zł), na drugim miejscu w hierarchii CFD na indeksy (110,7 mln zł)

Niezły początek sesji na walorach XTB

W czwartkowy poranek walory XTB drożeją na warszawskim parkiecie. Inwestorzy dobrze przyjęli świetne wyniki za pierwszy kwartał, należy jednak pamiętać, że nie różnią się one znacząco od kwietniowych danych szacunkowych. Przypomnę, że po ich publikacji, akcje pikowały w górę o około +40%.

Poniższy wykres pokazuje notowania spółki z ostatnich 12 miesięcy. Łatwo zauważyć, że w krótkim terminie instrument może dążyć do domknięcia wzrostowej luki z poziomów 6-6,5 zł.

Notowania XTB z ostatnich 12 miesięcy. Źródło: tradingview.com

Dziś, po niezłym otwarciu, kurs waloru dobił jeszcze do poziomów 7,9 zł, obecnie nie ma już praktycznie śladu po wzrostach, a kurs zbliżył się do poziomu z wczorajszego zamknięcia.

Istotne dane z raportu za pierwszy kwartał 2020

W I kwartale 2020 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów o 650,0% r/r, tj. o 265,8 mln zł z 40,9 mln zł na 306,7 mln zł, potwierdzający dane wstępne domu maklerskiego. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 784,8 tys. lotów (I kw. 2019: 394,4 tys. lotów) a rentowność na lota uległa zwiększeniu o 276,9%

Kwartalne przychody XTB, dane historyczne. Źródło: bieżący raport spółki

Zobacz również: CD Projekt zakupi obligacje skarbowe za 300 mln zł

XTB posiada solidny fundament w postaci stale rosnącej bazy klientów i liczby aktywnych klientów. W I kwartale 2020 r. Grupa odnotowała kolejny rekord w liczbie nowych klientów wynoszący 21 911 wobec 6 843 rok wcześniej, tj. wzrost o 220,2%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów, takich jak instrumenty CFD oparte na indeksach sektorowych, akcje i ETF-y oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Z kolei średnia liczba aktywnych klientów była wyższa o 23 415 r/r, tj. o 105,3% r/r. Intencją Zarządu na 2020 r. jest dalszy przyrost bazy klienckiej.

Dane dotyczące klientów oraz rachunków. Źródło: raport bieżący spółki

Struktura przychodów według klasy aktywów (w %)

Patrząc na przychody XTB pod kątem klas instrumentów odpowiedzialnych za ich powstanie widać, że prym wiodły CFD oparte na towarach. Ich udział w strukturze przychodów na instrumentach finansowych w I kwartale 2020 r. sięgnął 51,2% wobec 6,8% rok wcześniej. To konsekwencja m.in. dużych wahań cen na instrumentach CFD opartych na notowaniach ceny ropy oraz kontraktu na gaz ziemny.

Struktura przychodów według aktywów. Źródło: raport bieżący spółki

Drugą najbardziej dochodową klasą aktywów były instrumenty CFD oparta na indeksach. Ich udział w strukturze przychodów w I kwartale 2020 r. wyniósł 36,2% (I kw. 2019 r.: 89,3%). Wśród tej klasy aktywów największą popularnością cieszył się instrument oparty o niemiecki indeks akcji DAX (DE30) oraz kontrakty oparte o indeksy amerykańskie. Przychody na instrumentach CFD opartych o waluty stanowiły 11,1% wszystkich przychodów wobec 1,1% rok wcześniej.

Zobacz również: Wzrost bezrobocia w Polsce

Czynniki, które w opinii zarządu mogą mieć istotny wpływ na wyniki spółki w przyszłości

  • Występowanie wyraźnych i długich trendów rynkowych

Co do zasady, na przychody Grupy pozytywnie wpływa wyższa aktywność rynków finansowych z uwagi na to, że w takich okresach obserwuje się wyższy poziom obrotów realizowanych przez klientów Grupy oraz wyższą rentowność na lota. Korzystne dla Spółki są okresy występowania wyraźnych i długich trendów rynkowych i właśnie w takich momentach osiąga najwyższe przychody. W związku z tym, wysoka aktywność rynków finansowych i towarowych prowadzi co do zasady do zwiększonego wolumenu obrotów na platformach transakcyjnych Grupy.

  • Dywersyfikacja klientów instytucjonalnych ma duży wpływ na przychody firmy

Grupa świadczy usługi dla klientów instytucjonalnych, w tym domów maklerskich, start-upów i innych instytucji finansowych w ramach segmentu działalności instytucjonalnej (X Open Hub). Produkty i usługi oferowane przez Grupę w ramach X Open Hub różnią się od tych oferowanych w ramach segmentu działalności detalicznej przez co wiążą się z odmiennymi ryzykami i wyzwaniami. W związku z tym przychody Grupy z tego segmentu narażone są na duże wahania z okresu na okres

  • Koszty działalności operacyjnej

Zarząd przewiduje, że w całym 2020 r. koszty działalności operacyjnej będą kształtować się na poziomie wyższym do tego, jaki obserwowaliśmy w 2019 r. W zakresie kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, w kolejnych kwartałach spodziewany jest ich spadek do poziomów zbliżonych do tych jakie obserwowaliśmy kwartalnie w 2019 roku. Analogicznie do kosztów wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, w II kwartale br. spodziewany jest spadek kosztów marketingowych.

  • Regulacje na rynku europejskim tworzą dla XTB zarówno szanse jak i zagrożenia

Zapoczątkowane interwencją produktową ESMA zmiany regulacyjne na rynku europejskim zmieniają oblicze branży CFD. Stworzyło to dla XTB zarówno szanse, jak i zagrożenia. Zarząd XTB przekonany jest o witalności biznesu w dłuższym horyzoncie czasowym. Przez rynek przechodzi fala konsolidacji, która powinna pozwolić XTB ugruntować jej mocną pozycję. Z rynku stopniowo znikają mali, lokalni brokerzy, niebędący w stanie wytrzymać presji regulacyjnej i silnej konkurencji ze strony większych, międzynarodowych brokerów, takich jak XTB. W konsekwencji u dużych brokerów obserwowalny jest przyrost bazy klienckiej.

Struktura akcjonariatu spółki

Poniższy wykres prezentuje strukturę akcjonariatu na dzień 10 marca 2020. Zdecydowanie największym udziałowcem, posiadającym blisko 67% wszystkich akcji jest XXZW Invesment Group S.A. Firma ta powiązana jest z Jakubem Zabłockim, założycielem i wieloletnim prezesem XTB.

Bieżący akcjonariat spółki. Źródło: raport bieżący spółki

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here