Naga MarketsW dniu dzisiejszym kurs brokera forexowego X-Trade Brokers, zanurkował pod wpływem informacji o rzekomym działaniu na szkodę swoich klientów, co miało doprowadzić do strat na poziomie od 8 do 23,5 mln zł. W związku z tą sytuacją, zdecydowaliśmy się poprosić o komentarz Zarząd Domu Maklerskiego XTB.

  1. Jednym z oskarżeń kierowanych w Państwa stronę, jest stosowanie niesymetrycznego parametru w modelu egzekucji zleceń, powodującego iż realizacja zleceń niekorzystnych dla firmy, a korzystnych dla klienta nie następowała. Jakie jest Państwa stanowisko w tym temacie?

Nie zgadzamy się z uwagami KNF.  Złożyliśmy do Komisji obszerne zastrzeżenia merytoryczne i prawne oraz szczegółowe analizy wskazując bezpodstawność uwag  w protokole po kontroli. Wszystkie zalecenia Komisji wdrożyliśmy niezwłocznie, podtrzymując jednak w całości nasze zastrzeżenia do protokołu po kontroli KNF.

  1. Dziś akcje spółki XTB straciły ponad 40%. Jakie planują Państwo podjąć kroki, w celu uspokojenia obecnych, jak i przyszłych akcjonariuszy?

Podejmujemy działania w celu wyjaśnienia informacji prasowej dot. prowadzonego postępowania po kontroli nadzorcy.

  1. Zgodnie z informacjami nt. wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za III kw. 2017 roku zysk netto grupy wzrósł 639,5% r/r, obrót w lotach 11,8% r/r, a średnia liczba aktywnych rachunków 21% r/r. Skąd taka zmiana na lepsze Państwa zdaniem?

Wzrost zysku netto w III kw. 2017 roku wynika głownie ze wzrostu przychodów o 70,7% r/r z 42,8 mln zł na 73,1 mln zł. Wzrost przychodów wynika zarówno ze wzrostu wolumenu obrotu liczonego w lotach, jak i rentowności na lota. Obroty były wyższe o 55,1 tys. lotów, a rentowność jednostkowa o 48 zł.

XTB posiada solidny fundament pod wzrosty w postaci stale rosnącej bazy klientów. W III kwartale 2017 r. liczba otwartych nowych rachunków wzrosła zarówno w stosunku do II kwartału 2017 r., jak i poszczególnych kwartałów 2016 r., podczas gdy I kwartał 2017 r. był rekordowy pod względem otwarcia nowych rachunków. Ogólna liczba otwartych nowych rachunków w okresie I-III kwartał 2017 r. uległa zwiększeniu o 57,7% w stosunku do okresu porównywalnego. Z kolei średnia liczba aktywnych rachunków w powyższym okresie wyniosła 20 194, co oznacza wzrost o 22,2% r/r.

Analogicznie do I półrocza 2017 r. przyrost rachunków w III kwartale związany był z realizacją zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej oraz nowymi produktami. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym osiągnięcie takiego przyrostu była sprzyjająca sytuacja na rynkach finansowych.

W ujęciu geograficznym przychody XTB były dobrze zdywersyfikowane. Ich wzrost wystąpił zarówno w Europie Środkowo-Wschodniej, jak i Europie Zachodniej. Krajami, z których Grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów są: Polska (24,5% udział za 9 miesięcy br.) oraz Hiszpania (20,3% udział za 9 miesięcy br.). Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%. W globalnej kontrybucji na znaczeniu zyskuje także Ameryka Łacińska, która już zastąpiła lukę po Turcji.

Coraz wyraźniejszego wymiaru nabiera w XTB dywersyfikacja segmentowa przychodów. Dzieje się tak za sprawą dynamicznego rozwoju segmentu działalności instytucjonalnej (X Open Hub). Od 2013 r. Grupa świadczy usługi klientom instytucjonalnym. W ramach niego XTB dostarcza płynność i technologię innym instytucjom finansowym, w tym domom maklerskim.

  1. Temat dźwigni na rynku forex powraca cyklicznie. W 2015 roku KNF obniżył maksymalną dźwignię do 1:100, zaś w tym roku pojawiły się pomysły obniżenia jej do 1:25. Pomysł ten został przesunięty w czasie, lecz prawdopodobnie w niedługim czasie znów powróci. Jaka jest Państwa opinia odnośnie ograniczania dźwigni przez regulatora?

Dźwignia jest ważnym kryterium wyboru oferty przez świadomego inwestora. Świadomy inwestor wykorzystuje dźwignię, żeby maksymalizować swój potencjalny zysk. Jej ograniczanie zmusi klientów do zaangażowania większych środków.  Obawiają się tego głównie środowiska inwestorskie. Skupieni wokół nich klienci będą musieli złożyć czterokrotnie więcej pieniędzy w celu realizacji dotychczasowych strategii inwestycyjnych. Stanowi to dla nich większe ryzyko. Dzięki dostępności systemów transakcyjnych on-line klient z łatwością może dokonywać wyboru i przenosić środki pomiędzy różnymi firmami wybierając tę, z która oferuje lepsze warunki. W konsekwencji klient posiadając możliwość swobodnego przeniesienia kapitału i lepszą ofertę, przeniesie środki do zagranicznych podmiotów. Na przykład po wprowadzeniu ograniczenia w oferowania produktów OTC klientom detalicznym z Belgii, zostali oni przejęci przez firmy inwestycyjne z Cypru. Po wprowadzeniu ograniczenia w Turcji klienci zaczęli otwierać rachunki w Wielkiej Brytanii. Także w USA, po wprowadzeniu regulacji dot. rynku forex, klienci przenieśli rachunki do krajów sąsiednich.

Czego dotyczą zarzuty wobec XTB?

Jednym z głównych zastrzeżeń jest zarzut wobec XTB dotyczący działania na niekorzyść klientów jeszcze w 2014 roku. Warto przypomnieć, że Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) przeprowadził kontrolę w KNF, latem 2014 r. badając jak nadzór wprowadził i nadzoruje obowiązki wynikające z tzw. polityki działania w najlepiej pojętym interesie klienta, zgodnie z Dyrektywą MIFID „Best execution”. Stwierdzono wówczas, że instytucje nadzorowane przez KNF praktycznie nie stosują zasad „Best execution”, co tworzy szereg pytań odnośnie obecnych zastrzeżeń. KNF wówczas nie zgodził się z opinią europejskiego nadzoru. W sierpniu bieżącego roku prezes Izby Domów Maklerskich, wystosował pismo do przewodniczącego KNF, w którym zwrócił się z prośbą o przeprowadzenie wspólnej analizy standardów działania i poziomu regulacji polskiej branży OTC, które miałoby ustanowić wspólny pogląd na rynek OTC, pomiędzy Komisją, a nadzorowanymi instytucjami. Niestety tego typu prośba nie spotkała się z aprobatą nadzoru.

Sprawa jest niezwykle intrygująca, a ewentualne wyjaśnienie rzekomych nadużyć ze strony brokera jest niezwykle istotne dla rzeszy jego klientów oraz pozostałych uczestników rynku forex w Polsce. Jeśli faktycznie DM XTB dopuścił się przestępstwa, czemu ta sprawa pojawiła się dopiero teraz, zamiast być  rozstrzygnięta jeszcze lata temu, kiedy ESMA zainteresowała się kwestią „best execution” w Polsce? I dlaczego KNF w 2016 r. po publikacji wytycznych dla branży OTC dał 3 miesiące na wdrożenie zmian określonych w wytycznych  skoro uznał  działania branży  za działania wbrew obowiązującemu prawu.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułKonfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie USD/JPY
Następny artykułOpcje dla początkujących. Potencjalny sygnał kupna na USD/NOK
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here