Naga MarketsW środowisku spekulantów na rynku CFD ostatnimi czasy pojawiło się wiele wątpliwości co do domu maklerskiego X-Trade Brokers oraz tajemniczej nazwy – dewiacja asymetryczna. Wszystko za sprawą decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 18 września 2018 roku o działaniu wbrew „najlepiej pojętemu interesowi klienta”. W związku z tą sytuacją organ nadzoru nałożył na dom maklerski rekordową karę w wysokości 9.9 mln zł. O co tak naprawdę chodzi? Jak tę sytuację tłumaczy dom maklerski XTB?


Decyzja KNF i kara prawie 10 mln złotych

18 września 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o  nałożeniu kary na dom maklerski X-Trade Brokers w wysokości 9.9 mln złotych. Kara dotyczyła stosowania modelu asymetrycznego parametru odchylenia zleceń w modelu typu Instant.

Treść decyzji administracyjnej KNF nakładająca karę, brzmiała w następujący sposób:

„[…]W toku postępowania ustalono, że:
– w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r. X-TRADE BROKERS stosował niesymetryczne ustawienie parametru deviation w ramach egzekucji zleceń klientów w modelu instant (gdzie zagwarantowano, że realizacja zlecenia nastąpi po cenie zawartej w zleceniu) w sposób, który skutkował tym, że realizował zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny danego instrumentu finansowego w sposób korzystny dla X-TRADE BROKERS (jako drugiej strony transakcji), a odrzucał powyżej ustalonego parametru zlecenia klientów w przypadku zmiany ceny w sposób dla klienta korzystny, a niekorzystny dla X-TRADE BROKERS,
– X-TRADE BROKERS nie informował potencjalnych klientów o dokładnym sposobie świadczenia usług maklerskich wykonywania zleceń w modelu instant, w zakresie stosowania parametru deviation[…]”

Czym jest parametr odchylenia?

By zrozumieć dokładnie o co chodzi w całym zamieszaniu należy zrozumieć co to jest dokładnie parametr odchylenia (deviation). Dom maklerski XTB oferował w latach 2014-2016 dwa rodzaje zleceń:
– zlecenia typu „Market”
– zlecenia typu „Instant”

W przypadku zlecenia „Market”, klient otrzymywał gwarancję zawarcia transakcji, a realizacja następowała po bieżącej cenie rynkowej. Z kolei w przypadku zlecenia „Instant” dochodziło do realizacji zlecenia po określonej cenie, bądź była odrzucana. Typ zlecenia był zależny od wybranego rodzaju rachunku oferowanego przez brokera. W przypadku zleceń Instant, klient posiadał gwarancję ceny, co powodowało, że jeśli przez milisekundy ,które minęły od złożenia przez klienta zlecenia, do momentu w którym dotarło ono do brokera, doszło do zmiany ceny, zlecenie takie powinno być odrzucone. W związku z tą sytuacją, firma Meta Quotes, która jest twórcą popularnej platformy MetaTrader4 , zdecydowała się na wprowadzenie parametru odchylenia (deviation).

Parametr wprowadzał zakres ceny, w którym broker realizował zlecenie Instant po ustalonym kursie. W ten sposób oferowano klientowi zawarcie ceny po tej, którą widział na platformie. W innym przypadku zlecenie byłoby odrzucane, co w zmiennym środowisku zmieniających się cen byłoby niezwykle problematyczne.

Skąd wziął się asymetryczny parametr odchylenia?

Kwestia parametru jest zrozumiała, natomiast KNF nie zarzucał brokerowi XTB stosowanie parametru odchylenia, tylko jego asymetryczność. Co to oznacza?

Asymetryczny parametr odchylenia swoje źródło ma w konstrukcji platformy MetaTrader, która posiadała tylko taki model. Przyczyny tego leżały w stosowaniu automatów transakcyjnych przez klientów, które umożliwiały wysyłanie do brokera zleceń Instant z dowolną ceną i wykonanie transakcji po uznaniowej cenie. Trzeba powiedzieć zatem wprost – parametr asymetrii miał na celu chronić interes brokera, przed automatami, które mogły narazić go na natychmiastowe straty. Parametr asymetrycznego odchylenia zleceń oznaczał, że klient miał gwarantowaną cenę w przypadku zmiany na jego niekorzyść. Z kolei w przypadku zmiany ceny na korzyść klienta, parametr miał ściśle określony zakres dopuszczalnej ceny.

Czy klienci stracili na asymetrycznym parametrze odchylenia?

Właśnie to pytanie budzi największe emocje wśród traderów. Sytuacja nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać. Z jednej strony mówiąc o korzystnej, bądź niekorzystnej zmianie ceny, dochodzimy do kwestii zysku albo straty klienta. Z drugiej strony mowa jest o parametrze odchylenia, a nie o cenie realizacji. Wyobraźmy sobie, że klient otwierał pozycję długą np. po cenie 1.0000. W przypadku gdy cena zmieniła się w ciągu milisekundy na 0.9999, wówczas miał otwartą pozycję po cenie 1.0000. Z kolei w przypadku, gdyby otwierał pozycję długą, a cena zmieniłaby się  na 1.0001, wówczas cena realizacji transakcji również wyniosłaby 1.0000. Różnica polega na tym, że w przypadku nagłego skoku ceny w górę, parametr odchylenia miał określony poziom do którego akceptował takie zlecenie. W przypadku nagłego spadku ceny, akceptował każdą cenę. Jednakże w obydwu przypadkach, gdy doszło do realizacji zlecenia, następowała ona po tym samym kursie.

XTB twierdzi że 93% zleceń było realizowanych w przedziale symetrycznego odchylenia, a jedynie 7% zleceń dotyczyło asymetrii.  Dodatkowo wszystkie zlecenia, które występowały w asymetrycznym deviation były realizowane w modelu market maker, co oznacza że broker był drugą stroną transakcji. Skoro parametr nie wpływał na cenę otwarcia, a jedynie na dopuszczalny zakres w jakim była akceptowana albo odrzucana, to nie można mówić o rzeczywistej stracie klientów. Sama Komisja Nadzoru Finansowego wspominała o teoretycznej stracie klientów, nie zaś rzeczywistej, co również rodzi wiele pytań.

Analiza ekonometryczna

Dwóch wybitnych ekspertów – prof. Sebastian Majewski oraz dr Roman Asyngier – przeprowadziło analizę ekonometryczną na zlecenie domu maklerskiego XTB. Miała ona na celu wykazać, czy występują jakiekolwiek zależności pomiędzy zyskownością klientów, a stosowaniem asymetrycznego parametru odchylenia (deviation).

Celem analiz ekonometrycznych jest znalezienie prawidłowości, które wpływają na wynik. Jeśli przeprowadzone analizy wskazują na niejednoznaczność wyników, wówczas można mówić o przypadkowości. Parametr asymetrycznego odchylenia był stosowany na platformie MetaTrader4, a u brokera XTB również jest dostępna platforma xStation, na którym ten parametr nie był stosowany. Rezultat przeprowadzonych badań wskazał, że nie występują prawidłowości, które mogłyby stwierdzać, że okres asymetrii wpływał na wyniki klientów  – orzekli naukowcy.

Podsumowanie

Oczywistym jest, że ze względu na straty wizerunkowe, brokerowi zależy na tym by ta sprawa, nie zaszkodziła im jeszcze bardziej, co tłumaczy wszelkie akcje mające na celu wyjaśnienie klientom o co właściwie chodzi. Szkoda, że zdecydowali się na to tak późno, kiedy sprawa już tak mocno podzieliła zainteresowanych inwestorów. Z drugiej strony pomimo ogromnej kary KNF przekaz ze strony regulatora wskazywał na teoretyczne straty klienta. Dlaczego nie rzeczywiste? Czemu użyto takiego sformułowania, skoro KNF jest przekonany o działaniu na niekorzyść?

Jeśli klient miał określoną cenę, po której realizowane zlecenie, nawet jeśli zrealizowano je w dopuszczalnym parametrze na korzyść klienta, to ciężko mówić o zysku brokera kosztem klienta, co wydawać by się mogło kwestią kluczową. Zastanawiający jest również fakt, że XTB jako pierwszy broker zrezygnował ze stosowania asymetrycznego parametru zleceń. Z kolei okres w którym dewiacja asymetryczna była stosowana, wystąpił na długo przed wejściem w życie wytycznych dot. rynku OTC, którego autorem jest polski regulator. Powstaje pytanie ile brokerów w Polsce w tym samym czasie stosowało identyczny parametr? Czy XTB faktycznie się wyróżnia na tle rynku, czy może pozostałym brokerom nie zostało jeszcze nic udowodnione? W końcu MetaTrader4 stosowany byłu większości brokerów w tym czasie.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułEURUSD: Dolar coraz bardziej wrażliwy na rosnący apetyt na ryzyko – MUFG
Następny artykuł“Pomiedzy Teorią a Praktyką” tydzień 49/2019
Krzysztof Kamiński redaktor Comparic.pl
Wiedzę z zakresu inwestowania oraz produktów finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych, a jej praktyczne zastosowanie zdobywał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Uczestnik obrotu na największych rynkach giełdowych świata – NYSE, NASDAQ i LSE. Specjalista rynku kontraktów terminowych na surowce, głównie ropy WTI oraz złota. Autor strategii Wide View Strategy (WiViSt), którą doskonalił zgodnie z maksymą „Tnij szybko straty, pozwól zyskom rosnąć”. Zwolennik analizy technicznej. Sukces w inwestycjach zapewnia mu chłodne podejście do analizy wykresów połączone z konsekwencją i żelaznymi zasadami zarządzania kapitałem. W trakcie swej kariery na rynkach finansowych dzielił się swoim doświadczeniem z inwestorami jednego z największych brokerów Forex na świecie. Redaktor telewizji internetowej Comparic24.tv, odpowiedzialny za prowadzenie programów informacyjnych oraz poświęconych tematyce szeroko pojętego tradingu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here