Naga MarketsOmar Arnaout podczas Invest Cuffs 2019
Omar Arnaout, prezes XTB, podczas Invest Cuffs 2019

Nie milkną echa afery związanej z karą nałożoną przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) na Dom Maklerski X-Trade Brokers (XTB). W polskich mediach pojawiły się publikacje porównujące naruszenia, których miał dopuścić się XTB do sposobu egzekucji zleceń brokera FXCM, regulowanego przez brytyjski Financial Conduct Authority (FCA). Zarząd polskiego DMu wydał w tej sprawie oświadczenie, w którym stwierdza, że porównania są „nieprawdziwe i błędnie interpretowane”.


XTB vs FXCM i sposób realizacji zleceń. O co chodzi?

Gdy w drugiej połowie października Trading Jam Session (TJS) wystosowało serię postulatów wzywających XTB do wypłaty rekompensat klientom wzywając jednocześnie polską scenę traderską (PST) do poparcia stawianych przez siebie wniosków, polskie portale poświęcone tematyce inwestycyjnej zaczęły dokładniej wyjaśniać o co chodzi w sporze pomiędzy domem maklerskich i Stowarzyszeniem, którego pomysłodawcą był Rafał Zaorski.

Sprawa dotyczyła kary finansowej w wysokości 9,9 miliona złotych, którą na podstawie art. 167 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 167 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na XTB we wrześniu 2018 roku w związku z rzekomymi nieprawidłowościami w realizowaniu zleceń klienckich w latach 2014-2015. Jak ustaliła KNF, w okresie od stycznia 2014 roku do maja 2015 roku, broker miał stosować niesymetryczne ustawienie parametru „deviation” w ramach egzekwowanych zleceń klienckich w modelu instant, gdzie występowała gwarancja realizacji zlecenia po cenie w nim zawartej.

Parametr „deviation”, model instant w sposobie realizowania zleceń, czy też poślizgi cenowe, to pojęcia, z którymi wielu traderów nie ma na co dzień do czynienia, mogąc nie wiedzieć o co tak naprawdę chodzi. Kwestię tą w jednym ze swoich artykułów klarował między innymi portal ForexCity porównując podejście poszczególnych światowych regulatorów – w tym KNFu i FCA – do kwestii poślizgów cenowych i modeli realizacji zleceń w przypadku poszczególnych brokerów, gdzie opisano sprawę XTB oraz FXCM. W związku z publikacją artykułów informujących inwestorów czego dotyczy sedno sporu XTB, TJS i kary KNF, zarząd domu maklerskiego wystosował oświadczenie, które skierował do redakcji ForexCity.

„W ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiły się publikacje dotyczące postępowania FCA, czyli brytyjskiego nadzoru przeciwko brokerowi FXCM, który otrzymał karę za wykonywanie zleceń klientów niezgodnie z ich najlepszym interesem oraz zatajenie informacji o prowadzeniu przez nadzór amerykański postępowania w tej sprawie. W związku z tym, iż niektóre publikacje podejmują się próby porównania sprawy za którą XTB otrzymało karę do sprawy FXCM zdecydowaliśmy się zabrać głos. W naszej ocenie są to informacje nieprawdziwe i błędnie interpretowane” – poinformowano w oświadczeniu.

Podstawową różnicą miał być rodzaj oferowanych zleceń przez obydwu brokerów. XTB wykonywało zlecenia w trybie natychmiastowym (instant), których cechą charakterystyczną jest fakt, że musi być ono wyłącznie wykonanie po cenie ze zlecenia, podczas gdy FXCM wykonywało zlecenia w trybie rynkowym (market), gdzie klient składając zlecenie nie wie jaka będzie finalna cena wykonania, ponieważ godzi się, żeby zostało wykonane po bieżącej cenie rynkowej. W zleceniu instant klient ma gwarancję wykonania zlecenia po cenie którą widzi, a w zleceniu market klient ma gwarancję wykonania zlecenia po cenie rynkowej.

„Co istotniejsze FXCM wykonywał zlecenia swoich klientów u dostawcy płynności. W każdym przypadku, gdy osiągał cenę lepszą u dostawcy płynności niż cena ze zlecenia klienta, FXCM inkasował różnicę, a zlecenie klienta wykonane było po cenie, o którą prosił, mimo że rodzaj zlecenia(market) pozwalał na wykonanie poślizgu cenowego na korzyść klienta. Kiedy FXCM wykonał zlecenie zabezpieczające po cenie gorszej niż cena ze zlecenia klienta, całą różnicą obciążany był klient i jego zlecenie wykonywane było po cenie gorszej niż cena w momencie jego składania(niekorzystny poślizg cenowy)” – podano także.

XTB stwierdza w oświadczeniu, że zawsze jest drugą stroną transakcji klienta i nie zabezpiecza pozycji z zewnętrznymi dostawcami. Mechanizm deviation dla zleceń instant miał na celu minimalizację liczby odrzuceń składanych zleceń i nie powodował realizacji zysku (jak w przypadku zleceń market w FXCM). „Nie można więc mówić o jakiejkolwiek stracie klientów i zysku XTB, ponieważ XTB posiadało ekspozycję na ryzyko rynkowe i nie realizowało różnicy w cenach. Porównywanie obu przypadków i doszukiwanie się analogii jest błędne” – podsumowano.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here