Naga Marketslogo XTB na czerwonym tlePo zeszłotygodniowej manifestacji przedstawicieli Fundacji Trading Jam (TJS) skierowanej przeciwko domowi maklerskiemu X-Trade Brokers (XTB), Zarząd spółki wystosował w czwartek oficjalne stanowisko w sprawie informując, że stosowanie mechanizmu asymetrycznego wykonywania zleceń typu instant nie spowodowało strat po stronie klientów, zapowiadając jednocześnie zdecydowanie działania w stosunku do instytucji i osób dopuszczających się ataków wymierzonych w brokera oraz jego reprezentantów.


XTB prezentuje oficjalne stanowisko w odniesieniu do ostatnich działań ze strony Trading Jam

„W związku z faktem, że w ostatnich dniach w przestrzeni publicznej rozpowszechniane są nieprawdziwe informacje na temat spółki i sposobu świadczenia przez nią usług maklerskich w latach 2014 – 2016, zarząd XTB uważa za konieczne zabranie głosu w tej sprawie i przedstawienie stanowiska spółki. Osoby zaangażowane w rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji stosują bowiem jednostronną i zniekształconą narrację przez dopuszczanie na prowadzonych przez siebie forach internetowych do publikowania półprawd i prowokowania ataków nie tylko wobec naszej spółki, ale także naszych wieloletnich partnerów biznesowych i pracowników. Dlatego XTB podejmie wkrótce zdecydowane działania wobec osób i instytucji odpowiedzialnych za te naganne praktyki” – poinformował dom maklerski w nocie prasowej.

XTB zdecydował się na skomentowanie zarzutów stawianych brokerowi przez Fundację TJS, która w zeszłym tygodniu zorganizowała protest pod hotelem, w którym broker organizował konferencję edukacyjną, wystosowując jednocześnie do notowanej na GPW spółki apel o wypłacenie odszkodowań pokrzywdzonym klientom. Dom maklerski odpiera jednak zarzuty i stwierdza, że mechanizm asymetrycznego odchylenia nie był bezpośrednią przyczyną strat klienckich, ani zysków spółki:

„(…) z całą stanowczością i odpowiedzialnością pragniemy podkreślić, że stosowanie mechanizmu asymetrycznego wykonywania zleceń typu instant nie było przyczyną szkód po stronie klientów albo zysku po stronie naszej spółki, co potwierdzają liczne, niezależne analizy.

KNF, w wyniku kontroli spółki, w odniesieniu do asymetrycznego modelu wykonywania części zleceń typu instant uznała m.in. że sam fakt nieinformowania klientów w dokumentach umownych o zasadach funkcjonowania systemu transakcyjnego wyczerpywał przesłanki konieczne do nałożenia kary finansowej. KNF nie ustalała przy tym, czy konkretni klienci ponieśli w związku z tym rzeczywistą szkodę. Wojewódzki Sąd Administracyjny zasadniczo potwierdził taką tezę w uzasadnieniu swojego późniejszego wyroku dot. spółki” – komentuje XTB stwierdzając, że kara nałożona przez polskiego nadzorcę nie dotyczyła bezpośrednio szkód klientów.

Dom maklerski nie komentował sprawy w zeszłym tygodniu, jednak po reakcji przedstawicieli „polskiej sceny traderskiej” (PST), którzy poparli działania Fundacji Trading Jam, wystosowano oficjalne oświadczenie. Wśród popierających postulaty wystosowane przez organizację Rafała Zaorskiego znalazł się między innymi Piotr Grela oraz Tomasz Jaroszek z Doradca.tv, który poinformował o zawieszeniu współpracy z domem maklerskim. Z kolei przedstawiciele księgarni Maklerska.pl zwracają uwagę na konieczność transparentności na polskim rynku, zaznaczając jednocześnie rolę XTB jako lidera na polskim rynku inwestycyjnym.

Z ekspertyz zleconych przez XTB wynika, że asymetryczny parametr odchylenia nie wpływa na wyniki finansowe klientów

„(…) rozumiejąc powagę sytuacji i dbając o najwyższe standardy, zleciliśmy utytułowanym naukowcom, jak i firmom doradczym sporządzenie niezależnych i obiektywnych ekspertyz w zakresie ustalenia wpływu, jaki na wyniki klientów miał asymetryczny model wykonywania zleceń typu instant. Uzyskane ekspertyzy od  specjalistów z Katedry Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych Instytutu Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Zakładu Rynków Finansowych Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej jak i renomowanych firm doradczych Ground Frost i Roland Berger są jednoznaczne w swoich wnioskach. W spójny sposób wskazują na brak związku pomiędzy stosowanym w przeszłości modelem wykonywania zleceń tego typu, a wynikami finansowymi klientów” – komentuje XTB. „Dlatego – wspierając się także autorytetami niezależnych ekspertów – uważamy, że nie doszło do działania na szkodę naszych klientów” – dodano w oświadczeniu Zarządu.

XTB zauważa jednocześnie, że stosowanie asymetrycznego parametru odchylenia było powszechną praktyką, która służyła przyspieszeniu realizacji zleceń oraz zredukowaniu ilości odrzuceń. Dopiero 24 maja 2016 roku KNF wymusił na podmiot świadczących usługi maklerskie do wdrożenia symetrycznego modelu egzekucji do dnia 30 września 2016 roku.

„Według najlepszej dostępnej nam wiedzy, to właśnie XTB,  jako pierwszy dom maklerski w Polsce świadczący usługi na rynku forex, dostosowało model egzekucji do wymaganego przez te wytyczne. Stało się to już w połowie 2015 r., niemal rok przed opublikowaniem stosownych uchwał przez KNF” – podsumowuje XTB w oświadczeniu.

Warto zauważyć, że treść oświadczenia wystosowanego przez Zarząd domu maklerskiego w dużym stopniu pokrywa się z wypowiedziami rzeczniczki prasowej XTB, których udzieliła w rozmowie z portalem Bankier.pl.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here