Naga MarketsX-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (XTB) przedstawił 26 lipca informacje na temat wstępnych wyników finansowych i operacyjnych za I półrocze 2017 roku. Skrócony raport pokazuje znaczną poprawę zysków netto oraz kontynuację zwiększania średniej liczby aktywnych rachunków.


Zysk netto w górę o blisko 6,5 miliona PLN

W porównaniu z pierwszym półroczem 2016 roku, zysk netto XTB w pierwszym półroczu 2017 wzrósł o niemal 6,5 miliona złotych, plasując na poziomie 29,53 mln PLN. Wpływ na to miały m.in. wzrost przychodów z działalności operacyjnej oraz znacząca poprawa efektywności kosztowej.

Te artykuły również Cię zainteresują
W ujęciu rocznym spółce udało się zdecydowanie zwiększyć ilość nowych rachunków. I kwartał 2017 roku był rekordowy pod względem otwarcia nowych rachunków. Ogólna liczba otwartych nowych rachunków w I półroczu 2017 r. uległa zwiększeniu o 68,3% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego i wyniosła 22 915 (poprzednio 13 616). Średnia liczba aktywnych rachunków w I półroczu 2017 roku wyniosła 20 016 co oznacza wzrost o 22,8% r/r.

Źródło: XTB

Jak czytamy w raporcie, w I półroczu 2017 roku skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej (EBIT) wzrósł r/r o 34,0 mln PLN, tj. 182,4% osiągając wartość 52,6 mln PLN wobec 18,6 mln PLN w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk netto wyniósł 29,5 mln PLN wobec 23,0 mln PLN rok wcześniej. To wzrost o 28,1%.

Wynik netto I półrocza 2017 roku ukształtowany został głównie przez następujące czynniki:

  • 10,0% wzrost przychodów z działalności operacyjnej wynikający z wyższej rentowności na lota;
  • znacząca poprawa efektywności kosztowej przejawiająca się spadkiem kosztów działalności operacyjnej o 22,5 mln PLN;
  • utworzenie odpisu aktualizującego wartość wyodrębnionego składnika wartości niematerialnych w postaci licencji na działalność maklerską na rynku tureckim w wysokości 5,6 mln PLN;
  • wystąpienie ujemnych różnic kursowych (koszty finansowe) w kwocie 12,2 mln PLN (I półrocze 2016: 2,9 mln PLN) będących następstwem umocnienia się złotówki względem innych walut.

Zmianę liczby średniej ilości aktywnych rachunków oraz ilości nowych rachunków w kolejnych kwartałach prezentuje natomiast poniższe zestawienie:

Źródło: XTB

Z punktu widzenia struktury przychodów wg klas instrumentów podobnie jak przed rokiem szczególnie atrakcyjne okazały się w I kwartale 2017 r. instrumenty CFD oparte na indeksach akcji, które odpowiadają za ponad połowę przychodów. Najistotniejsze z nich to instrumenty CFD oparte na indeksach akcji niemieckich i amerykańskich (DE30, US500, US30, US100).

Źródło: XTB

“Aktualnie jesteśmy świadkiem postępujących zmian regulacyjnych w branży na szczeblu krajowym i międzynarodowym, które w perspektywie czasu mogą zmienić jej oblicze. Z jednej strony Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował 29 czerwca br. oświadczenie dotyczące prac przygotowawczych w zakresie legislacji dotyczącej kontraktów CFD, opcji binarnych oraz innych wysoce spekulacyjnych produktów finansowych…Z drugiej strony w Polsce w lipcu br. opublikowany został projekt noweli ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw z którego wynika, że rząd planuje obniżenie maksymalnej dźwigni do 1:25 dla graczy na rynku FX/CFD.

Proponowane ograniczenia na rynku FX/CFD mają na celu ochronę inwestorów detalicznych w głównej mierze przed podmiotami odpowiedzialnymi za nadużycia na rynku, co podważało zaufanie do całego systemu i branży papierów wartościowych. Zdaniem Spółki, jeżeli chodzi o rynek polski, z którego Grupa aktualnie osiąga 19,4% przychodów, kluczowe będzie zapewnienie jednolitych warunków prowadzenia działalności dla wszystkich podmiotów działających na rynku, tak aby działania ustawodawcze nie działały na szkodę polskich inwestorów poprzez wspieranie rozwoju tzw. szarej strefy zagranicznych podmiotów, gdzie krajowy inwestor będzie poszukiwał 

produktów optymalnych dla jego portfela inwestycyjnego. Wprowadzenie obecnie proponowanych jednostronnych ograniczeń dla krajowej branży FX/CFD, jednocześnie pomijając działanie zagranicznych podmiotów będzie ze szkodą dla polskiego klienta i całego rynku. Zaznaczyć należy, że aktualnie do czynienia mamy z projektem, co nie jest jednoznaczne z samym uchwaleniem tych zmian w kształcie w nim przedstawionym. Dotychczasowe doświadczenia legislacyjne naszego parlamentu (np. w zakresie ustalenia ostatecznej wysokości sankcji wynikających z MAR) pokazują, że w ramach prac nad danym projektem ulegał on kolejnym zmianom, ewoluując do ostatecznej wersji, która nie zawsze pozostała zbieżna i dokładna z zapowiadanym pierwotnie projektem. Na tę chwilę nie jest zatem wcale przesądzone, że projektowane zmiany zostaną uchwalone i zaczną obowiązywać.

Ponadto, aktualne plany Zarządu na najbliższe okresy zakładają przyśpieszenie rozwoju Grupy w szczególności poprzez rozbudowę bazy klienckiej, dalszą penetrację istniejących rynków oraz przyśpieszenie ekspansji geograficznej na rynki Ameryki Łacińskiej” – czytamy w komunikacie XTB.

Spoglądając na notowania akcji X-Trade Brokers zauważymy, że mimo początkowych wzrostów ich wartość od czerwca ub.r. systematycznie spada. Spadki te zdecydowanie przyspieszyły również w ciągu ostatnich kilku dni co spowodowane było opublikowaniem przez Ministerstwo Finansów projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.

Pełna treść raportu dostępna pod linkiem.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

Poprzedni artykułOpcje dla początkujących. Potencjalny sygnał kupna na USD/PLN
Następny artykułPoranek z rynkami LIVE – 27 lipca [NAGRANIE]
Arkadiusz Jóźwiak redaktor Comparic.pl
Education Team Manager Comparic.pl. Autor licznych webinarów i felietonów oraz tekstów edukacyjnych poruszających szeroką tematykę inwestycyjną począwszy od psychologii a na analizie technicznej i fundamentalnej skończywszy. Jako menadżer działu edukacji w Comparic Media Group wykorzystuje wykształcenie pedagogiczne i stawia ogromny nacisk na prostotę przekazywanych informacji i wiedzy. Skrupulatność i konsekwencja w działaniu zostały docenione przez wielu traderów i inwestorów, co skutkowało m.in. nominacją w konkursie organizowanym przez fundację Invest Cuffs w kategorii Dziennikarz Roku 2019. Jego artykuły znaleźć można również w magazynach FxMag oraz I Love Crypto, gdzie prowadzi swoją stałą rubrykę. To także prelegent podczas licznych konferencji m.in. Festiwalu Inteligencji Finansowej, Seminarium XM w Warszawie czy Expo Invest Cuffs. Członek Rady Nexusów przyznającej wyróżnienia osobom i podmiotom, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju branży blockchain i kryptowalut a także twórca i główny prowadzący cotygodniowych, niedzielnych odpraw traderów, w których regularnie uczestniczy kilkaset osób oraz analityk kryptowalutowy w serwisie Krypto Raport.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here