Regulacje

XTB jest brokerem polskim, jednak działa globalnie, posiada on biura w 11 krajach. Grupa XTB jest obecnie autoryzowana i nadzorowana przez organy:

FCA – The Financial Conduct Authority, jest finansowym organem regulacyjnym w Wielkiej Brytanii

KNF – Komisja Nadzoru Finansowego, polski organ właściwy do sprawowania nadzoru nad instytucjami krajowymi w rozumieniu przepisów UE.

ACP – Autorité de Contrôle Prudentiel, jest francuskim organem nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego.

BaFin – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Niemiecki urząd nadzoru finansowego.

CNMV – Comisión Nacional del Mercado de Valores, Hiszpańska Krajowa Komisja Rynku Papierów Wartościowych.

National Bank of CR (ČNB)- Česká národní banka, Czeski Bank Narodowy.

National Bank of SR, National Bank of Slovakia – Narodowy Bank Słowacji.

CMVM – Portuguese Securities Market Commission, Portugalska Komisja Rynku Papierów Wartościowych.

CBM – Capital Markets Board of Turkey, Turecka komisja nadzorująca rynki finansowe.

CNVMR, RFSA – Romanian Financial Supervisory Authority, Rumuński Urząd Nadzoru Finansowego.

BCU – Banco Central del Uruguay, Bank Centralny Urugwaju.