Naga MarketsOmar Arnaout, prezes XTB
Omar Arnaout, prezes XTB

Według wstępnych danych szacunkowych opublikowanych przez X-Trade Brokers (XTB) w środę, zysk netto grupy w pierwszym półroczu 2019 roku spadł o 95% do poziomu 5,1%. Jednocześnie zysk z działalności operacyjnej osunął się z poziomu 115,1 mln zł do 5,2 mln zł.

Skonsolidowane przychody wyniosły 88,8 mln zł (II półrocze 2018: 90,4 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 83,6 mln zł (II półrocze 2018: 89,7 mln zł). W okresie Grupa pozyskała rekordową liczbę nowych klientów, tj. 16 089 co oznacza wzrost o 51,4% w porównaniu do II półrocza 2018 r” – poinformował broker w komentarzu do wyników.

Interwencja produktowa ESMA przekłada się na przychody XTB

Istotnym czynnikiem determinującym poziom przychodów w okresie była wprowadzona w sierpniu ur. interwencja produktowa Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) określająca dla klienta detalicznego maksymalny dozwolony poziom dźwigni finansowej. Przełożyła się ona bezpośrednio na niższy wolumen transakcji zawieranych przez klientów. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi w lotach wyniósł 779,7 tys. lotów (I półrocze 2018: 1 291,4 tys. lotów, II półrocze 2018: 804,0 tys. lotów), a rentowność na lota 114 zł (I półrocze 2018: 153 zł, II półrocze 2018: 112 zł).

Koszty działalności operacyjnej w I półroczu 2019 r. ukształtowały się na poziomie 83,6 mln zł i były wyższe o 0,8 mln zł w odniesieniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Najistotniejsze zmiany r/r wystąpiły w:

  • kosztach marketingowych, wzrost o 2,0 mln zł wynikający głównie z wyższych nakładów na kampanie marketingowe online;
  • kosztach wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, wzrost o 1,4 mln zł związany z nowym zatrudnieniem oraz wypłaconymi odprawami;
  • kosztach utrzymania i wynajmu budynków, spadek o 2,4 mln zł i tym samym wzrost kosztów amortyzacji o 1,3 mln zł, głównie za sprawą zmiany ujęcia kosztów czynszu najmu powierzchni biurowej od 2019 roku, w związku z wejściem w życie MSSF 16 Leasing;
  • pozostałych usługach obcych, spadek o 1,4 mln zł w następstwie poniesienia niższych nakładów na pozostałe usługi obce (spadek o 1,3 mln zł r/r).


Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here