Naga MarketsX-Trade Brokers miało 89,05 mln zł zysku netto, 101,75 mln zł EBITDA w I kw.X-Trade Brokers (XTB) odnotowało 89,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2021 r. wobec 175,97 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

XTB przedstawia swoje wyniki finansowe

Zysk operacyjny wyniósł 99,8 mln zł wobec 234,14 mln zł zysku rok wcześniej, a EBITDA 101,75 mln zł wobec 236 mln zł rok wcześniej. Marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 54,5% wobec 77% rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują
Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 186,7 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 306,66 mln zł rok wcześniej.

“W I kwartale 2021 r. XTB odnotowało wzrost przychodów o 33,4% k/k, tj. o 46,7 mln zł z 140 mln zł na 186,7 mln zł. Istotnym czynnikiem determinującym ich poziom była stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną m.in. w liczbie zawartych kontraktów w lotach, czy też w wartości nominalnej zrealizowanego przez nich obrotu. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi CFD wyniósł 1 115 tys. lotów (IV kwartał 2020: 801 tys. lotów), a rentowność na lota 167 zł (IV kwartał 2020: 175 zł)” – czytamy w raporcie.

W I kwartale 2021 r. grupa odnotowała kolejny rekord w tym obszarze pozyskując 67 231 nowych klientów wobec 38 413 kwartał wcześniej, co daje wzrost o 75,0%. To efekt kontynuowania zoptymalizowanej strategii sprzedażowo-marketingowej, większej penetracji rynków już istniejących, sukcesywnego wprowadzania do oferty nowych produktów oraz ekspansji na nowe rynki geograficzne. Analogicznie do liczby nowych klientów rekordowa była także liczba aktywnych klientów. Wzrosła ona z 72 346 do 103 446, tj. o 43,0% k/k, podano także.

“XTB kładzie duży nacisk na dywersyfikację geograficzną przychodów. Krajem, z którego grupa czerpie każdorazowo więcej niż 15% przychodów jest Polska z udziałem wynoszącym odpowiednio 37,8% (I kwartał 2020 r.: 27,9%). Udział pozostałych krajów w strukturze geograficznej przychodów nie przekracza w żadnym przypadku 15%” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2021 r. wyniósł 87,02 mln zł wobec 196,33 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa XTB jest domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.

investConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here