Naga MarketsX-Trade Brokers odnotowało 117,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2020 r. wobec 4,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

XTB odnotowało 117,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2020 r.

Zysk operacyjny wyniósł 145,77 mln zł wobec 5,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej sięgnęły 211,49 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 47,89 mln zł rok wcześniej.

“W I półroczu 2020 r. XTB odnotowało rekordowy wzrost przychodów z 88,8 mln zł do 518,2 mln zł, tj. o 483,6% r/r. Istotnymi czynnikami determinującymi ich poziom były ponadprzeciętna zmienność na rynkach finansowych i towarowych, spowodowana m.in. światową pandemią koronawirusa COVID-19 oraz stale rosnąca baza klientów połączona z ich dużą aktywnością transakcyjną wyrażoną w liczbie zawartych kontraktów w lotach. W konsekwencji obrót instrumentami pochodnymi wyniósł 1 613,9 tys. lotów (I półrocze 2019: 779,7 tys. lotów) a rentowność na lota 321 zł (I półrocze 2019: 114 zł)” – czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I poł. 2020 r. spółka miała 293,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 5,16 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z działalności operacyjnej w wysokości 518,16 mln zł w porównaniu z 88,78 mln zł rok wcześniej.

Te artykuły również Cię zainteresują

“Pierwsze półrocze 2020 r. było rekordowe dla XTB pod wieloma względami. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 293,5 mln zł wobec 5,2 mln zł rok wcześniej. Skonsolidowane przychody osiągnęły wartość 518,2 mln zł (I półrocze 2019: 88,8 mln zł), a koszty działalności operacyjnej 138,3 mln zł (I półrocze 2019: 83,6 mln zł). W okresie grupa pozyskała także rekordową liczbę ponad 52 tys. nowych klientów wobec 16 tys. rok wcześniej (wzrost o 225,9% r/r)” – czytamy dalej w sprawozdaniu.

Wynik I półrocza 2020 r. obciążony został zdarzeniem jednorazowym, tj. reklasyfikacją części ujemnych różnic kursowych w kwocie 21,9 mln zł wynikających z przeliczenia kapitału tureckiej spółki zależnej XTB Yönetim Danşmanl Anonim Şirketi (dawniej: X Trade Brokers Menkul Deerler A.S.) z pozycji “Różnice kursowe z przeliczenia” znajdującej się w kapitałach własnych do rachunku wyników, wskazała spółka.

“Ujęcie w księgach rachunkowych reklasyfikacji w powyższej kwocie jako koszt finansowy ma charakter operacji księgowej, natomiast nie ma wpływu na sytuację płynnościową XTB ani łączną wysokość kapitałów własnych grupy na dzień jej księgowania. Wartość skonsolidowanego zysku netto, po oczyszczeniu go o wspomniane zdarzenie jednorazowe, wyniosłaby 315,4 mln zł” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 312,63 mln zł wobec 2,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here