Naga MarketsSpółka tworzy Grupę Kapitałową będącą jedną z największych polskich firm działających w branży dystrybucji wyrobów hutniczych. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest dystrybucja wyrobów hutniczych poprzez własną sieć sprzedaży, a także produkcja prefabrykatów zbrojeniowych (własne zakłady zbrojarskie), cięcie wzdłużne i poprzeczne blach.


Grupa świadczy także usługi montażu stali zbrojeniowej na potrzeby budownictwa infrastrukturalnego, przemysłowego oraz mieszkaniowego, usługi transportu towarów, zakupionych przez kontrahentów, własnym taborem samochodowym.

Obsługuje 3.500 klientów z różnych branż, dostarczając 320.000 ton stali rocznie. Strategicznym celem Grupy „Bowim” jest ugruntowanie pozycji jednego z liderów rynku dystrybucji wyrobów hutniczych w Polsce, przy jednoczesnym dążeniu do uzyskiwania wysokich poziomów rentowności sprzedaży netto prowadzonej działalności. Firma BOWIM powstała w 1995 r. jako spółka cywilna, która w wyniku dynamicznego rozwoju została przekształcona w roku 2001 w spółkę akcyjną. W 2007 r. firma przeniosła swoją siedzibę główną z Tarnowskich Gór do Sosnowca.

Rosnące ceny stali

Dynamicznie rosnące ceny stali w drugiej połowie 2016 roku i ich kontynuacja na początku 2017 roku sprzyjają przede wszystkim dystrybutorom stali z największym udziałem blach (gorącowalcowanych) w strukturze sprzedaży. Głównym beneficjentem tego zjawiska powinna być właśnie spółka Bowim w której sprzedaż blach odpowiada za ponad 47% przychodów spółki. Jeśli chodzi o same ceny stali to wzrosły one od dna z 2016 roku z okolic 1800 PLN do około 2600 PLN za tonę , co oznacza wzrost o ponad 40%! W tym miejscu należy jednak dodać, że dynamiczne zwyżki cen stali spowodowane są m.in. przez globalną zwyżką cen surowców: rudy, złomu i koksu.

Z drugiej strony wiele wskazuje na to, że trend wzrostowy powinien się utrzymywać w kolejnych miesiącach. Podwyżka cen stali to również bezpośredni efekt polityki prowadzonej przez Komisję Europejską, zmierzającej do ograniczenia importu taniego materiału m.in. poprzez nałożenie cła antydumpingowego na Chiny czy Białoruś. W przypadku Chin cła mają obowiązywać przez pięć lat (od lipca 2016 roku). Kolejnym czynnikiem prowzrostowym są ruszające inwestycje infrastrukturalne w Polsce, które znacząco powinny się przyczynić na zwiększenie popytu na stal.

Analiza techniczna Bowim – interwał tygodniowy

Spółka od stycznia 2016 roku znajduje się w długoterminowym trendzie wzrostowym. W okresie sierpień – listopad 2016 roku odnotowano sporą korektę tego trendu, jednak wsparcie na poziomie 2.85 – 2.95 zł powstrzymało stronę podażową. Od początku listopada mamy do czynienia z kontynuacją dynamicznego trendu wzrostowego na tej spółce. Najbliższe wsparcie wypada na poziomie 4.25 – 4.35 zł.tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here