Naga MarketsWyznaczanie celów i etapy optymalizacji procesów biznesowych w firmie - metodyka SMART

Rozwój każdego przedsiębiorstwa oparty jest na ciągłym zdobywaniu lub utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej w wielu obszarach działalności. O wzroście firmy świadczy odpowiedzialne wykorzystywanie posiadanych zasobów, ciągłe optymalizowanie istniejących już procesów, jak i odpowiednie planowanie. Jednak samo w sobie planowanie niewiele da, jeśli cele nie zostaną precyzyjnie zidentyfikowane i ustalone. Dlatego też coraz większą popularnością cieszy się metodyka SMART.

Po co optymalizować procesy i wyznaczać cele w przedsiębiorstwie?

Proces optymalizowania procesów często jest wynikiem wyznaczania celów przez przedsiębiorstwo. Wielu przedsiębiorców jednak zadaje sobie pytanie “Po co mam wyznaczać jakiekolwiek cele”? Otóż cele powinny wskazywać nam, jakie działania muszą być wykonane dzisiaj, by osiągnąć konkretny stan w przyszłości. Bez celu, firma działa po omacku, a w efekcie cofa się, szczególnie gdy działa w dynamicznie rozwijającej się branży. Zarówno krótkoterminowe, jak i te długofalowe cele są ważne, by mieć pełny obraz tego, do czego dąży przedsiębiorstwo. Prawdą jest, że wyznaczanie celów nie jest łatwym zadaniem, jednak z pomocą przychodzi metodyka SMART, która umożliwia jej zastosowanie w projektowaniu każdego planu.

Jaka firma powinna zastosować metodykę SMART w planowaniu celów?

Metodyka SMART powinna być wykorzystana każdorazowo, gdy firma, obserwując stan obecny konkretnego obszaru działalności, pragnie dokonać pewnej poprawy. Chcąc zwiększyć przychody firmy, ograniczyć koszty, czy poprawić wydajność pracowników, musimy wyznaczyć konkretne działania, które należy wdrożyć.

Jednak nie zawsze możemy ograniczyć się do wykonania prostego polecenia, które natychmiast poskutkuje efektami. Dlatego w wielowymiarowych procesach zmiany niezbędne jest wprowadzenie metodyki umożliwiającej stałą kontrolę realizacji naszego celu oraz mierzenie skutków. Przykładem może być robotyzacja systemów ERP – Mindbox. Automatyzacja procesów biznesowych pozwoli firmie na jednoczesne osiągnięcie korzyści finansowych oraz jakościowych. By jednak sprawdzić, czy plan się powiódł, należy ustalić precyzyjne kryteria wykonania planu. W tym pomaga metodyka SMART.

Charakterystyka metodyki SMART

Celem planowania w zgodzie z ideą SMART jest maksymalne skonkretyzowanie naszego planu. SMART to akronim, opisujących pięć cech, które powinien zawierać każdy dobrze skonstruowany plan. Poniżej przedstawione jest wyjaśnienie poszczególnych elementów planowania SMART:

Specific – Cel powinien być bardzo specyficznie określony przez kadrę zarządzającą. W planowaniu celów przedsiębiorstwa nie ma miejsca na niedomówienia i ogólnikowe marzenia. Skonkretyzowanie potrzeb firmy jest bazą do wyznaczenia celu, który wpłynie na rozwój i zwiększenie przewagi konkurencyjnej.

Measurable – Precyzyjnie określony plan powinien być przedstawiony w postaci mierzalnej. Jest to najłatwiejszy sposób na zweryfikowanie, czy plan został wykonany. Co więcej, dzięki zastosowaniu zasady mierzalności planu, mamy możliwość weryfikowania skutków naszych działań i kontrolowania postępu realizacji w jednoznaczny sposób. Wdrożenie celu może trwać określony czas, jednak zdarzają się sytuacje, które mogą niezależnie pokrzyżować postęp realizacji. Zarządzanie procesem wdrożenia w warunkach pandemii byłoby możliwe jedynie wtedy, gdy zastosujemy zasadę mierzalności celów.

Ambitious – Cele powinny dotyczyć istotnych dla przedsiębiorstwa obszarów. Nie ma sensu poświęcania zasobów firmy i energii na realizację usprawnień, które nie będą miały dużego wpływu na jakość działania przedsiębiorstwa.

Realistic – W procesie planowania celów nie ma nic gorszego niż założenie niemożliwych do wdrożenia zmian. Stosując metodykę SMART, pamiętajmy, by nasze cele były osiągalne, co zminimalizuje ryzyko zawodu w przypadku niepowodzenia.

Time-Bound – Każdy cel, bez względu na horyzont czasowy, powinien być określony w czasie. Służy to zarówno weryfikacji postępu wraz z upływem czasu, jak również utrzymaniu optymalnej motywacji do realizacji go.

Jakie korzyści płyną z zastosowania metodyki SMART w wyznaczaniu celów?

Planowanie z wykorzystaniem metodyki SMART pozwoli na wdrożenie zbilansowanych zmian, umożliwiających rozwój poszczególnych obszarów firmy, które będą pozytywnie oddziaływać na całość organizacji. SMART pozwoli na mądre zaplanowanie celów, ich regularną kontrolę oraz pobudza do ich ciągłej realizacji.

Artykuł partneraConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here