Naga Marketscomparic forex dukascopy EuropeTydzień temu publikowaliśmy pierwszą cześć wywiadu z Luisem Sanchezem, szefem działu sprzedaży instytucjonalnej w Dukascopy Banku, którą możecie znaleźć tutaj. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was natomiast na część drugą obszernej rozmowy, którą z jednym z kierowników DB przeprowadził serwis forexmagnates.com.

Konta PAMM świętowały ostatnio piątą rocznicę swojego powstania. Od tego czasu stały się cennym narzędziem często wykorzystywanym przez brokerów pozwalającym uzyskiwać wysokie depozyty od brokerów wprowadzających. Bardzo często działy IB/Partnerów White Label działające w zakresie detalicznych brokerów rynku Forex szukają sposobów, aby wciągnąć do zespołu menedżerów portfelowych przy wykorzystaniu kont PAMM ze względu na wysokie depozyty netto będące wynikiem istnienia sub-rachunków. Jaki jest najlepszy sposób na rozbicie ryzyka brokerów, którzy celują w konta PAMM, pamiętając cały czas o wypłacie prowizji brokerom wprowadzającym oraz o ryzyku wycofania wszystkich funduszy, a co za tym idzie utraty prowizji przez zespół sprzedaży danego brokera? Czy portfolia tego typu są warte zachodu, czy też niosą ze sobą zbyt duże ryzyko wycofania środków przez klientów?

Zacznijmy od tego, że coraz więcej brokerów korzysta ze systemu PAMM. Jednakże niezwykle korzystną i często pomijaną kwestią w zakresie systemu PAMM jest fakt, że oferuje on szeroki zakres opcji i możliwości wsparcia uczciwego środowiska biznesowego, z niezwykle wysokim poziomem bezpieczeństwa funduszy klienckich oraz sprawiedliwym systemem alokacji akcji. Jest to rozwiązanie, w którym klient może czuć się naprawdę bezpieczny.

Podejdźmy do tego od strony praktycznej i zadajmy pytanie: kiedy klient podpisuje umowę z brokerem, której celem jest ustanowienie zarządzanego odgórnie konta, kto odpowiada za wydajność i kto bierze odpowiedzialność za osiągane wyniki? Menedżer portfelowy czy też broker?

W wielu zastosowaniach systemu PAMM – między innymi w tym praktykowanym przez Dukascopy Bank – istnieje możliwość dostarczenia bezpiecznych narzędzi tradingowych. Dostępne są kapitały stop-loss, a klient ma możliwość kontrolowania kapitału własnego poprzez zwyczajne podanie ceny, która dopasowuje się do jego określonego profilu zarządzania ryzykiem (responsywny na potrzeby klientów system PAMM może przykładowo zamknąć wszystkie otwarte pozycje, jeżeli wskazane preferencje numeryczne zostaną przekroczone).

Poprzez zastosowanie takowego rozwiązania klient posiada pełną kontrolę nad kontem. Dając każdemu użytkownikowi taką możliwość (oczywiście jeżeli chce) jednocześnie ściąga się część odpowiedzialności z brokera oraz menedżera portfelowego. Najogólniej mówiąc, każdy broker powinien dostarczać klientom możliwość samodzielnego kontrolowania swojego rachunku – rozumiemy przez to samodzielne zarządzanie ryzykiem oraz ponoszenie odpowiedzialności za ewentualne zyski oraz straty. Taki rozkład mocy oraz sił, przy zastosowaniu wsparcia o szybkim czasie reakcji pozwala tworzyć sprawiedliwie i przejrzyste środowisko tradingowe.

W opisywanym scenariuszu, brokerzy biorą odpowiedzialność za zapewnienie swoim klientom uczciwego środowiska handlowego, gdzie pod koniec dnia korzystny lub niekorzystny wynik dla konsumenta jest efektem tylko i wyłącznie wydajności menedżerów portfelowych i charakterystyki samego rynku, która jest przecież nieprzewidywalna.

W tym przypadku Dukascopy wprowadza spersonalizowany system PAMM bazujący na autorskich rozwiązaniach, uzupełniony o dodatkowe mechanizmy zabezpieczające. Oprócz kapitału stop-loss świetnym przykładem jest tutaj usługa Master Stop Loss – dzięki niej zaledwie jednym kliknięciem myszki możesz zamknąć wszystkie otwarte pozycje i usunąć pozycje oczekujące likwidując jednocześnie wszystkie zlecenia TP (take profit) oraz SL (stop loss).

Jaka jest zaleta takiego rozwiązania? Kiedy klient chce zatrzymać całą aktywność na swoim koncie może zrobić to natychmiast i samodzielnie. Nie musi martwić się opóźnieniami spowodowanymi konieczność wykonania telefonu do brokera, identyfikowania swojej osoby, wysyłania faksu lub skanowania podpisanych dokumentów. Zamiast tego naciska jeden guzik, zamyka wszystkie pozycje i tymczasowo usuwany jest z rejestru PAMM.

Wraz z upływem czasu coraz więcej zarządzających funduszami będzie korzystało z tej technologii. Oprócz do tej pory opisanych korzyści niesie ona bowiem z sobą wiele dodatkowych narzędzi powiązanych z tradingiem w bezpieczniejszym środowisku.

Innym ważnym aspektem, o którym nie można zapominać jest fakt, że w Ameryce Łacińskiej menedżerowie portfelowi są wyraźnie obecni na rynku i odgrywają ważną rolę. Jest to zjawisko odmienne do na przykład Azji gdzie większe znaczenie odgrywają IB.

Ludzie w tych kulturach zazwyczaj wolą nie podejmować samodzielnych decyzji tradingowych licząc na pomoc ze strony odgórnie zarządzających. Między innymi z tego powodu posiadanie właściwego systemu PAMM z wszystkimi jego zabezpieczeniami jest koniecznością w tych rejonach świata.

Dukascopy Bank nie płaci prowizji brokerom wprowadzającym za odgórnie zarządzane konta. Robimy to aby uniknąć jakichkolwiek konfliktów interesów, których wystąpienie jest zawsze potencjalnie możliwe.

Powszechna struktura prowizyjna dla tego typu zarządzanych odgórnie kont wygląda następująca: Menedżer portfelowy może posiadać swoich własnych menedżerów wprowadzających i płacić im ze swoich własnych przychodów. Ogólnie więc mówiąc sposób pracy IB jest uzależniony w większym stopniu od samego menedżera portfelowego niż bezpośrednio od brokera.

W jaki sposób brokerzy mogą najskuteczniej analizować efektywność i opłacalność współpracy z partnerem White Label? Czy po dłuższym okresie kiedy żaden nowy klient nie został wprowadzony, współpraca powinna zostać zakończona a prowizja niewypłacona pomimo wcześniejszego wprowadzania aktywnych kont?

Zawarcie partnerstwa na zasadach White Label oznacza wejście w długoterminowe relacji (i jak wspomniano wcześniej) w pewnym sensie podobne do silnego i wieloletniego małżeństwa. Podobnie jak takie małżeństwo, partnerstwo będzie natrafiło na gorsze i lepsze czasy. Ogólna idea jest jednak taka, że oboje partnerzy są w pełni zaangażowani, aby iść do przodu obok siebie nawet w najtrudniejszych okresach. Robienie biznesów w dzisiejszych czasach jest naprawdę nieprzewidywalne.

Rynek może lecz nie musi zmieniać się praktycznie w każdym momencie i zależne jest to od wielu czynników. My, jako dostawcy usług White Label, musimy wspierać naszych partnerów w każdym czasie i mieć pewność, że stale zapewniamy im niezbędny poziom wsparcia. Jako dostawcy usług White Lavel podtrzymujemy praktykę ciągłego zapewniania nowych i dostosowanych funkcji i strategii zależnych od danej sytuacji rynkowej i nastawionych na osiąganie najlepszych wyników.

W Dukascopy Bank zapewniamy partnerom White Label 24-godzinne wsparcie i wszystkie rozwiązania ze strony technologicznej, których mogą potrzebować. Musimy pamiętać o jednej zasadzie: „brak zysku dla partnera White Label (brokera) = brak zysku dla dostawcy usług White Label”. Dukascopy nie obciąża partnerów żadnymi dodatkowymi kosztami w zakresie implementacji, wsparcia i szkoleń – zarabiamy jedynie wtedy kiedy nasz partner White Label również zarabia.

Wspierając naszych klientów oraz rozwijając obecny model partnerstwa, rozwiązania banku Dukascopy dla usług White Label są w pełni zintegrowane z nowoczesnymi platformami, telewizją Dukascopy oraz serwisem Dukascopy Community. Nasz bank oczywiście nie pobiera z tego tytułu żadnych dodatkowych opłat.

Rozwiązania kierowane do partnerów White Label to również współpraca marketingowa, między innymi wspólne uczestnictwo w targach, wystawach, pokazach plenerowych, wspólne prowadzenie kont bankowych, rozwiązania powiernicze i nieskończona liczba innych rozwiązań.

Dukascopy współpracował w ostatnim czasie ze sporą ilością podmiotów White Label. Jakie doświadczenia wyciągacie z dotychczasowej współpracy? Wydaje się Panu, że są raczej korzystne, czy patrzy Pan na nie przez negatywny pryzmat?

Usługi z zakresu White Label oferowane przez Dukascopy Bank i wprowadzane przez nas rozwiązania są dla nas czymś nowym. O ile inni zaczynali już 10-15 lat temu na rynku o zdecydowanie mniejszej dynamice, my wprowadziliśmy nasz system dopiero 3 lata temu. Ogromną zaletą tego jest fakt, że korzystamy z innowacyjnej technologii i mamy aktualny schemat działania.

Tworzyliśmy naszą platformę posiadając pełną świadomość obecnych warunków otoczenia biznesowego i naszych zdolność do szybkiego dostosowywania się do obecnych kierunków rozwoju, spełniania warunków rynkowych oraz realizowania potrzeb klienckich. Nasza strategia komercyjna opiera się na rozwoju w różnych regionach kulturalnych poprzez budowanie trwałego partnerstwa poprzez White Label.

Z powodów wyjaśnionych w jednym z moich artykułów, o którym wspominałem wcześniej, Dukascopy Bank rozszerza swoją działalność White Label w skali globalnej, krok po kroku, oczekując szybkiego i gwałtownego wzrostu popytu.

Nasz bank znajduje się obecnie w fazie rozwoju współpracy z nowymi partnerami White Label z terenów Europy oraz Azji. Partnerzy Ci pomogą nam rozwijać technologię tradingową Jforex. Cały czas znajdują się oni w procesie finalnej kwalifikacji, spodziewamy się jednak, że nowe umowy partnerskie podpiszemy pod koniec 2013 roku lub na początku przyszłego roku. Po inauguracji, przedstawimy więcej informacji i szczegółów na temat każdego partnerstwa. Ci potencjalni nowi partnerzy to między innymi Inegral Menkul, Divisa UK, Tradenext, Commexfx, Falcon Brokers i NSFX w Europie oraz BMFN w Australii.

Model biznesowy Dukascopy Banko oraz coraz lepiej rozpoznawalny na rynkach globalnych produkt (na przykład niezwykle user-friendly technologie oraz rozwiązania) pozwolił nam stworzyć szerokie pole do popisu jeżeli chodzi o pozyskiwanie nowych partnerów, a wszystko to w przedziale zaledwie jednego kwartału. Spodziewamy się kontynuacji tego trendu, dalszego rozwoju technologicznego i produktowego oraz wzmocnieniu globalnej współpracy z naszymi partnerami.

Detaliczny sektor rynku Forex był świadkiem pojawienia się nowych platform i dodatkowych usług z nimi związanych, które udostępniane są na zasadach wolnych licencji. Czy widzisz to jako pozytywny ruch, nawet pomimo tego, że większość uczestników rynku przywiązana jest do Meta Tradera 4? Czy w tym przypadku myślisz, że brokerzy posiadający własne platformy, wspierane przez wewnętrznych specjalistów posiadają przewagę nad innymi?

Meta Trader 4 (MT4) może być uznany za jedną z najpowszechniejszych i na pewno najpopularniejszych platform. Prawdą jest również, że platforma działa już od prawie 15 lat – była jedną z pierwszych na globalnym rynku Forex. Większość uczestników cały czas korzysta z niej podczas tradingu, szczególnie kiedy konieczne jest korzystanie z Expert Advisers’ów. Większość EA dostępnych jest w języku MQL stworzonym specjalnie na potrzeby MT4.

Wraz z coraz większym zaawansowaniem technologii i procesów globalizacyjnych – traderzy i transakcje również ewoluowali i dostosowali się do nowych warunków rynkowych. Traderzy posiadają całkowicie nowe potrzeby (zaliczając do nich chęć korzystania z nowych funkcji). Dobre platformy tradingowe muszą dopasowywać się do zapotrzebowania rynkowego, nie na odwrót. Potrzeba powstania nowych funkcji tradingowych (przykładowo nowych platform) stopniowo zwiększa – w niszy tej nowe przedsiębiorstwa prezentują się coraz ciekawiej, przedstawiając innowacyjne modele biznesowe i koncepcje produktowe.

Nowe platformy powstają cały czas – rozwijane przez brokerów i zatrudnianych przez nich specjalistów są ogromnymi inwestycjami. Własna platforma pochłania ogromną ilość kosztów daje jednak możliwość dopasowania się do konkretnych potrzeb handlowych.

Start każdej nowej platformy oznacza również zwiększenie się uczestników rynku. Coraz więcej osób oraz instytucji zaczyna „bawić się” w trading, a znaczenie branży detalicznej na rynku Forex jest coraz większe.

Można to ująć również z drugiej strony – im więcej traderów tym więcej platform. Każdy broker lub dostawca oprogramowania próbuje znaleźć swoją własną nisze. Platformy mobilne, dopasowane do systemu Android, iOS i wiele, wiele innych.

W efekcie jakie platformy posiadamy dzisiaj na forexie? Odpowiedź brzmi: kilka. Jforex, Saxo Bank, Currenex, CTrader, UniTrader i inne. Każda z nich posiada swoje wady oraz zalety.

Dziś coraz wyraźniej widzimy, że brokerzy nie oferują tylko jednej platformy, ale wiele platform jednocześnie swoim klientom. Dzięki temu pod koniec dnia konsument posiada spory wybór i to tylko od niego zależy gdzie będzie prowadził swoje transakcji.

Tak więc platformy Jforex, MT4 oraz Currenex znajdujemy pod dachem jednego brokera i każda z nich dopasowana jest do potrzeb różnych grup klienckich. Jest to przyszłość tradingu online, a szerokość dostępu i możliwość dokonania wyboru będzie odgrywała coraz większą rolę. Pamiętajmy: wybierając platformę, z którą chcemy współpracować wybierajmy taką, która jest jak najbardziej otwarte. Jeżeli będzie potrafiła dostosowywać się do zmian rynkowych wtedy będzie o wiele lepsza niż produkty zamknięty.

Jakie są najnowsze osiągnięcia Dukascopy Banku w zakresie produktowym i technologicznym?

Nasza technologia oraz know-how owocuje pojawianiem się autorskich produktów pozwalających na niezwykle szczegółową personalizację. Nasze rozwiązania są zgodne z przepisami obowiązującymi w danych regionach oraz z kulturą oraz potrzebami poszczególnych klientów.

Każdego dnia trading staje się coraz bardziej interaktywny i społeczny. Klasyczne praktyki tradingowe „z dawnych czasów” mają coraz mniejsze znaczenie. Traderzy starają się szukać nie tylko dostępnego online narzędzi handlowego – zależy im na interakcji, rozmowie, dyskusji oraz możliwości dzielenia się informacjami handlowymi w czasie rzeczywistym. Społecznościowa strona tradingu jest coraz ważniejsza dla sporej grupy uczestników rynków.

Dukascopy Bank zauważył to już jakiś czas temu i dzięki temu odpowiednio wcześnie mogliśmy zacząć opracowywać zintegrowane rozwiązania dla traderów oraz partnerów White Label, które nie generują dodatkowych kosztów. Zatrudniając ponad 250 developerów IT zawsze się rozwijamy, oferujemy pionierskie produkty i jesteśmy krok przed naszą konkurencją.

Świetnym przykładem jest tutaj open-source’owy Jstore, czyli sklep z aplikacjami dla naszej autorskiej platformy traidngowej Jforex. Jest to rozwiązanie obejmujące EA oraz zaangażowanie programistów zewnętrznych. Usługa uruchomiona 4 miesiące temu obecnie oferuje ponad 1000 różnych strategii. Klienci mogą wybierać z różnych strategii, wskaźników, wtyczek, szablonów i obszarów roboczych dla platformy JForex.

Wszystkie automatyczne strategie można za darmo przetestować na koncie demo – umożliwia ono jednocześnie przeprowadzenie testów na danych historycznych jeszcze przed otwarciem rzeczywistego konta. Poprzez system kodowania również rozwijany przez naszych pracowników, jesteśmy w stanie dokładnie chronić prawo do własności intelektualnej. Każdy developer jest w stanie sprzedawać swoje własne narzędzia, strategie i popularyzować je wśród społeczności forex.

Kolejne rozwiązanie to między innymi Visual Jforex – dzięki najnowszej technologii możliwe jest budowanie automatycznych strategii w zaledwie kilka godzin. Graficzny system przeciągnij-i-upuść sprawia, że cały proces tworzenia strategii jest niezwykle prosty. Wszystkie poprawki i korekty wymagają dosłownie kilku kliknięć myszką.

Możesz skorzystać z wcześniej zaprogramowanych elementów lub tworzyć swoje własne od podstaw. Koniec z niekończącymi się godzinami skomplikowanego kodowania i wpisywania kolejnych linijek kody. Twoje strategie będą przejrzyste, profesjonalne i łatwe w zrozumieniu. Dzięki Visual Jforex programowanie stanie się o wiele łatwiejsze. Co najważniejsze, będziesz posiadał stuprocentową kontrolę nad swoją strategią.

Następny produkt Dukascopy Banku to Social Signal Trading. Usługa pozwala traderów śledzić (lub powielać) aktywność tradingową globalnych dostawców sygnałów lub poszczególnych uczestników Dukascopy Traders Contest (konkursu dla traderów). Usługa dostępna jest jedynie dla członków Społeczności Dukascopy) – użytkownik uzyskuje możliwość subskrybowania jednocześnie wielu źródeł informacji.

Fx Spider News Widget – jest to drobny program dostarczający w czasie rzeczywistym najświeższych newsów z świata ekonomii oraz Forexu. Platforma, na której dyskutować można na temat najnowszych zmian rynkowych, dostępna  obecnie w 13 językach!

Ostatnia z najnowszych usług to Dukascopy Community, która zrzesza obecnie 38 tysięcy członków. Dzięki tej społeczności traderzy mogą wchodzić ze sobą w interakcje, rozmawiać, wymieniać się poglądami i doświadczeniami. Oprócz tego mogą przeglądać swoje profile i całe strategie tradingowe. Jako członek społeczności, możesz śledzić innych jej użytkowników, udzielać się na wspólnym blogu lub wziąć udział w jednym z 12 konkursów na kontach demo.

Najnowsze trendy wskazują, że nasza technologia staje się coraz popularniejsza. Wiele brokerów szuka dodatkowych platform przygotowując się do kolejnej ewolucji praktyk tradingowych. Dukascopy Bank cały czas zwiększa liczbę partnerów wśród lokalnych banków i brokerów, aby zapewnić traderom jak najwyższy poziom usług.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here