Naga MarketsZUS Zakład Ubezpieczeń SpołecznychCzy subkonto ZUS przyniesie wyższą wypłatę na emeryturze niż OFI? Jak wynika z szacunków ISBnews, przeciętna miesięczna wypłata z Otwartego Funduszu Inwestycyjnego (OFI) na emeryturze ma wynosić około 205,54 zł dla mężczyzny i 136,25 zł dla kobiety. Na subkoncie w ZUS kwoty wyniosłyby odpowiednio 254,57 zł i 154,06 zł.


Jak można przeczytać w komunikacie: “Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione założenia, oszacowaliśmy, że przeciętna miesięczna wypłata z Otwartego Funduszu Inwestycyjnego na emeryturze wynosić może około 205,54 zł dla mężczyzny i 136,25 zł dla kobiety. W przypadku subkonta w ZUS kwoty wyniosłyby odpowiednio 254,57 zł i 154,06 zł. Rekordowo wysokie wyniki otrzymaliśmy natomiast dla konta podstawowego w ZUS – 494,82 zł i 272,32 zł”

Według Analizy Online ta stosunkowo duża rozbieżność wynika po części z istotnie różnych średniorocznych stóp zwrotu dla OFI i dla obu rodzajów kont w ZUS.

Dalej możemy przeczytać: “Jednym z najważniejszych jest to, że historyczne wyniki nie są dobrym wyznacznikiem dla przyszłych stóp zwrotu. Zarówno stopy zwrotu z OFI, jak i wskaźniki waloryzacji mogą w przyszłości istotnie różnić się od aktualnych. Analizując wartość hipotetycznych scenariuszy warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden fakt. Stopy zwrotu z OFE były wygenerowane z aktywów, natomiast w przypadku kont w ZUS mamy do czynienia z zapisami ustawowymi wynikającymi z decyzji politycznych. A te jak wiemy potrafią zmieniać się w czasie”.

Założenia metodologiczne:

  • Wartość przenoszonych środków to 10 000 zł. Wynika ona z prostego szacunku – w OFE zgromadzonych jest aktualnie około 160 mld zł, a rachunki posiada około 16 mln Polaków.
  • Przyszły emeryt ma dziś 30 lat. Według naszych szacunków mniej więcej tyle ma przeciętnie czytelnik naszego serwisu analizy.pl.
  • Reprezentatywny członek OFE po przejściu na emeryturę żyć będzie jeszcze około 18 lat, jeśli jest kobietą i 13, jeśli jest mężczyzną. W tym okresie ze zgromadzonych środków dokonywane będą comiesięczne wypłaty.
  • Kobieta na emeryturę przechodzi w wieku 60 lat, natomiast mężczyzna w wieku 65 lat.
  • Zgodnie z projektem dotyczącym likwidacji OFE, od środków przeniesionych na IKE pobrana zostanie opłata przekształceniowa w wysokości 15%.
  • Środki zgromadzone w ZUS w momencie wypłaty obciążone są 18-proc. podatkiem dochodowym.
  • Średnioroczna stopa zwrotu obliczona została na podstawie średnich wyników OFE i średniej waloryzacji konta podstawowego i subkonta w ZUS w okresie od lutego 2014 do marca 2019.
  • Nie są dokonywane żadne dodatkowe wpłaty ani na IKE, ani do ZUS.
  • W okresie emerytalnym świadczenia waloryzowane są w inny sposób niż nasze składki przed przejściem na emeryturę, a wskaźnik ten na ogół jest dużo niższy. Środki na IKE natomiast inwestowane są nadal w ten sam sposób.

“Postanowiliśmy przeanalizować również przypadek, w którym stopy zwrotu byłyby jednakowe. Pozwoli to odpowiedzieć na pytanie, które rozwiązanie w takich warunkach jest korzystniejsze – potrącenie 15% opłaty przekształceniowej przy przenoszeniu środków czy podatku już na emeryturze. W tym przypadku widać już nieznaczną przewagę OFI nad ZUS. Jest ona jednak na tyle niewielka, że można pokusić się o stwierdzenie, że przy założeniu równych stóp zwrotu moment pobrania opłaty i podatku nie stanowi istotnej różnicy dla wypłat na emeryturze w obu wariantach” – czytamy dalej.

Według autorów analizy, obie zaproponowane możliwości przekształcenia OFE (tj. transfer środków na IKE lub przekierowanie ich do ZUS) mają swoje wady i zalety, które warto wziąć pod uwagę, decydując o przyszłości środków. Kolejny raz podkreślili, że historyczne wyniki nie powinny być jedynym czynnikiem, na podstawie którego podjęta zostanie decyzja o dalszych losach własnych środków z OFE.

“Bardzo istotny może być fakt, że wypłaty z IKE co do zasady nie są emeryturą. Wypłacane środki są kwotą realnie przez nas zgromadzoną. Jeżeli będziemy żyć na tyle długo, że dojdzie do ich całkowitej wypłaty, to miesięczne dopłaty ustaną. ZUS natomiast świadczenie wypłacać będzie dożywotnio” – możemy przeczytać w podsumowaniu

źródło: ISBNewsConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here