Conotoxia

[cf]js[/cf]

Wykresy walut

Wykresy walut odzwierciedlają wartość jednej waluty w stosunku do drugiej w danej chwili. Na osi pionowej mamy bowiem wartość wyrażaną w walucie kwotowanej, natomiast oś pozioma przedstawia czas.

Przykładem może być para kurs euro i para walutowa EUR/USD, gdzie na osi pionowej znajduje się wartość wyrażona w dolarach amerykańskich (USD) jaką trzeba zapłacić w wybranej chwili (oś pozioma) za jedno euro (EUR).

Spread

Standardowo na wykresie przedstawiany jest kurs określany mianem bid. Jest to kurs, po którym dokonujemy transakcji sprzedaży. Nad kursem bid z kolei znajduje się kurs ask (offer), wedle którego rozliczane są transakcje kupna.

Różnica pomiędzy ceną bid i ask stanowi spread, który jest kosztem zawieranej transakcji. Warto przy tym pamiętać, że jeśli chcemy sprzedawać to robimy to po cenie niższej (bid), natomiast kupno następuje po cenie wyższej (ask).

Rodzaje wykresów

Wykresy są nieodzownym elementem analizy technicznej. Istnieje wiele rodzajów wykresów walut z czego najpopularniejsze można wymienić ich trzy rodzaje:

  • Liniowy
  • Słupkowy
  • Świecowy

Wykresy liniowe zawierają najmniej informacji. W danej chwili przedstawiają obecną cenę, natomiast w przypadku informacji historycznych jest to cena zamknięcia wyszczególnionego okresu czasu.

Najbardziej rozpowszechnione są przede wszystkim wykresy słupkowe oraz świecowe. Zawierają one znacznie więcej użytecznych informacji. Jeśli chodzi o wykresy słupkowe będą to poziomy cen otwarcia, minimum, maksimum oraz zamknięcia każdego okresu. Okresem jest tu oczywiście interwał czasu wybrany do analizy np. 5-minutowy (w przypadku analizy krótkoterminowej) lub dzienny (na dłuższy termin).

Najbardziej obrazowe są natomiast wykresy świecowe, które przybyły prosto z Japonii i należą do grupy najwcześniej stosowanych form analizy technicznej. Dzięki nim można najbardziej intuicyjnie interpretować ruch cen na wykresach. Efekt ten uzyskano stosując kolory do malowania korpusów świec. Korpus (ciało świecy) to natomiast zakres cen w danym okresie do momentu otwarcia do zamknięcia świecy. Z kolei cienie (knoty) wyznaczają poziomy maksymalne i minimalne.