Naga MarketsWykorzystywanie informacji poufnych na giełdzie. Kiedy do tego dochodzi?Podczas konferencji ABC Inwestowania, przeprowadzony został panel, który został zatytułowany: “Wykorzystywanie informacji poufnych na giełdzie. Kiedy do tego dochodzi i co za to grozi”. Program poprowadził Karol Wenus, a udział wzięli Ludwik Sobolewski – specjalista i menadżer do spraw rynków kapitałowych oraz Bartosz Graś – adwokat, wspólnik w Kancelarii Graś i Wspólnicy. Podczas konferencji online ABC Inwestowania organizowanej 18-19 września 2020 roku

  • Czym są informacje poufne?
  • Kiedy informacja poufna jest wykorzystywana i co może za to grozić.
  • Inwestorzy giełdowi powinni mieć równy dostęp do wiedzy o spółkach
  • Zarejestruj się na ABC Inwestowania i odbierz nagrania z wszystkich wykładów!

Czym są informacje poufne?

Wszelkie informacje, które mogą mieć wpływ w krótkiej perspektywie czasu na zachowania inwestorów poddane zostały szczególnej regulacji. Informacja poufna kojarzy się przede wszystkim ze wszelkimi informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, która jest zastrzegana klauzulami umownymi o zachowaniu informacji w poufności.

Ustawodawca, zarówno ten polski, jak i europejski, na potrzeby uregulowania informacji poufnej na rynku kapitałowym zdefiniował informację poufną jednak w nieco innym kontekście.

Samo pojęcie informacji poufnej można stosować w odniesieniu do spółek publicznych, a także emitentów innych instrumentów finansowych czy samych instrumentów, notowanych na GPW oraz na małej giełdzie New Connect.

Zobacz również: Milenialsi będą redystrybuować bogactwo ze starszych pokoleń w nowej “erze nieporządku”

Czy mamy do czynienia z informacją poufną?

Z definicji, za informację poufną można uznać informację o planowanym finansowaniu emitenta, zbyciu ważnego składnika aktywów czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, czy podjęciu negocjacji co do planowanego połączenia spółek lub wyjścia ze spółki strategicznego inwestora.
Formalna definicja informacji poufnej brzmi:
“Każda informacja, o ile nie stanowi podstawy do sporządzenia raportu spółki, powinna być poddana ocenie pod kątem uznania jej za poufną”.
Informacjami poufnymi możemy nazywać również informacje o zawarciu listów intencyjnych lub umów, które mają istotne znaczenie dla spółki i mogą przynajmniej potencjalnie wpływać na cenę akcji.
Warto dodać jednak, iż w praktyce jednak każda informacja osobno powinna być rozważana w kontekście zakwalifikowania jej jako informacji poufnej i powinna być poddana testowi warunków kwalifikacji jej jako informacji poufnej.

Wykorzystywanie informacji poufnych na giełdzie. Kiedy do tego dochodzi?

Nagranie z Panelu “Wykorzystywanie informacji poufnych na giełdzie. Kiedy do tego dochodzi?” Program poprowadził Karol Wenus, a udział wzięli Ludwik Sobolewski – specjalista i menadżer do spraw rynków kapitałowych oraz Bartosz Graś – adwokat, wspólnik w Kancelarii Graś i Wspólnicy.

Pozostałe prelekcje znajdziesz rejestrując się bezpłatnie na stronie https://abc-inwestowania.pl/. Uzyskaj dostęp do 25 wykładów ekspertów rynkowych!

ODBIERAM DOSTĘP DO PRELEKCJI

Autor poleca również:Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here