Naga MarketsWycena spółki na początku rozwoju, czyli ile warty jest start-up?Wycenę wartości podmiotu gospodarczego przeprowadza się zarówno dla podmiotów działających na rynku już od dłuższego czasu, jak i tych, które dopiero zaczynają działalność. Wycena start-upów jest o tyle skomplikowana, że większość z nich znajduje się w początkowej fazie działalności, a ich wyniki finansowe nie są znaczące.

Kiedy przygotowuje się wycenę startupu?

Analogicznie jak inne przedsiębiorstwa działające na rynku, startupy wycenia się tuż przed rozpoczęciem pozyskiwania inwestorów Venture Capital. Inne cele, do osiągnięcia których wycena startupu jest nieodzowna, to:

  • staranie się przez jego założycieli o kredyt w banku – wartość starupu ma kluczowe znaczenie przy ocenie jego zdolności kredytowej,
  • wykupienie ubezpieczenia – składka ubezpieczeniowa również będzie uzależniona od finansowych możliwości start-upu,
  • podwyższenie kapitału – już po wejściu inwestora.

Analiza wartości start-upu jest niezbędna w momencie, gdy ma on kilku założycieli i konieczne jest określenie udziałów każdego z nich. Na tej podstawie będą oni w przyszłości dokonywali podziału wypracowanych zysków.

Tak jak wszystkie inne podmioty gospodarcze, startup może nie znaleźć inwestorów lub odbiorców oferowanych produktów czy usług. Wyceny spółki zawsze dokonuje się przed rozpoczęciem postępowania likwidacyjnego, upadłościowego czy układowego.

Wyceny przedsiębiorstwa czy start-upu mogą samodzielnie dokonać jego założyciele. Alternatywą jest powierzenie przygotowania takiego raportu specjaliście, czyli rzeczoznawcy majątkowemu. Więcej informacji o pracy tych specjalistów i oferowanych przez nich usługach można znaleźć na stronie internetowej https://rzeczoznawcy.net.pl/.

Jak wycenia się startupy? Metoda DCF

Istnieją różne metody wyceny przedsiębiorstw – dochodowe, porównawcze i majątkowe. Każdy z wymienionych sposobów można wykorzystać, aby wycenić podmioty gospodarcze (w tym start-up), przy czym niektóre, jak np. podejście majątkowe, mogą być niewłaściwe. Najczęściej wybór tej metody nie ma uzasadnienia z uwagi na brak aktywów np. w postaci nieruchomości.

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją działalność, często nie dysponują dużym majątkiem, a inwestorzy uzależniają swoje wsparcie kapitałowe od rzetelnego przedstawienia stanu finansowego. To z kolei powoduje, że wybór sposobu wyliczenia potencjału finansowego firmy wcale nie jest oczywisty. Jak prawidłowo ocenić wartość startupów?

Wyceny startupu mogą odbywać się przy wykorzystaniu Discounted Cash Flow – to metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Oznacza ona, że wszystkie przyszłe przepływy finansowe (aktywa) są szacowane i następnie dyskontowane (prognoza finansowa). W ten sposób możliwe jest określenie bieżącego potencjału przedsiębiorstwa. Korzystając z metody DCF, rzeczoznawca wykorzystuje prognozy wyników, które startup uzyska (uwzględniane są przychody i koszty). Ponieważ opisaną metodą prognozuje się przepływy, to szacowana wartość musi uwzględniać:

  • zmiany zachodzące w branży, w której firma działa,
  • działania konkurencji,
  • uwarunkowania polityczne,
  • kompetencje osób, dzięki którym spółka powstała,
  • ryzyka biznesowe,
  • kanały dystrybucji – przy sprzedaży produktów lub usług.

Więcej na temat czynników uwzględnianych przy wycenie spółek można przeczytać w artykule: “Co jest potrzebne do wyceny wartości spółki?“.

invest

Discounted Cash Flow przewiduje rozwój firmy, ale sam wynik może być niedokładny z uwagi na brak szczegółowych danych dotyczących kapitału. Analiza projektu pod względem finansowym powinna uwzględniać także strukturę udziałową – gdy pojawi się inwestor, może ona ulec zmianie.

Na co uważać przy sporządzaniu wyceny?

Mimo istnienia co najmniej kilku metod wyceny startupów, nie tylko wybór sposobu, w jaki przebiegać będzie szacowanie majątku początkującej firmy, bywa kłopotliwy. Do dalszego rozwoju spółki, która dopiero zaczyna swoją działalność, najczęściej potrzebny jest kapitał i wielu klientów. To, czy założyciele spółek znajdą inwestora, w dużej mierze zależy zarówno od umiejętności zaprezentowania celu, jak i tego, czy wycena zostanie przygotowana rzetelnie.

Oszacowanie potencjału biznesu nie zawsze jest sprawą prostą. Wiele projektów jest skomplikowanych, a część ich założycieli błędnie zakłada, że zawyżone wskaźniki przedsięwzięcia pomogą w sfinalizowaniu transakcji z inwestorem. Przeciwnie – zawyżenie wyceny inwestycji może doprowadzić do zmniejszenia przychodów, a także tego, że w przyszłości nie uda się pozyskać nowych inwestorów.

Strategia zaniżenia wartości podmiotu również nie przyniesie jego założycielom korzyści – może spowodować, że chętnych, którzy będą zainteresowani dotowaniem biznesu będzie niewielu.

Rzetelne i bezstronne oszacowanie wartości biznesu pozwala założycielom uzyskać kompleksowe informacje w zakresie jego funkcjonowania. Jednocześnie w razie znalezienia osób zainteresowanych sfinansowaniem dalszego rozwoju, mogą oni zapewnić sobie dostęp do takiej liczby udziałów, które pozwoli im czerpać zyski i jednocześnie oczekiwać dalszego wzrostu wartości.

Artykuł partneraConotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here