Naga MarketsNiniejszy artykuł jest kolejnym z cyklu wprowadzającego do mechaniki opcji waniliowych przygotowanego we współpracy z brokerem easyMarkets umożliwiającym trading na wielu rynkach i klasach aktywów. Poprzedni artykuł pt. “Model wyceny opcji waniliowych – zmora inwestora?” znajdziesz TUTAJ


Obiecuje, że to już naprawdę ostatnie artykuł zawierający więcej teorii niż praktyki! Ale za to jak przydatny! Tym razem, naprawdę możemy coś wynieść z wzorów, a przynajmniej wyników, które podstawia nam algorytm. Mowa o współczynnikach greckich.

Współczynniki greckie pozwalają określić zmianę wartości opcji wskutek zmian jej składowych, a co w tym wszystkim najważniejsze, badają wrażliwość premii. Dzięki temu, patrząc na pięć kolumn możemy uzyskać bardziej szczegółową analizę pojedynczych opcji lub całych złożonych strategii.

Powyższy zrzut przedstawia opcję long call, gdzie nasze ryzyko jest ograniczone do zapłaconej premii, w tym wypadku 5050 PLN, a zysk jest teoretycznie nieograniczony. Na powyższym przykładzie chciałbym omówić, pięć współczynników greckich. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli przejedziemy przez współczynniki, pozostaje nam ułożyć strategię i zacząć analizować instrumenty pod kątem opcji waniliowych i strategii opcyjnych.

1. Delta. Najpopularniejsza i najważniejsza.

Mówiąc po ludzku, delta pokazuje jakie są szansę (teoretyczne prawdopodobieństwo) zrealizowania opcji z zyskiem. Czyli jaka jest szansa procentowa, że zarobimy. Książkowo, określa o ile zmieni się premia opcyjna (koszt), jeśli wartość instrumentu bazowego (np. waluty), zmieni się o 1 punkt. Przykładowo, jeśli wartość delty dla naszej opcji wynosi 70%, a kurs instrumentu bazowego (np. EURUSD) zmieni się o 50 pipsów to premia (koszt) zmienie się o 35 pipsów (70% x 50 pips). Możemy przyjąć, że delta wynosząca 70%, daje nam 70% szans zarobku na danej opcji. Dodatkowo z punktu widzenia wysokości naszego kosztu i ceny wykonania instrumentu bazowego, dzielimy opcje na wspomniane wcześniej trzy kategorie:

  • OTM (out the money, „poza pieniądzem”) – niski koszt
  • ATM (at the money, „na pieniądzu”) – umiarkowany koszt
  • ITM (in the money, „w pieniądzu) – wysoki koszt.
Wartości delta dla różnych rodzajów opcji w %
Rodzaj opcji OTM ATM ITM
Opcja kupna Bliskie + 0 Bliskie + 0,5 Bliskie + 1
Opcja sprzedaży Bliskie – 0 Bliskie – 0,5 Bliskie – 1

 

2. Gamma. Druga z miar.

Gamma pokazuje jak zmieni się wartość delty, jeżeli wartość instrumentu bazowego wzrośnie lub spadnie o 1 punkt. Najbardziej opłacalne i najlepsze dla inwestora są opcje o wysokiej gammie, ze względu na to, że wysoka Gamma powoduje duże zmiany Delty. Najwyższą wartość Gammy posiadają opcje ATM, które znajdują się blisko terminu wygaśnięcia. Gamma jest dodatnia dla opcji kupionych, a ujemna dla opcji wystawionych. Coraz trudniej, ale damy radę – śpieszę z wyjaśnieniem! Inwestor, który kupił opcję z ujemną Gammą liczy na stabilizację ceny danego waloru i konsolidację. Z kolei inwestor kupujący opcję z dodatnią Gammą liczy na dużą zmienność kursu nie biorąc pod uwagę kierunku ruchu. Przykładowo, jeżeli wartość Delty jest na poziomie 60%, a Gammy 0,0200 to zmiana kursu instrumentu bazowego o 1 punkt spowoduje wzrost Delty do poziomu 61%.

3. Theta. Jak ważny jest czas.

Theta mówi nam o ile zmieni się koszt opcji jeśli upłynie jednostka czasu, standardowo przyjęta jako jedeń dzień. Siłą rzeczy Theta łączy się z wartością czasową opcji. Z biegiem czasu wycena opcji spada (spowodowane jest to między innymi zmianami we wzorze z poprzedniego artykułu). Upływ czasu wpływa korzystnie na wystawcę opcji i nie najlepiej na kupującego (coś za coś). Biorąc pod uwagę poprzednie zdanie, theta dla opcji kupionych jest ujemna, a dla opcji sprzedanych (wystawionych) dodatnia. Czysto hipotetycznie premia opcyjna wynosi 100 pips, a Theta wynosi +1 to po upływie 1 dnia premia wzrośnie do 101 pips i odwrotnie.

4. Vega. Zmienność.

Vega bada zmienność, a precyzując pokazuje o ile zmieni się koszt opcji, jeśli zmienność instrumentu bazowego (np. EURUSD), zmieni się o 1 punkt procentowy (1 %). Inaczej, Vega opisuje wahania rynkowe waloru w porównaniu do ceny opcji. Vega jest dodatnia dla opcji kupionych, co sugeruje, że wzrost zmienności na rynku, zwiększa wartość naszej opcji i odwrotnie w przypadku opcji sprzedanych. Prosty przykład, premia opcji wynosi 100 pips, a Vega wynosi 3, to wzrost zmienności o 1% spowoduje wzrost premii do 103 pipsów.

5. Rho/Phi. Oprocentowanie.

Ostatnie, bliźniacze ze współczynników greckich. Rho/Phi mierzą o ile zmieni się nasz koszt jeśli oprocentowanie odpowiednio waluty kwotowanej/bazowej lub stopy wolnej od ryzyka zmieni się o 1 punkt procentowy (1 %).  Współczynniki te pokazują zmianę wartości opcji ze względu na zmiany wolnej od ryzyka stopy procentowej. Jeżeli inwestor prognozuje wzrost stóp procentowych waluty kwotowanej powinien skupić się na opcjach posiadających Rho dodatnie, a inwestor, który uważa, że stopy będą obniżane przy walucie kwotowanej (drugiej w parze), powinien wybierać opcje posiadające Rho ujemne. Identycznie sprawa wygląda przy współczynniku Phi.

Edukację traderów wspiera broker easyMarkets

Reasumując

Drodzy inwestorzy, jeśli ktoś z Was dotarł do tego momentu, ma już gotową ściągawkę, na co zwracać uwagę przy zakupie/sprzedaży opcji. Zdaje sobie sprawę, że te kwestię nie są może najciekawszą rzeczą na świecie, a w czasie jak to czytamy, możemy choćby obejrzeć kolejny odcinek ulubionego serialu na Netflixie. Niestety, ale to co robimy dzisiaj przekłada się na nasze „jutro”, więc jeśli chcemy zająć się opcjami na poważnie i zacząć handel dzięki tym instrumentom musimy przebrnąć przez podstawy- są nimi premia opcyjna (koszt), wycena oraz greckie współczynniki – kwestie najważniejsze i niezaprzeczalnie potrzebne przy handlu opcjami.

Gwarantuje, że był to ostatni artykuł teoretyczny – wprowadzający. W kolejnych poruszę już strategie inwestycji w opcję oraz zaczniemy analizować instrumenty pod kątem zwykłych opcji, jak również złożonych strategii.

Kolejny artykuł z cyklu: “Strategia opcji waniliowych. Na co się zdecydować inwestując w opcje?Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here