Naga MarketsŁączna wartość obrotu akcjami na Głównym Rynku GPW wyniosła 17,1 mld zł w sierpniu 2018 r., czyli o 7,2% mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń spadła w sierpniu 2018 r. o 7,6% rdr, do poziomu 16,9 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń osiągnęła w sierpniu 2018 r. poziom 767,2 mln zł, o 7,6% mniej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia 2018 r. wyniosła 60 201,08 pkt i była o 7,3% niższa niż przed rokiem.

Na rynku NewConnect w sierpniu 2018 r. odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 48,2% rdr do poziomu 181,1 mln zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect w sierpniu wzrosła o 64,2% rdr i wyniosła 168,3 mln zł.

W sierpniu 2018 r. łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi wyniósł 532,6 tys. szt., o 2,2 % więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami terminowymi na waluty wzrósł o 84,2% do poziomu 131,4 tys. szt.

Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła 80,5 mld zł na koniec sierpnia 2018 r. wobec 86,1 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku3. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła w sierpniu 2018 r. o 40,6% rdr, do poziomu 111,2 mln zł.
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP sięgnęła w sierpniu tego roku 26,3 mld zł i była o 32,0% niższa niż rok wcześniej.

Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym w sierpniu 2018 r. wyniósł 17,9 TWh, co oznacza wzrost o 179,9% rdr. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku forward wzrósł o 251,7% rdr do poziomu 15,9 TWh.

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł w sierpniu 2018 r. 14,0 TWh, o 19,6% mniej niż rok wcześniej. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 23,2% do poziomu 0,7 TWh. Na rynku terminowym odnotowano natomiast spadek o 19,4% do poziomu 13,3 TWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”)4, na rynku spot wyniósł w sierpniu 2018 r. 4,4 TWh, co oznacza wzrost o 28,5% rdr. Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (“białe certyfikaty”) spadł o 1,9% rdr osiągając w sierpniu 2018 r. poziom 18,5 ktoe5.

Kapitalizacja 423 spółek krajowych notowanych na Głównym Rynku wyniosła na koniec sierpnia 2018 r. 600,21 mld zł (139,73 mld EUR). Łączna kapitalizacja 472 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na Głównym Rynku sięgnęła na koniec sierpnia tego roku 1 214,46 mld zł (282,74 mld EUR).Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here