Naga MarketsRynek instrumentów pochodnych, opcji oraz kontraktów terminowych, w przypadku warszawskiej giełdy funkcjonuje od 1998 roku, na świecie ma jednak o wiele dłuższe tradycje. Derywaty znajdują bardzo szerokie zastosowanie w codziennym handlu, pomagając między innymi ograniczyć ryzyko rynku kasowego lub doskonale sprawdzać się jako instrument spekulacyjny gwarantujący wysokie stopy zwrotu.

 • Wraz z redakcją Copmaric.pl zapraszam do lektury serii artykułów w cyklu tygodniowym na temat teorii i praktyki stosowania rynków instrumentów pochodnych w szczególności opcji i kontraktów terminowych.
 • W poniższym artykule przeczytasz dlaczego warto poznać rynek opcyjny oraz poznasz zarys tematów omawianych w przyszłych artykułach w ramach cyklu
 • Partnerem serii publikacji dotyczących opcji i kontraktów terminowych jest broker Interactive Brokers: już teraz poznaj jego ofertę handlową

Polska i cały czas mało rozwinięty rynek derywatów

Spora część polskich inwestorów to niezaprzeczalnie spekulanci. Nie znam oficjalnych statystyk, ale na pewno w każdym z nas płynie żyłka spekulanta.Rynek opcji na akcje czy kontrakty w Polsce nie przyjął się i nie zadomowił na dobre. Obecnie na GPW mamy opcje indeksowe, np.:

Podejmowano próby wprowadzenia do obrotu opcji na akcje notowane na GPW wiele lat temu. Jednak jak widzimy temat umarł.

Jeśli wziąć pod uwagę obroty na już istniejące kontrakty opcji indeksowych w Polsce, to są one znikome. Zerknąłem na stronę GPW i proszę:

Najbardziej płynny kontrakt to obroty kilku tysięcy dolarów, inne kontrakty obrót rzędu 0-6000 zł. Są to znikome sumy, większość uczestników rynku to prawdopodobnie pasjonaci.

invest

Według mnie to właśnie brak zakorzenienia opcji na rynku rodzimym jest jednym z powodów braku ich popularności wśród większej rzeszy inwestorów.

Faktem jest, iż większość ludzi których znam operuje na rynkach opcji za granicą, głównie USA i dlatego też głównie skupię się na tych rynkach w kolejnych przykładach.

Interactive Brokers z nową ofertą dla handlujących akcjami, otwiera biuro na WęgrzechPrzenieś swój trading na kolejny poziom razem z brokerem Interactive Brokers. Skorzystaj z oferty inwestowania w opcje:

CHCĘ INWESTOWAĆ Z INTERACTIVE BROKERS

Rynek kontraktów i opcji w USA kwitnie

Giełda CME (Chicago Mercantile Exchange) co raz wprowadza nowe produkty, które od razu cieszą się popularnością i mają znamiona rynku płynnego (przynajmniej dla inwestora detalicznego).

CME wprowadziła ostatnio kontrakty typu mikro, tj.: mikro mini S&P, miko mini DOW JONES, mikro mini NASDAQ 100 i mikro mini Russell 2000, kontrakty na Bitcoina działają od kilku lat, niedawno wprowadzono opcje na kontrakty na BTC.

Jak widać poniżej w kolumnie GLOBEX VOL obroty są liczone w 40-160 tys. kontraktów.

GLOBEX to nazwa elektronicznego systemu, który między innymi ma za zadanie efektywne łączenie zleceń kupna i sprzedaży i ustalania ceny (tzw. Price Discovery).

Dla innych dojrzałych produktów średnie obroty miesięczne liczone w wartościach nominalnych sięgają od dziesiątek miliardów do 3,8 biliona dolarów dla kontraktów na obligacje, jak widać poniżej.

W przypadku opcji na kontrakty terminowe: dzienny obrót dla opcji na kontrakty E-mini S&P to 146 tysięcy kontraktów, a dla opcji na kontrakty terminowe na złoto to ponad 10 tysięcy kontraktów opcyjnych dziennie.

Dla inwestora detalicznego operującego na kilku do kilkudziesięciu kontraktów płynność jest lepsza niż zadowalająca.

Reasumując powyższe widzimy ,że wyboór rynku jest ważny, po pierwsze ze względu na dostępność instrumentu, którym chcemy handlować, po drugie na oferowaną płynność, po trzecie na bezpieczeństwo obrotu i przejrzystość.

Ważnym aspektem jest też wybór brokera, który udostępniałby możliwość handlu na giełdach docelowych.

 • Giełda CBOE – Chicago Board of Options Exchange oferuje możliwość handlu opcjami na akcje czy indeks zmienności.
 • Giełda CME – Chicago Mercantile Exchange to konglomerat, który powstał poprzez wchłanianie pomniejszych giełd i obecnie stanowi największą na świecie giełdę derywatów.

Na CME można handlować kontrakty terminowe oraz opcje na takie klasy aktywów jak: indeksy giełdowe, stopy procentowe, obligacje, waluty, metale szlachetne i przemysłowe, produkty rolne  i kontrakty związane z energią: ropa, gaz, olej opałowy czy etanol.

Mamy więc możliwość handlu dość dużym wachlarzem instrumentów związanych z wieloma klasami aktywów. Obok opcji na kontrakty terminowe oczywiście nie zapominajmy o opcjach na akcje indywidualnych spółek.

Dlaczego warto wybrać rynek opcji?

Po krótkim wprowadzeniu czas odpowiedzieć na pytanie dlaczego warto zająć się tematem opcji.

Dla spekulanta opcje otwierają możliwość gry kierunkowej na wybrane klasy aktywów zarówno na zwyżkę jak i zniżkę oferując jednocześnie wbudowany lewar.

Kupując opcje kupna (Call option) spekulant obstawia „na zwyżkę”, kupując opcję sprzedaży (Put option) gracz obstawia spadki. Co ważne, zainwestowany kapitał w opcję (czyli Option premium) to maksymalna wartość, którą spekulant może stracić.

Kluczowe, że kupując opcje nie będziemy ofiarą wymuszonego zamknięcia pozycji ze względu na powstałą zmienność na rynku. Opcja może stracić na wartości 95% w ciągu paru dni, ale później może się odbić 1000 procent lub więcej jeśli silnie odwróci się kierunek ruchu.

Kolejną ważną właściwością pewnych strategii opcyjnych, które omówimy w przyszłości jest możliwość rozgrywania rynku horyzontalnego: spekulant zarabia przy niezmienionym poziomie cen instrumentu bazowego. Mamy więc trzy możliwości: gra na zwyżkę, zniżkę lub brak zmiany.

Dla inwestora zarówno indywidualnego jak i instytucjonalnego opcje dają możliwości zabezpieczania portfeli, np. portfela akcyjnego, obligacji czy walutowego.

Zabezpieczanie (hedging) poprzez kontrakty terminowe czy opcje na kontrakty terminowe jest powszechnie stosowany przez duże instytucje. Zamiast likwidować cały portfel akcyjny hedging ma na celu tymczasowe zabezpieczenie portfela przed potencjalnymi spadkami.

Jeśli te nastąpią, portfel akcyjny może wykazywać stratę natomiast pozycja zabezpieczająca (kontraktowa czy opcyjna) wykaże zysk współmierny z poniesioną stratą. Kiedy zagrożenia znikną inwestor może zlikwidować hedge klikając parę przycisków myszki będąc dalej w posiadaniu portfela akcyjnego.

Jak pokazałem, rynki kontraktów i opcji na kontrakty są płynne, nie ma więc problemu z otwarciem i zamknięciem pozycji spekulacyjnej czy zabezpieczającej.

Przykład wykorzystania instrumentów pochodnych

Wreszcie praktyczne zastosowanie dla przeciętnego inwestora to ekspozycja na wybrane klasy aktywów bez zaangażowania znacznych kapitałów.

Załóżmy, że inwestor chce zainwestować 100 tys. zł pasywnie, tzn. kupić i trzymać w portfelu akcje z koszyka S&P 500. Nie musi kupować akcji indywidualnie a wystarczy, że kupi odpowiedni kontrakt terminowy na indeks S&P 500.

W dniu pisania artykułu wartość indeksu wynosi 4520 punktów. Dla kontraktu mini S&P (symbol ES) wartość jednego punktu to 50 dolarów.

Wartość nominalna kontraktu wynosi 4520 x 50 dol. = 226 000 dol.

Jak wspominałem, giełda CME zrobiła ukłon w stronę inwestorów detalicznych i zaoferowała w obrocie kontrakty typu mikro. Jeden kontrakt mikro stanowi 1/10 kontraktu mini.

Tak więc mikro mini S&P (symbol MES) opiewa na 226 000 dol. / 10 = 22 600 dol., czyli około 86 tys. zł.

Inwestor zamiast nabywać koszyk akcji ponosząc przy tym spore koszty oraz wiążąc kapitał 86 tys. zł może zakupić mikro kontrakt na S&P przy maksymalnym depozycie rzędu 10 procent a więc około 8,6 tys. zł.

Zmiany indeksu S&P przekładają się bezpośrednio na wartość rozliczeniową nabytego kontraktu mikro i są aktualizowane na bieżąco (tzw. mark to market), w każdej chwili (rynek otwarty prawie 23h) inwestor może zamknąć pozycje. Jeśli miałby akcje mógłby to zrobić w ograniczonych godzinach handlu, np. między 9-17 dla akcji niemieckich czy 15:30-22:00 czasu polskiego dla akcji amerykańskich.

Opcje i kontrakty terminowe. Co zostanie omówione w kolejnych publikacjach?

Większość poruszanych tematów opcyjnych będzie dotyczyła opcji na akcje oraz opcje na kontrakty terminowe z giełdy w Chicago. Czasami mogą wplątać się inne wątki celem przykładu czy ilustracji jakiegoś ciekawego przypadku, np. przykład kontraktów na rubla na giełdzie w Moskwie czy kontraktu serii DOL na giełdzie B3 w Sao Paolo.

Ze względu na fakt, iż opcje opiewają na kontrakty terminowe (oprócz tych na akcje) dobrze byłoby orientować się w tematyce kontraktów. Tak więc należałby zrozumieć jak działają kontrakty, żeby zagłębić temat opcji na kontrakty.

W kolejnych artykułach omówimy:

 • jak działa giełda „rzeczywista”, system elektroniczny Globex i centralna książka popytu i podaży.
 • pojęcia market maker i market taker , porównanie CFD z rynkami rzeczywistymi
 • podstawy kontraktów terminowych, specyfikacje, zastosowania
 • podstawy działania opcji, GREEKS i uśmiech zmienności
 • opcje jako instrument 4-wymiarowy (ważny jest: kierunek, czas do wygaśnięcia, zmiana delty, cena opcji)
 • strategie kierunkowe z wykorzystaniem opcji i kontraktów, wady i zalety jednych i drugich
 • strategie opcyjne horyzontalne – gra na brak zmiany ceny
 • praktyczne zastosowanie współczynnika delta oraz theta opcji
 • strategie spekulacji na opcjach pod wyniki i inne wydarzenia, np. Brexit
 • strategie zabezpieczające z wykorzystaniem opcji (delta hedging) lub kontraktów

Artykuł jest sponsorowany przez Interactive Brokers CE. Spółka Interactive Brokers Central Europe Zrt. (IBCE) jest regulowana przez MNB. IBCE nie ponosi odpowiedzialności za treść tego artykułu. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem utraty Twojego kapitału. Niektóre produkty finansowe nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Klienci powinni zapoznać się z odpowiednimi ostrzeżeniami o ryzyku przed inwestowaniem.Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here