Naga MarketsW dzisiejszej, zglobalizowanej gospodarce, istnieje wiele wzajemnych powiązań, które pośrednio lub bezpośrednio wpływają na decyzje rynkowe co z kolei ma odniesienie na wartość waluty. Na każdą walutę może wpływać inny czynni, dzisiaj zajmiemy się dolarem australijskim, który uważany jest za jedną z głównych par surowcowych. Jak sama nazwa wskazuje notowania dolara australijskiego w dużym stopniu uzależnione są od wyceny poszczególnych surowców.


Gospodarka australijska jest gospodarką, która w głównej mierze opiera się na wydobyciu i eksporcie surowców naturalnych, jak przedstawiono na poniższym diagramie.

Kurs Forex 1-2-3

Obecnie kraj należy do największych eksporterów na świecie. Głównymi towarami eksportowymi są: węgiel kamienny, złoto, produkty przerobu ropy naftowej, tlenek glinu, rudy żelaza, skroplony gaz ziemny, uran, nikiel, srebro, cynk, miedź, szafiry i opale.

Dlatego, iż sektor wydobywczy stanowi główny filar eksportu, pierwszym przedmiotem analizy będzie zestawienie indeksu CRB metali, który odzwierciedla ceny tych surowców na rynkach światowych, z przebiegiem pary walutowej AUD/USD.

cry i audusd kor
Źródło: Bloomberg CRB

Jak wynika z powyższego wykresu waluta australijska jest silnie skorelowana z cenami metali na szerokim rynku, tj. każdorazowej zmianie wartości indeksu CRB, towarzyszyła analogiczna zmiana wartości pary walutowej AUD/USD.

Jednak najważniejszym czynnikiem wpływającym na notowania AUD jest ruda żelaza. Surowiec ten jako pojedynczy składnik indeksu CRB nie ma znaczącego wpływu na wartość tego indeksu, jednak będąc głównym towarem eksportowym Australii (33% całkowitego eksportu) ma znaczący wpływ na wartość waluty, co przedstawia poniższy wykres.

Notowania AUDUSD (kolor biały) na tle rudy żelaza
Notowania AUDUSD (kolor biały) na tle rudy żelaza | Źródło: Bloomberg

Związek ten ma jednak charakter pośredni. Spadek cen towarów eksportowanych ma bezpośrednie przełożenie na poziom przychodów przedsiębiorstw, które zajmują się głównie eksportem. Spadek przychodów tych przedsiębiorstw wpływa na decyzje dotyczące poziomu zatrudnienia i stawek wynagrodzeń. Obniżenie zatrudnienia oraz cięcie wynagrodzeń przekłada się na ogólną sytuacje gospodarczą. Ludzie wydają mniej i oszczędzają więcej, w obawie o utratę zarobków. Poziom konsumpcji spada, co niesie za sobą pogorszenie sytuacji innych przedsiębiorstw produkcyjnych. Obniża się PKB, zauważalne jest osłabienie kondycji gospodarki krajowej, a więc spada również zaufanie inwestorów do walut, co powoduje spadek jej wartości, czyli deprecjację.

Platforma MetaTrader 4

Po pogorszeniu się warunków gospodarczych w Australii, Bank Centralny również przystępuje do działania i obniża stopy procentowe, co przekłada się na dalszą deprecjację AUDUSD.

Oprócz tego warto spojrzeć na głównych partnerów handlowych Australii. Kluczową rolę odgrywają tutaj Chiny, których udział w eksporcie Australii stanowi w przybliżeniu 44% całkowitego eksportu. Dlatego też każdorazowe spowolnienie gospodarcze tego kraju odbija się na gospodarce Australii. Do równie ważnych partnerów handlowych zaliczają się: Japonia (29%), Korea Płd. (9%) Hong Kong (6%) i Indie (6%).

Czym większe problemy w gospodarce chińskiej, tym inwestorzy skłonni są do dalszej wyprzedaży dolara australijskiego. Z drugiej strony dobra sytuacja w gospodarce chińskiej przekłada się na wzrost notowań AUD.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższej analizy, wartość dolara australijskiego w dużej mierze zależy od aktualnego trendu na rynku surowców. Jak wykazano, dodatkowym czynnikiem, który oddziałuje na walutę australijską jest kondycja gospodarek głównych partnerów handlowych Australii. Wszystkie wyżej przytoczone argumenty potwierdzają tezę, że dzisiejsze rynki finansowe funkcjonują jako system naczyń połączonych i każdorazowa zmiana sytuacji na jednym rynku wpływa na inny rynek. Mówiąc o globalizacji ważne jest również podkreślenie roli wciąż rosnącego kapitału spekulacyjnego, który powoduje szybsze przemieszczanie się kapitału między rynkami, a co za tym idzie szybsze reakcje na fluktuacje rynków.

 Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here