Naga Marketswork serviceWork Service zdecydował o rozwiązaniu i otwarciu postępowań likwidacyjnych spółki zależnej Work Express (WEX) oraz jej spółek zależnych Outsourcing Solutions Partner i Support And Care, podała grupa.

Work Service likwiduje spółkę zależną z powodu braku perspektyw na rozwój

“Podjęcie powyższych uchwał wynikało z uznania zarówno braku realnych perspektyw osiągania odpowiednich poziomów rentowności biznesu spółek (w szczególności w kontekście zmiany otoczenia prawnego związanego z delegowaniem pracowników do krajów UE), jak i zasadności potrzeby dalszego upraszczania struktury grupy kapitałowej emitenta” – czytamy w komunikacie.

Pełny odpis wartości udziałów WEX w kwocie 67 604 819 zł został ujęty w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Work Service za rok 2019 i pomniejszył jednostkowy zysk netto 2019 roku. Pełny odpis wartości firmy w kwocie 35 733 471 zł. został ujęty w raporcie grupy za rok 2019 rok i pomniejszył skonsolidowany zysk netto 2019 roku, zaznaczono.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Work Service posiadał należności od likwidowanych spółek w kwocie równej 8 225 410,58 zł. Łącznie podmioty polskie z grupy razem ze spółką matką na dzień 30 czerwca 2020 roku posiadały należności od tych spółek w kwocie równej 13 047 790,78 zł. W związku z decyzją o rozwiązaniu spółek należności te zostaną objęte odpisem aktualizującym w sprawozdaniu finansowym na dzień 30 czerwca 2020 roku, podano także.

Te artykuły również Cię zainteresują

Główny przedmiot działalności Work Express i Outsourcing Solutions Partner obejmował działalność agencji pracy tymczasowej, w tym delegowanie pracowników tymczasowych do pracy w krajach Unii Europejskiej. Główny przedmiot działalności Support And Care obejmował świadczenie usług wsparcia logistycznego i koordynacyjnego dla tych spółek.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here