Naga Marketswork serviceWork Service zawarł z Gi Group (inwestor) umowę finansowania, dzięki czemu spełnił się kolejny warunek zawieszający określony w umowie inwestycyjnej, podała spółka. Umowa przewiduje, że spółce zostanie udzielone finansowanie w łącznej kwocie 210 mln zł.

Work Service zawarł z Gi Group umowę finansowania

Finansowanie zostanie przekazane na pokrycie zobowiązań płatniczych spółki, w tym m.in. spłatę istniejącego zredukowanego zadłużenia wobec banków w kwotach wskazanych w harmonogramie spłat, a także spłatę istniejącego zadłużenia wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego oraz wobec PFRON, wskazano.

“Finansowanie zostanie udzielone przez inwestora pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

(a) inwestor lub GI Group S.P.A. nabędzie bezpośrednio lub pośrednio większościowy pakiet akcji w kapitale zakładowym spółki, tj. stanie się ostatecznym właścicielem co najmniej 50% i 1 akcji w kapitale zakładowym spółki;

(b) Iwona Szmitkowska, Thibault Lefebvre i Nicola Dell’Edera zostaną powołani na członków zarządu spółki” – czytamy w komunikacie.

Te artykuły również Cię zainteresują

Kwota pożyczki staje się wymagalna w taki sposób, że część kwoty – wysokości 30 mln zł stanie się wymagalna 31 grudnia 2020 roku, część kwoty pożyczki (jeżeli zostanie uruchomiona skutecznie przed końcem 31 grudnia 2020 r.) w wysokości 50 mln zł stanie się wymagalna 31 lipca 2021 r .; zaś pozostała część kwoty pożyczki stanie się wymagalna 31 lipca 2025 r.

Zgodnie z umową finansowania spółka zobowiązuje się do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę co najmniej 30 mln zł do maksymalnej kwoty 105 mln zł oraz zaoferowania nowo wyemitowanych akcji po cenie emisyjnej 0,39 zł za akcję. Inwestor zobowiązuje się do objęcia takiej liczby akcji w ramach planowanego podwyższeniu kapitału zakładowego, których łączna cena subskrypcji będzie odpowiadała częściom kwoty pożyczki, które staną się wymagalne odpowiednio 31 grudnia 2020 r. i 31 lipca 2021 r., tj. 80 mln zł, podano także.

Umowa finansowania przewiduje zabezpieczenie spłaty kwoty pożyczki poprzez złożenie przez spółkę w terminie miesiąca od dnia zawarcia umowy finansowania oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do wysokości kwoty pożyczki, ważnego do 31 grudnia 2028 r.; oraz umowy zastawu na udziałach w spółkach zależnych spółki: Industry Personnel Services, Sellpro, Finance Care, Krajowe Centrum Pracy, Work Service Czech S.R.O., Work Service Slovakia S.R.O, podsumowano.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 595,83 mln zł w 2019 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here