Naga MarketsWork Service miał 6,89 mln zł zysku netto z działalności kont. w I poł. 2021 r.Warszawa, 01.10.2021 (ISBnews) – Work Service odnotował 6,89 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I poł. 2021 r. wobec 25,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk z działalności zaniechanej w I poł. br. wyniósł 13,42 mln zł wobec 4,61 mln zł straty rok wcześniej.„Prezentowane dane finansowe dotyczą okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2021 roku oraz okresu 6 miesięcy zakończonego 30 czerwca 2020 roku.

Prezentowane dane finansowe w zakresie działalności kontynuowanej za 6 miesięcy 2021 roku obejmują:

* wyniki spółek polskich i spółki ukraińskiej za okres 01.01.2021-30.06.2021

* wyniki spółki Gi Group sp z o.o. wraz ze spółką zależną Generale Industrielle sp. z o.o. za miesiąc 06.2021

Dane dla działalności kontynuowanej nie są porównywalne ze względu na wynik Spółki Gi Group Sp. z o.o. wraz ze spółką zależną Generale Industrielle sp. z o.o. za miesiąc czerwiec 2021.

Prezentowane dane w zakresie działalności zaniechanej obejmują:

invest

* działalność przeznaczoną do sprzedaży za okres 01.01.2021 – 30.06.2021 czyli wyniki finansowe spółki Work Service Slovakia s.r.o oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service Slovakia s.r.o, a także spółki Work Service Czech s.r.o. w tym wynik na transakcji sprzedaży tych podmiotów. Dodatkowo powinny być uwzględnione wyniki spółki Prohuman 2004 Kft i spółek kontrolowanych przez nią zgodnie z nową metodą konsolidacji opisaną w pkt.1.2 Śródrocznego Skróconego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2021, jednakże emitent nie otrzymał takich danych.

* działalność przeznaczoną do sprzedaży za okres 01.01.2020 – 30.06.2020 czyli wyniki finansowe spółki Work Service Slovakia s.r.o oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service Slovakia s.r.o, a także spółki Work Service Czech s.r.o. oraz Grupy Niemieckiej, tj. spółki Work Service GMBH & Co.KG oraz podmiotów kontrolowanych przez Work Service GMBH & Co.KG, oraz wyniki finansowe Prohuman 2004 Kft i spółek kontrolowanych przez nią” – wyjaśniono w sprawozdaniu zarządu.

Zysk operacyjny wyniósł 14,69 mln zł wobec 8,54 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 206,88 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 212,37 mln zł rok wcześniej.

„W konsekwencji zawarcia aneksu nr 4 do umowy kredytowej w grudniu 2018 roku po sprzedaży grupy Exact i częściowej spłacie zadłużenia wobec polskich banków oraz ustabilizowania sytuacji w obszarze zadłużenia obligacyjnego zarząd spółki planował koncentrować swoją uwagę na podstawowej działalności operacyjnej. Jednak w wyniku problemów związanych z nadal pozostającym w 2020 roku w grupie ogromnym zadłużeniem, rozpoczął się i trwał głęboki kryzys zaufania całego rynku, klientów, urzędów, banków i różnych instytucji wobec Work Service, który pogłębiał trudności w zarzadzaniu biznesem” – napisano też w sprawozdaniu.

„W opinii zarządu, od 2021 roku sytuacja związana z negatywnym trendem po stronie sprzedaży została ograniczona, co ma również związek ze stabilizacją jaką dała opisana w niniejszym raporcie umowa finansowania oraz szereg innych opisanych w niniejszym raporcie działań restrukturyzacyjnych” – czytamy dalej.

Aktualnie zarząd Work Service jest skupiony na stopniowej odbudowie sprzedaży, poprawie efektywności działania i w konsekwencji stopniowej poprawie rentowności działalności, podkreślono.

„Zarząd spółki zwraca uwagę, iż spółka pomimo pandemii COVID-19 działa na nadal perspektywicznym rynku usług HR i po zakończeniu działań w obszarze restrukturyzacji operacyjnej i finansowej oraz wejściu do grupy międzynarodowego inwestora branżowego, będzie koncentrować się tylko wyłącznie na odbudowie kryzysu zaufania oraz powrocie do wyższych poziomów przychodów ze sprzedaży, co z uwagi na efekt dźwigni, może pomóc grupie w uzyskiwaniu coraz lepszych wyników finansowych w przyszłości” – podsumowano.

W lipcu br. Work Service rozpoczął proces rebrandingu, w wyniku którego będzie oferował usługi w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu pod marką międzynarodowej agencji zatrudnienia Gi Group.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 3,42 mln zł wobec 26,36 mln zł straty rok wcześniej.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie.

(ISBnews)Jesteśmy w Google News. Szukaj to co ważne i bądź na bieżąco z rynkiem! Obserwuj nas

Conotoxia

Obejrzyj również w Comparic24.tv:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here