Naga Marketswork serviceWork Service SPV i Work Service International (sprzedający) – spółki zależne Work Service – oraz Work Service jako gwarant zawarły z Gi Group Deutschland GmbH (spółka zależna GI International S.R.L., której całkowitym właścicielem jest Gi Group SpA.) jako kupującym warunkową umowę sprzedaży praw udziałowych w Work Service GmbH & Co. KG, podał Work Service. Cena sprzedaży została ustalona na 4,5 mln zł, natomiast całkowita wartość transakcji to 7,5 mln zł.

Work Service z warunkową umową sprzedaży

“Na podstawie umowy sprzedający zobowiązali się do sprzedaży odpowiednio 74% oraz 26% posiadanych przez nich praw udziałowych w spółce, o łącznej wartości nominalnej 100 000 euro, stanowiących łącznie 100% praw udziałowych w spółce. Cena sprzedaży praw udziałowych została ustalona na 4 500 000 zł” – czytamy w komunikacie.

Umowa została zawarta z zastrzeżeniem spełnienia się określonych warunków zawieszających, w szczególności wyrażenia zgody przez banki grupy kapitałowej Work Service na zwolnienie zastawu na prawach udziałowych w spółce oraz późniejsze faktyczne zwolnienie ww. zastawu. Poza tym w ramach umowy Work Service udzieli ogólnej gwarancji w odniesieniu do wszystkich obowiązków i zobowiązań sprzedających wynikających z umowy, wskazano również.

Dodatkowo, po zamknięciu transakcji, kupujący niezwłocznie spłaci na rzecz Work Service kwoty wynikające z zobowiązań międzygrupowych spółki i jej podmiotów zależnych w kwocie ok. 3 mln zł.

Te artykuły również Cię zainteresują

Łączna wartość transakcji wyniesie 7,5 mln zł i składa się na nią cena oraz kwota spłaty zobowiązań wewnątrzgrupowych.

“Planowana sprzedaż praw udziałowych jest jednym z elementów prowadzonych przez emitenta działań restrukturyzacyjnych w ramach grupy kapitałowej emitenta oraz inwestycji Gi Group S.p.A. w emitenta” – podsumowano.

Work Service jest spółką sektora usług personalnych w Polsce i regionie CEE. Głównym inwestorem finansowym w Work Service jest fundusz private equity PineBridge Investments. Spółka jest notowana na giełdach w Warszawie i Londynie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 084,75 mln zł w 2018 r.Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here