Strategia WiViSt – Wide View Strategy

Wide View Strategy (WiViSt) jest typową strategią podążania za trendem. Celem strategii jest wejście pod koniec korekty, która ma miejsce w silnym trendzie (wzrostowym, bądź spadkowym). W strategii wykorzystywane są dwa interwały: 30-minutowy i 5-minutowy. Identyfikacja trendu polega na nałożeniu dwóch średnich EMA (48 i 120 okresowej) na wykresie 30-minutowym. Średnie te reprezentują trend względem ostatniego dnia (48 okresów na wykresie M30), jak również z 2.5 dnia (120 okresów na wykresie M30). Średnie te zostały dopasowane do kwotowań na rynku Forex, gdzie jak wiadomo handel ma miejsce 24 godziny na dobę. Dla rynku amerykańskich akcji wykorzystuję średnie EMA 13 i 33 okresową. W przypadku stosowania strategii na innych rynkach trzeba pamiętać, by odpowiednio je dopasować. PRZEJDŹ DO PEŁNEGO OPISU STRATEGII